Monipuoliset yhteiskuntataidot tärkeitä nuorille

11.5.2010

Monipuoliset yhteiskuntataidot tärkeitä nuorille

Monipuoliset yhteiskuntataidot tärkeitä nuorille

– EU:n opetusministerit keskustelivat koulutustavoitteista Brysselissä

Euroopan Unionin opetusministerit tapasivat Brysselissä alkuviikosta. Kokouksessa keskusteltiin EU:n koulutusta koskevista määrällisistä tavoitteista. "Nuorten on omaksuttava monipuoliset taidot, eikä vain työelämää vaan elämää varten", muistuttaa Suomea kokouksessa edustanut valtiosihteeri Heljä Misukka.

Brysselistä kolme päätöstä

Valtiosihteeri Misukka palasi ministeritapaamisesta mukanaan päätökset elinikäistä oppimista tukevista taidoista, koulutuksen sosiaalisesta ulottuvuudesta ja korkea-asteen koulutuksen kansainvälistymisestä. Suomi korosti kokouksessa työelämän muutosten, kuten uusien osaamisvaatimusten ja yhä vaihtelevampien toimenkuvien, tuomia haasteita koulutusjärjestelmälle. Yhtä tärkeä on koulutuksen ja aktiivisen kansalaisuuden yhteys. "Työllisyysnäkymien parantumiselle, kansalaisten sosiaaliselle osallisuudelle sekä aktiiviselle kansalaisuudelle on tärkeää, että erityisesti nuoret omaksuvat vankan yhdistelmän taitoja", Heljä Misukka sanoo.

Avaintaitojen oppimisen tukeminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

Koulutuksen sosiaalista ulottuvuutta koskevissa päätelmissä todetaan, että lasten ja nuorten avaintaitojen oppimisen tukeminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ehkäisee alisuoriutumista ja syrjäytymistä.

"Aliedustettujen ryhmien mahdollisuuksia päästä koulutukseen ja menestyä opinnoissa on tuettava entistä vahvemmin kaikilla koulutusasteilla. Erityistä huomiota on kiinnitettävä koulutuksen nivelvaiheisiin, tukeen ja ohjaukseen", sanoi Heljä Misukka kokouksessa.

Päätös unionin koulutusta koskevista määrällisistä tavoitteista jäi sen sijaan kokouspöydälle Britannian keskeneräisten hallitusneuvottelujen vuoksi, vaikka tavoitteet saivat jäsenmaiden yksimielisen tuen. Ne hyväksytään kesäkuussa Eurooppa-neuvostossa, jossa Suomesta on mukana pääministeri Matti Vanhanen.

Lähde: www.sivistys.net, www.miniedu.fi 11.05.2010


Mainokset