Miia Virtanen

Julkaistu huhtikuussa 2011

Nimi: Miia VirtanenMiia Virtanen

Ikä: 23 vuotta

Oppilaitos: Turun ammattikorkeakoulu

Koulutusohjelma: Myyntityön koulutusohjelma

Miksi päädyit opiskelemaan juuri myyntityötä?

Lukion jälkeen vietin muutaman välivuoden, joiden aikana päätin lähteä opiskelemaan jotain kaupallista alaa. Tein vertailua mahdollisista opiskelupaikoista ja päädyin valitsemaan myyntityön koulutusohjelman, sillä sen sisältö vaikutti juuri sopivalta minulle.

Myyntityön koulutusohjelma jakaantuu kahteen suuntautumisvaihtoehtoon: myynnin johtamiseen ja rahoitus- ja vakuutuspalveluihin. Molemmat suuntautumiset kuulostivat mielenkiintoisilta, joten valitsin tämän koulutusohjelman.

Meillä suuntautumisvaihtoehto valitaan jo heti opiskelujen alussa, joten valinta suuntautumisten välillä oli tehtävä. Minua kiinnostivat molemmat suuntautumiset kovasti, mutta päädyin lopulta valitsemaan myynnin johtamisen. Näin itseni kuitenkin tulevaisuudessa ennemminkin kaupanalalla kuin vakuutus- ja rahoitusalalla. Toinen syy valintaan oli se, että myynnin johtamisen puolella oli useampi kurssi englannin kielellä ja koska kielitaitoni on melko heikko, mikä olisikaan parempi tapa kehittää sitä kuin tämä.

Mikä on ollut parasta opinnoissasi? Mikä on ollut haastavinta?

Parasta opiskelussa on ollut itse opiskelijaelämä sekä kaikki uudet ihmiset, joihin olen koulun myötä tutustunut. Itse opinnoissa parasta on ollut kurssien monipuolisuus; on B-to-B-myyntiä, myynnin johtamista, markkinointia, taloushallintoa, viestintää, kieliä sekä juridiikkaa. Opiskelumenetelmät tuovat myös vaihtelua koulunkäyntiin, aina ei istuta luennoilla vaan opiskelu tapahtuu monesti käytännönläheisesti projekteina tai ryhmätöinä.

Haastavinta opinnoissa on ollut englanninkieliset kurssit, sillä kielitaitoni ei ole ihan paras. Jokainen kurssi on kuitenkin mennyt kunnialla läpi ja kielitaitoni on kehittynyt huimasti opiskeluaikana.

Oletko jo suorittanut harjoittelun?

Meillä harjoittelut on jaettu kahteen osaan: yleisharjoittelu (2 kuukautta) ja ammattiharjoittelu (3 kuukautta). Yleisharjoittelu on melko vapaamuotoinen ja harjoittelupaikaksi kelpaa lähes mikä paikka vain, kunhan työ sisältää asiakaskontakteja. Itse suoritin yleisharjoittelun kesätyöni ohessa eräässä tavaratalossa.

Varsinainen ammattiharjoittelu on edessä vasta ensi keväänä. En ole vielä tarkemmin miettinyt minkälaista harjoittelupaikkaa aion hakea. Myyntiassistentin tai kaupan esimiehen tehtävät kiinnostaisivat kovasti. Harjoittelupaikan hakemisen aloitan heti syksyllä koulun alkaessa.

Millaisia mahdollisuuksia koulutus tarjoaa työelämässä ja millaisia suunnitelmia sinulla itselläsi on?

Myynnin johtamisen tradenomin tulevia ammattinimikkeitä voi olla esimerkiksi myyntineuvottelija, ratkaisumyyjä, avainasiakasvastaava, aluepäällikkö tai myyntipäällikkö. Mahdollisuuksia on lukuisasti. Opiskeluissa pääpaino on kuitenkin B-to-B-myynnissä, mutta työllistymismahdollisuudet ovat paljon kiinni opiskelijasta itsestään.

Myyntityön koulutusohjelman opiskelijat ovat työelämässä varmasti haluttuja työntekijöitä, sillä koulutusohjelma on aivan uusi, joten myyntiin suuntautuneita tradenomeja ei vielä työelämässä ole. Ensimmäiset myyntityön koulutusohjelman tradenomit ovat juuri valmistumassa. Myyntityön koulutusohjelma löytyy ainoastaan Turusta ja Helsingistä.

Omista tulevaisuuden suunnitelmista en osaa vielä sanoa. Minua kiinnostaisi niin yritysten välinen kaupankäynti kuin esimiestehtävät kaupan alalla.

Olet toiminut vertaistuutorina. Minkälaista lisäarvoa tutor-toiminta on tuonut opintoihisi?

Vertaistuutorina toimiminen on ollut aivan mahtava kokemus! Parasta on ollut saada tutustua uusiin ihmisiin, niin uusiin opiskelijoihin kuin muihin tuutoreihinkin.

Tuutoroinnin myötä oppii johtamaan ryhmiä sekä ottamaan vastuuta muista ihmisistä. Tuutori toimii uusien opiskelijoiden tukena, turvana ja opastajana, joten tehtävä on melko vastuullinen.

Itse jatkan tuutortoimintaa ainakin vielä vuoden verran toimimalla tuutorvastaavana uusille vertaistuutoreille.

Minkälainen Turku on opiskelukaupunkina?

Turku on opiskelijakaupunkina aivan loistava! Opiskelijatapahtumia riittää varmasti viikon jokaiselle päivälle. Jokaiselle löytyy jotakin; on juhlia, kerhoja, liikuntatapahtumia yms. Turussa opiskelee noin 30 000 korkeakouluopiskelijaa, joten haalariasuiset opiskelijat sulautuvat hyvin Turun katukuvaan.

Mitä vinkkejä antaisit alasta kiinnostuneille ja uusille opiskelijoille?

Tämä ala antaa hyvät ja monipuoliset lähtökohdat työelämään. Opiskelija on viime kädessä itse vastuussa opiskelustaan ja valmistumisestaan, vaikka meistä pidetäänkin hyvää huolta koulussa. Koulu antaa hyvät puitteet ja mahdollisuudet, mutta lopulta on itsestään kiinni millaisen tulevaisuuden itselleen luo!


Mainokset