Sivuston käyttötapa: Mobiili
Nuori nainen läppärillä, päässä hijab-huivi

Kansainvälisyys kiinnostaa – mitä vaihtoehtoja minulla on?

      

@european_youth_eu

@europeanyouthfinland

@euroopan_nuorison_teemavuosi

Oman koulun tai harrastustoiminnan kautta kohti kansainvälisyyttä

Jos opiskelet jo Suomessa peruskoulussa, toisella asteella tai korkeakoulussa, kannattaa ensin kysyä omasta oppilaitoksesta mahdollisuuksista lähteä ulkomaille. Monet vaihtomahdollisuuksista ovat taloudellisesti tuettuja.

Jos olet mukana nuoriso- tai järjestötoiminnassa, voit selvittää onko toiminnan järjestäjällä kansainvälistä toimintaa, hankkeita tai vaihtoja, joihin voisit lähteä mukaan. Yleensä osallistujille ei koidu taloudellisia kustannuksia, sillä toimintaa tuetaan esimerkiksi Erasmus+ -ohjelmasta.

Erasmus+ -vaihdot lukiossa

Kansainvälisyys on tärkeä osa lukio-opintoja. Voit esimerkiksi osallistua lukiosi kansainväliseen toimintaan tai lähteä vaihtojaksolle ulkomaille. Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso-, ja urheiluohjelma, joka tukee lukiolaisten kansainvälistymistä monin tavoin. Koulun kautta ulkomaille lähdetään yleensä noin viikon pituiselle vierailulle, mutta koulusta riippuen opiskelijan vaihtojakso voi kestää myös joitakin kuukausia tai jopa lukuvuoden. Yleensä vaihtokohde on oppilaitos, jonka kanssa oma koulusi tekee Erasmus+ -yhteistyötä. Vaihtojen lisäksi koulullasi voi olla myös muita kansainvälisiä projekteja, joita tehdään yhdessä erimaalaisten lukiolaisten kanssa. Kysele rohkeasti lisää omasta lukiostasi. Koulusi henkilökunta hoitaa esimerkiksi vaihtoihin liittyvät hallinnolliset asiat ja auttaa sinua hakuun liittyvissä kysymyksissä. 

Voit siis lähteä vaihtoon, kun opiskelet lukiossa ja oppilaitoksesi on mukana Erasmus+ -ohjelmassa. Oppilaitos myöntää opiskelijalle vaihtoon tuen, johon kuuluu:

 • tuen matkakustannuksiin
 • lähtövalmennuksen
 • taskurahan
 • vakuutukset
 • mahdollisen kielivalmennuksen
 • majoituskulut isäntäperheessä.

Oppilaitokset myöntävät tukea tapauskohtaisesti. Apurahan suuruuteen vaikuttavat kohdemaa, vaihdon pituus ja kokonaiskustannukset. Huomionarvoista on se, että kansainvälisyys kuuluu ihan kaikille. Esimerkiksi vamma, sairaus tai muu erityistarve ei ole este kansainvälistymiselle. Lisätukea voi saada esimerkiksi avustajan kuluihin. Avustaja voi olla esimerkiksi koulusi opettaja tai opinto-ohjaaja. Lisäksi Erasmus+ ohjelmassa tuetaan sitä, että voit toteuttaa vaihtosi kestävästi eli esimerkiksi matkustaa vaihtokohteeseen mahdollisimman ympäristöystävällisesti. 

Erasmus+ on mahdollisuus, johon kannattaa ehdottomasti tarttua lukion aikana! Saat lisää tietoa lukiosi opinto-ohjaajalta tai suoraan Opetushallituksen sivuilta.

Voit myös olla yhteydessä yleissivistava@oph.fi  Jos koulusi ei järjestä kansainvälistä toimintaa tai ei ole mukana Erasmus+ -ohjelmassa, sinun kannattaa antaa palautetta kouluusi ja ottaa asia puheeksi esimerkiksi opinto-ohjaajan kanssa.

Ammatillinen koulutus

Myös ammatillisten opintojen aikana on mahdollista tehdä osa opinnoista toisessa maassa. Opiskelu- tai harjoittelujakso ulkomailla on hieno mahdollisuus sinulle, joka opiskelet ammatillista tutkintoa. Pääset syventämään ammatillista osaamistasi, parantamaan kielitaitoasi ja toimimaan kansainvälisessä ympäristössä. Vaihdossa oppimistasi asioista voi olla hyötyä myös työpaikan löytämisessä valmistumisesi jälkeen, päätitpä sitten jäädä Suomeen tai suunnata ulkomaille.

Ammatilliseen tutkintoon sisältyviä työelämäjaksoja eli työelämässä tapahtuvaa oppimista on mahdollista suorittaa ulkomailla. Koulusta riippuen voit myös hakea opiskelemaan osan tutkinnostasi ulkomaiseen oppilaitokseen tai yhdistää opiskelun ja työelämässä tapahtuvan oppimisen. Ulkomaanjakso hyväksytään osaksi suomalaista tutkintoasi. Ulkomaille voi lähteä kaikilta aloilta, mutta vaihtokohteet riippuvat oppilaitoksestasi. Valtaosa kohteista on Euroopassa, mutta kouluilla voi olla paikkoja myös Euroopan ulkopuolelle. 

Monelle opiskelijalle vaihtojakso ulkomailla on yksi opintojen mieleenpainuvimmista kokemuksista, joten se on tilaisuus, johon todella kannattaa tarttua! 

Oppilaitokset myöntävät tukea opiskelu- ja harjoittelujaksoihin ulkomaille. Apurahan suuruuteen vaikuttavat kohdemaa, vaihdon pituus ja kokonaiskustannukset. Huomionarvoista on se, että kansainvälisyys kuuluu ihan kaikille. Esimerkiksi vamma, sairaus tai muu erityistarve ei ole este kansainvälistymiselle. Lisätukea voi saada esimerkiksi avustajan kuluihin tai muihin erityisjärjestelyihin.

Kysy koulustasi mitä vaihtoehtoja sinulle on tarjolla! Jos opiskelet ammattiin oppisopimuksella, käänny oppisopimustoimistosi puoleen. Lisää tietoa saat oman oppilaitoksesi kansainvälisten asioiden koordinaattorilta.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Korkeakouluopintojen aikana moni lähtee lukukaudeksi tai lukuvuodeksi vaihtoon ja suorittaa siten osan tutkinnostaan ulkomailla. Erilaiset vaihto-ohjelmat tarjoavat valinnanvaraa vaihtokohteen valintaan. Vaihtojakso on mahdollisuus, johon kannattaa tarttua! Ulkomaille lähteminen vaihto-ohjelman kautta on helppoa, ja kansainväliset kokemukset valmistavat sinua myös tulevaisuuden työelämää varten.

Vaihtoon hakeudutaan yleensä oman yliopiston tai ammattikorkeakoulun kautta. Tunnetuimpia vaihto-ohjelmia ovat Erasmus+ ja Nordplus. Vaihtoon voi saada opintotukea, jonka lisäksi ohjelmiin kuuluu usein apuraha omasta korkeakoulusta. 

Vaihtojakso kestää yleensä yhden lukukauden tai lukuvuoden. Korkeakoulut saattavat järjestää myös muutaman viikon pituisia kansainvälisiä intensiivikursseja.

Aloita vaihtojakson suunnittelu hyvissä ajoin! Vastaat itse tiedon hankinnasta ja käytännön järjestelyistä, mutta oma oppilaitoksesi toimii tukenasi tarvittaessa. Ota yhteyttä oppilaitoksesi kansainvälisiin palveluihin tai koordinaattoreihin ja kysy lisää.

Kansainvälisty vapaa-ajalla

Myös opiskelujen ulkopuolella voi kansainvälistyä!

Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat kansainvälistymismahdollisuuksia oppilaitosten ulkopuolella. Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmaan ovat tervetulleita kaikki 18–30-vuotiaat, jotka haluavat osallistua solidaarisuutta vahvistaviin projekteihin Suomessa ja sen ulkopuolella. Solidaarisuusjoukkoihin kuuluu kaksi eri toimintolinjaa: vapaaehtoistoiminta ja solidaarisuushankkeet.

Vapaaehtoistyö ulkomailla ilman kuluja

Vapaaehtoistyössä ulkomailla opit uusia taitoja, saat työkokemusta ja annat oman panoksesi jonkin tärkeäksi kokemasi asian puolesta. Vapaaehtoisena työskentelet voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa, jossa halutaan vaikuttaa positiivisesti paikalliseen yhteisöön.

Tavanomaisimmin vapaaehtoisjaksolle lähdetään 2–12 kuukaudeksi, ja työskentely tapahtuu ulkomailla. Samassa organisaatiossa voi olla nuoria vapaaehtoisia muista maista. Eniten paikkoja on EU-maissa, jonkin verran EU:n naapuruusalueilla ja vähiten kauempana Euroopasta. Pitkäkestoisen ulkomailla tehtävän vapaaehtoistyön lisäksi voit osallistua lyhytkestoisiin tiimimuotoisiin vapaaehtoisprojekteihin tai vapaaehtoistyöhön omassa asuinmaassasi.

Ohjelmaan osallistuminen on sinulle maksutonta! Rahoitus kattaa valtaosan osallistumisesta syntyvistä kuluista: saat matkakulukorvauksen, majoituksen, ruoat, vakuutuksen, pienen taskurahan, valmennuksen sekä mahdollisista erityistarpeista aiheutuvat kulut korvataan.

Solidaarisuusjoukkojen kautta vapaaehtoiseksi lähteminen on tuettua ja turvallista. Vastaanottavan organisaation lisäksi tukenasi on asuinmaassasi toimiva tukiorganisaatio. Saat valmennusta ennen jaksoa ja sen aikana. Vastaanottava organisaatio auttaa työskentelymaahan asettumisessa ja varmistaa, että sinulla on käytössäsi asianmukainen majoitus.

Vapaaehtoistyötä on tarjolla monipuolisesti eri aloilla. Vapaaehtoistyötä voit tehdä esimerkiksi

 • nuorisotyössä ja nuorten harrastustoiminnassa
 • luonnonsuojelussa
 • vähemmistöjen ja erityisryhmien parissa
 • kansalaisjärjestöissä
 • kulttuurialalla
 • julkisella sektorilla, kuten vanhus- tai vapaa-ajanpalveluissa
 • digitaaliteknologian parissa.

Vuonna 2022 alkanut humanitäärisen avun vapaaehtoistoiminta poikkeaa tavallisesta vapaaehtoistyöstä siten, että siinä osallistutaan pitkäaikaisiin humanitäärisen avun hankkeisiin apua tarvitsevissa maissa. Vapaaehtoiset toimivat esimerkiksi avustus-, hätäapu- ja suojelutoimissa kriisien aikana, niiden jälkitilanteissa tai ennaltaehkäisevästi parantaakseen kohdemaiden katastrofivalmiutta.

Solidaarisuushanke Suomessa

Solidaarisuushanke on vähintään viiden nuoren yhdessä ideoimaa ja toteuttamaa toimintaa Suomessa, jolla tavoitellaan positiivista muutosta. Solidaarisuushanke toteutetaan aina omassa asuinmaassa joko paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti. Usein idea lähtee liikkeelle siitä, että havaitsette jonkin yhteiskunnallisen epäkohdan, jonka haluatte korjata.

Solidaarisuushanke voi olla melkein mitä tahansa – esimerkiksi kampanja, paikallista toimintaa, tapahtuma, verkkojulkaisu tai jotain muuta, mitä sinä ja ryhmäsi vain haluatte tehdä. Yhteistä kaikille solidaarisuushankkeille on, että ne edistävät solidaarisuutta ja kantavat eurooppalaisia arvoja.

Toteuttamalla solidaarisuushankkeen opitte sitkeyttä, joustavuutta ja johtajuutta, parannatte projekti- ja yhteistyötaitoja sekä kehitätte luovaa ongelmanratkaisukykyä. Solidaarisuushanke kestää 2–12 kuukautta.

Hankkeeseen saa avustusta 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi voidaan kattaa mahdollisen ohjaajan kuluja. Rahoitusta voitte hakea joko ryhmänne nimissä tai etsiä hankkeelle tukiorganisaation, joka voi toimia hakijana ja tukea teitä solidaarisuushankkeen toteutuksessa.

DiscoverEU – junamatkakortti Eurooppaan 18-vuotiaille

DiscoverEU on junamatkakortti, joka mahdollistaa junalla matkustamisen ympäri Eurooppaa 18-vuotiaille nuorille. Reilausmatkan aikana tutustuu muihin maihin, niiden asukkaisiin ja kulttuureihin ja todennäköisesti päätyy paikkoihin, joihin ei välttämättä koskaan muuten menisi. Junamatkailu avartaa maailmankuvaa ja todennäköisesti matkan aikana moni löytää uusia puolia myös itsestään. Junamatkailu tukee myös kestävämmän maailman rakentamista: mitä enemmän matkoihin käytetään junia, sitä vähemmän aiheutuu haittoja ilmastolle ja luonnolle!

Matkakortteja on jaossa maakohtaisten kiintiöiden verran. Jokainen nuori voi hakea matkakorttia itselleen, mutta nuorten on mahdollista hakea matkakortteja myös ryhmänä, jossa on maksimissaan viisi jäsentä. DiscoverEU-matka voi kestää 1–30 päivää ja se sisältää joustavan tai kiinteän matkajärjestelyn – osallistuja valitsee itse, kumman vaihtoehdon haluaa.

Ne nuoret, jotka pääsevät matkalle, toimivat myös DiscoverEU-lähettiläinä. Se tarkoittaa sitä, että matkan aikana ja jälkeen nuorten toivotaan jakavan kuvia, videoita ja juttuja sosiaalisen median kanavilla omasta matkastaan. Nuoret voivat myös pitää matkastaan esitelmän koulussaan, kotipaikkakunnallaan tai vaikka harrastusporukassaan. Näin muutkin nuoret saavat tietoa tästä ainutlaatuisesta mahdollisuudesta.

Lisätietoa DiscoverEU:sta ja matkakorttien hakemisesta löydät täältä »


Yhteistyössä

 

Yhteistyössä Opetushallitus

 

Viimeksi päivitetty: 11 loka 2022

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 28.9.2022

Löydä oma tapasi kansainvälistyä!

Kansainvälisyys ymmärretään usein valtioiden rajojen yli tapahtuvana toimintana, vaikka kansainvälistymisen tapoja on itse asiassa useita.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 23.3.2022

Motivaatiokirje ulkomailla opiskelua varten

Näin kirjoitat motivaatiokirjeen ulkomailla opiskelua varten. Seuraaviin kysymyksiin kannattaa vastata huolellisesti erottuaksesi joukosta.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 28.9.2022

Kansainvälisyys kutsuu, vastaatko huutoon?

Kansainvälisyyteen ja kansainvälistymiseen on monta polkua. Täältä löydät kootusti tietoa nuorille suunnatuista kansainvälistymisvaihtoehdoista. 

Lue lisää
}