Sivuston käyttötapa: Mobiili
Kuvassa ylhäältäpäin joukko nuoria istumassa portailla

Tämän takia kansainvälistyminen kannattaa

      

@european_youth_eu

@europeanyouthfinland

@euroopan_nuorison_teemavuosi

Kansainvälisyys kannattaa!

Kansainvälistyminen on hauskaa, koska kansainvälisessä toiminnassa tutustut eri kulttuureihin sekä opit uutta itsestäsi ja maailmasta ympärilläsi. Lisäksi kansainvälistyminen kannattaa, koska ihmisenä kasvun ja hauskojen kokemusten ohella hankit kansainvälistä osaamista. Kansainvälisestä osaamisesta on hyötyä myös työelämässä.

Mitä on kansainvälinen osaaminen?

Kansainvälinen osaaminen tarkoittaa osaamista, jota kertyy kansainvälisissä kokemuksissa.  Kun osallistut esimerkiksi kansainväliselle leirille kotimaassa, virtuaalisesti tai ulkomailla, hankit kansainvälistä osaamista. Kansainvälinen osaaminen liittyy läheisesti myös ajatukseen maailmankansalaiseksi kasvamisesta.

Perinteisesti kansainväliseen osaamiseen on liitetty sellaisia valmiuksia kuin kielitaito, suvaitsevaisuus ja kulttuurien välinen kompetenssi, mutta nyt voidaan puhua myös laajennetusta kansainvälisestä osaamisesta. Siihen kuuluvat edellä mainittujen lisäksi sitkeys, tuottavuus ja uteliaisuus. Lisäksi kansainvälinen kokemus voi opettaa myös kommunikaatiotaitoa, yhteistyökykyä, kiinnostusta uusia asioita kohtaan, sopeutumiskykyä, verkostoitumiskykyä, luotettavuutta, itsetuntemusta, itsevarmuutta, ongelmanratkaisukykyä, empatiaa, tehokkuutta, kunnianhimoa, luovuutta ja analyyttisyyttä.

Kansainvälisyys osaamisena muodostuu tiedoista, taidoista, arvoista, asenteista ja tahdosta, jonka avulla oppija pystyy toimimaan demokraattisesti, vastuullisena ja aktiivisena osana paikallista, kansallista, eurooppalaista ja globaalia yhteisöä.

Laajennettu osaaminen

Kansainvälinen osaaminen on entistä tärkeämpää myös työelämässä

Tämän päivän työelämä tarvitsee uteliaita, sitkeitä ja tuottavia työntekijöitä. Osaamista kertyy monella eri tavalla, joita kaikkia ei edes tule ajatelleeksi. Osa osaamisesta jää työnhakutilanteessa helposti piiloon myös työnantajalta. Työnantajat eivät välttämättä osaa kiinnittää huomiota kansainväliseen osaamiseen rekrytoinnissa, mutta he arvostavat juuri niitä ominaisuuksia, joita kansainväliseen osaamiseen koetaan liittyvän!

Kansainvälisiä kokemuksia hankkineen työntekijän ajatellaan:

    Kykenevän ajattelemaan oman kokemusmaailmansa ulkopuolelta 

    Omaavan laajat verkostot omalta alaltaan mutta myös eri aloilta

    Pystyvän hankkimaan uusia kykyjä ja taitoja vapaa-ajalla

    Kykenevän työskentelemään erilaisten ihmisryhmien kanssa riippumatta kielestä ja sijainnista

    Seuraavan globaalia mediaa

    Ja tietysti omaavan myös kielitaitoa ja tuntemusta eri kulttuureista ja esimerkiksi kansainvälisestä liiketoiminnasta. 

Työelämä kaipaa uudenlaisia kansainvälisiä osaajia ratkaisemaan ongelmia, joita syntyy globaalien megatrendien kuten ilmastomuutoksen, väestön monimuotoistumisen, teknologian roolin kasvamisen ja talousjärjestelmän muutoksen vaikuttaessa maailmaan. Tulevaisuuden menestyksen kannalta on tärkeää, että sekä työelämä että opiskelijat itse oppivat tunnistamaan ja tuomaan esille piilossa olevan osaamispotentiaalinsa.

Miten hahmottaa omaa osaamista?

Nämä apukysymykset ohjaavat sinua hahmottamaan osaamistasi erityisesti kansainvälisestä näkökulmasta sekä kertomaan siitä esimerkiksi työnhakutilanteessa. 

  • Mitä uutta olet oppinut itsestäsi kansainvälisissä kohtaamisissa? 
  • Oletko osallistunut esimerkiksi koulun kansainvälisyystoimintaan tai kansainvälisiin hankkeisiin? Mitä olet oppinut niistä?
  • Millaisia taitoja olet hankkinut oleskellessasi tai matkustellessasi ulkomailla? 


Yhteistyössä

 

Yhteistyössä Opetushallitus

 

Viimeksi päivitetty: 13 loka 2022

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 11.10.2022

Kansainvälisyys kiinnostaa – mitä vaihtoehtoja minulla on?

Vaihtoehtoja kansainvälisyydelle on monia, kuten oma koulu- tai harrastustoiminta, Erasmus+ -vaihto ja vapaaehtoistyö. Tutustu eri vaihtoehtoihin ja selvitä, mikä olisi sinulle sopivin.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 9.10.2020

Lähde kielimatkalle!

Opiskele esimerkiksi englantia Australiassa, arabiaa Egyptissä, espanjaa Karibialla, italiaa Sisiliassa, ranskaa Kanadassa – sinä päätät! 

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 28.9.2022

Löydä oma tapasi kansainvälistyä!

Kansainvälisyys ymmärretään usein valtioiden rajojen yli tapahtuvana toimintana, vaikka kansainvälistymisen tapoja on itse asiassa useita.

Lue lisää
}