Arvioinnit Studentum.fi:ssä

Miten hallinnoimme arviointeja?

Jotta voimme varmistaa, että Studentum.fi:ssä esitetyt arvioinnit ovat luotettavia ja asiallisia, tulee niiden täyttää tietyt vaatimukset. Sivustomme käyttäjä voi jättää arviointeja suoraan sivustolla, ja asiakasoppilaitoksemme voivat halutessaan toimittaa meille opiskelijoilta keräämiään arviointeja.

Kun asiakas toimittaa meille saamiaan palautteita, arvioimme niiden todenmukaisuuden. Julkaisemme sisustollamme ne arvioinnit, jotka läpäisevät hyväksyntämme.

Arviointien kerääminen asiakkailta

Asiakkaamme voivat toimittaa meille arviointeja, jotka on kerätty koulutusten yhteydessä. Arviointityökalulla kerätyt arvioinnit saamme automaattisesti järjestelmäämme.

Mikäli asiakkaalta saamistamme arvioinneista puuttuu numeerinen arviointi, lisäämme niihin numeron asteikolla 1–5. Arvioimme sisällön perusteella, mitä arvosanaa palaute vastaa.

Arviointien yhteydessä ei julkaista koulutukseen osallistuneiden nimiä ilman lupaa.

Pyrimme keräämään asiakkailtamme mahdollisimman tarkkaa palautetietoa, jotta voimme osoittaa arvioiden todenmukaisuuden. Kerättävää tietoa on esimerkiksi arvioijan nimi (ei julkaista ilman lupaa), koulutuksen nimi ja koulutuksen ajankohta. Vain poikkeustapauksissa hyväksymme arviointeja, joiden antajista meillä ei ole lisätietoja.

Arviointien poistaminen

Arviointi voidaan poistaa sivustolta kokonaan, jos se sisältää virheellistä tietoa, loukkaavia kommentteja tai on muutoin puutteellinen. Arviointeja ei poisteta ilman erityissyytä, jos ne sisältävät asiallista, rakentavaa kritiikkiä koulutuksesta. Kouluttaja voi halutessaan vastata arvioinnissa annettuun kritiikkiin asiakaskirjautumisen kautta.

Annettujen arviointien muokkaaminen

Studentum.fi pidättää oikeuden muokata arviointeja, mikäli ne sisältävät esimerkiksi kirjoitusvirheitä tai loukkaavaa kieltä. Arviointeja voidaan lyhentää, mikäli niiden katsotaan sisältävän epäolennaista tietoa. Myös arviointien otsikoita voidaan muuttaa, mikäli ne ovat puutteellisia tai harhaanjohtavia. Otsikoksi voidaan poimia lyhyt pätkä arvioinnista tai esimerkiksi koulutuksen nimi.

Arviointien lisääminen takautuvasti

Arviointeja voidaan lisätä takautuvasti, mikäli esimerkiksi uusi asiakas haluaa lisätä koulutusesittelyjensä yhteyteen aiemmin annettuja palautteita. Arviointien yhteyteen voidaan tällöin lisätä alkuperäinen arvioinnin antamisen päivämäärä.

Arviointien kerääminen arviointityökalulla

Arviointien kerääminen hyödyttää sekä oppilaitosta että sivustomme käyttäjiä. Voitte käyttää arviointien keräämiseen arviointityökaluamme, joka löytyy asiakaskirjautumisesta. Arviointityökalun avulla tehtyjen palautekyselyjen tulokset näkyvät asiakaskirjautumisessa.

Asiakaskirjautumisesta voitte hyväksyä tai hylätä annetut arvioinnit. Huomaattehan, että arvioinnit julkaistaan vasta, kun olemme tarkistaneet, että ne vastaavat asettamiamme vaatimuksia.

Käyttäjien sivustolla antamat arvioinnit

Käymme viikoittain läpi sivustomme kautta annetut käyttäjäarvioinnit.


Negatiiviset palautteet – miten niiden kanssa tulisi toimia?

Oletteko saaneet negatiivisen arvioinnin? Ikävää, mutta voitte kääntää tilanteen vielä eduksenne. Kirjoittamalla asiallisen vastauksen tai selityksen arviointiin voitte varmistaa, että sivustomme käyttäjille välittyy koulutuksesta oikea kuva.

Voitte esimerkiksi oikaista virheellisen tiedon tai kertoa, mikäli arvioinnin pohjalta on ryhdytty parannustoimiin. Negatiivisten arviointien poistaminen ilman pätevää syytä on vastoin toimintatapojamme.

Suosittelemme kohtaamaan kritiikin ja reagoimaan siihen. Voitte vastata kritiikkiin asiakaskirjautumisen kautta tai lähettää meille vastausviestin, jonka julkaisemme puolestanne sivustolla.

8 vinkkiä negatiivisen kritiikin vastaanottamiseen ja käsittelemiseen

  1. Reagoikaa nopeasti, muttei hätiköidysti. Vastatkaa annettuun palautteeseen asiallisesti.
  2. Pyytäkää jotakuta muuta lukemaan arviointi ja kertomaan oma tulkintansa siitä – näin vältytään väärinymmärryksiltä.
  3. Olkaa avoimia ja vastaanottavaisia. Osuva kritiikki on parempi ottaa nöyränä vastaan kuin lakaista se maton alle. Palautteesta voi ja kannattaa ottaa onkeensa. Virheen myöntäminen on osoitus siitä, että välitätte osallistujien kokemuksista ja että aiotte tehdä jotain mahdollisten puutteiden oikaisemiseksi.
  4. Vastatkaa henkilökohtaisesti – näin arvion jättänyt kokee todennäköisemmin, että hänen mielipiteillään on todellista arvoa ja vaikutusta. Saman vastauksen kopioiminen jokaiseen negatiiviseen viestiin antaa vaikutelman siitä, ettette ota arviointeja vakavasti.
  5. Käyttäkää vastatessanne selkeää kieltä, jotta näkemyksenne tulee varmasti selväksi.
  6. Olkaa mahdollisimman objektiivia ja selkeitä. Onko arvioinnissa selkeä asiavirhe tai puutteellista tietoa? Perustelkaa, miksi arviointi ei mahdollisesti kerro koko totuutta koulutuksesta.
  7. Olkaa nöyriä. Kunnioittakaa koulutukseen osallistuneen tunteita ja kokemuksia.
  8. Yrittäkää nähdä asiat positiivisesti! Hyvä ja asiallinen vastaus voi kääntää osallistujan mielipiteen huonosta hyväksi ja jättää teistä positiivisen ja aidosti välittävän vaikutelman.
Viimeksi päivitetty: 22 helmi 2019

Markkinointi-yhteistyö

Edustatko oppilaitosta tai koulutusorganisaatiota? Täytä alla oleva lomake, niin kerromme miten Studentum.fi voi auttaa teitä koulutustenne markkinoinnissa.
This field is used for controlling automatic form submits. Please leave it blank:
Täytä tämä lomake, niin asiakasvastaavamme ottaa sinuun yhteyttä.