Timo Pynnönen

Julkaistu elokuussa 2013

Ura prosessiteollisuudessa?

Monella paikkakunnalla Keski-Suomessa puu-, saha- ja prosessiteollisuus on suurimpien työnantajien joukossa. Pelkästään metsäteollisuuden ympärille rakentunut osaamiskeskittymä, metsäklusteri, työllistää suoraan noin 200 000 suomalaista. Alan teollisuus tarjoaa monipuolisia työympäristöjä ja tarvitsee vuosittain uusia ammatti-ihmisiä alalle. Keskeiset teollisuudenalat ovat saha-, levy- ja paperiteollisuus sekä kemian- ja biotekniikka.

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessiteollisuuden perustutkinto antaa monipuolisen osaamisen työelämään sekä hyvän ymmärryksen teollisuuden pitkälle automatisoiduista ja monipuolisista prosesseista. Tutkinto yhdistää bio-, paperi-, levy-, saha- ja kemianteollisuuden ammatilliset perustutkinnot yhdeksi tutkinnoksi. Tutkinto tuottaa monipuolisia teollisuuden prosessiosaajia, myös paperia ja puuta jalostavan teollisuuden ammatteihin.

Prosessiteollisuuden koulutus antaa sinulle vankan osaamisen levyteollisuuden, sahateollisuuden, kemianteollisuuden, kemiantekniikan, biotekniikan ja paperiteollisuuden aloilta. Koulutusta arvostetaan paljon myös työelämässä, minkä myös Metsäliiton henkilöstöpäällikkö Timo Pynnönen tietää. Lue alta Timo Pynnösen haastattelu, jossa hän kertoo kokemuksistaan yhteistyöstä POKEn aikuisopiskelijoiden kanssa sekä aikuisopiskelijoiden roolista työmarkkinoilla.


Nimi: Timo Pynnönen 

Tehtävä: Henkilöstöpäällikkö 

Yritys: Metsäliitto, Suolahden tehtaat


Millaisia kokemuksia yrityksellänne on aikuisopiskelijoista? 

Yleisesti ottaen aikuisopiskelijat ovat motivoituneita ja opiskelu on tavoitteellista. Tämän seurauksena opiskelussa on tekemisen meininki,
mikä näkyy käytännön osaamisena.

Mitkä ovat merkittävimmät aikuisopiskelijoihin liittyvät hyödyt yrityksenne toiminnan kannalta? 

Aikuisopiskelijoiden kautta on pystytty rekrytoimaan osaavaa työvoimaa ja lisäämään työkiertoa. Lisäksi opiskelijat terveellä tavalla herättelevät jo pidemmän työuran tehneitä huomaamaan muutokset ympärillään. Opiskelijaa opastava tunnistaa myös oman osaamisensa laajuuden, millä on terve vaikutus työyhteisöömme. Omaa ammattitaitoa ei pidä arvata, se on tunnettava.

Tekeekö yrityksenne säännöllisesti yhteistyötä Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen kanssa? Jos tekee, mitä siihen sisältyy?

Teemme paljon yhteistyötä POKEn kanssa. Esimerkkeinä tutkintojen sisällön kehittämistyö, alan markkinointi nuorille, ammatillisen kuntoutuksen ohjaus sekä räätälöidyt rekrytointiryhmät sekä täydennyskoulutus.

Minkälaisia vinkkejä antaisitte aikuisopiskelua harkitseville henkilöille? 

Varmista AINA, että työkykysi / terveytesi vastaa alan vaatimuksia. Pyri varmistamaan jo ennen aloitusta, että valitsemaltasi alalta löytyy näyttötutkintokoulutuksen vaatima harjoittelupaikka, sillä työharjoitteluun kannattaa panostaa.

Viimeksi päivitetty: 27 kesä 2018

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi