Sivuston käyttötapa: Mobiili

Vaikuttaako koronavirus opiskelusuunnitelmiisi? Vastaa kyselyymme ja kerro.   Siirry kyselyyn

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevaisuuden töihin ja opiskeluun

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevaisuuden töihin ja opiskeluun

Ajatteletko sinä usein, mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on tulevaisuuden työhön tai opiskeluun? Mitä voisi itse tehdä, jotta välttyisi pahimmalta?

Tähän hyvä aloitus on oikean opiskelupaikan löytäminen. Sitä pohtiessa on hyvä ottaa ympäristöasiat huomioon, jos on kiinnostunut niihin vaikuttamaan. Mikäli et ole juuri luonnontieteistä tai metsätaloudesta kiinnostunut, vaan omat vahvuudet painottuvat esimerkiksi teknologia- tai rakennusalalle, ovat nekin hyviä polkuja päästä lähemmäksi ilmastonmuutoksen ehkäisyä.

Kehittyvä maailma tarvitsee uusia osaajia

Vaikka ilmastonmuutoksessa on paljon vaikeita asioita, se on oiva tilaisuus yrityksille kehittää toimintaansa ja tapojaan sekä mahdollistaa parempaa innovointia. Suurilla yrityksillä saattaa olla julkinen paine reagoida ilmastonmuutokseen liittyviin tärkeisiin asioihin, mikäli siihen liittyy yrityksen kannalta suurempia toimenpiteitä. Yritysten on kannattavaa palkata uusia osaajia, joilla tiedot ja taidot ovat ajan tasalla. Yritykset tarvitsevat alan ammattilaisia ympäristöön liittyviltä aloilta, unohtamatta viestinnän ja tiedottamisen taitajia. Näin yritykset parantavat kykyään luoda arvoa sekä kestävästi että monipuolisesti. 

Osa yrityksistä on siirtymässä enemmän ja enemmän palvelujen tuottamiseen, mikä vähentää turhaa tavaran kulutusta sekä pidentää tuotteiden elinaikaa. Esimerkkinä viihteestä maksaminen kuukausittaisella maksulla. Maksamme siitä, että saamme kuunnella musiikkia suoratoistopalveluista sen sijaan, että ostaisimme CD-levyjä kaupoista tai katsomme elokuvia Netflixistä, emmekä enää vuokraa leffoja videovuokraamoista.

Teknologian vauhdikas kehitys synnyttää lukuisia uusia osaamisaloja ja töitä. Oppiminen, merkityksellisyys, yhdessä tekeminen sekä joustavuus korostuvat työelämässä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 

Yksi keskeisimmistä seikoista tänä päivänä on onnistua osaamistason nostamisessa. Kaikille tulee antaa mahdollisuus itsensä kouluttamiseen, kehittämiseen sekä oman paikkansa löytämiseen yhteiskunnassa. Töihin pitäisi kouluttaa lisää ihmisiä ja monelta koulutusalalta puuttuu ilmastonmuutoksen eri näkökulmia ymmärtäviä opettajia, jotka tietävät, millaista osaamista yhteiskunta tulevaisuudessa tarvitsee.

Ilmastonmuutos avaa uusia työpaikkoja

Mikäli ilmastonmuutos jatkaa etenemistä samaa rataa, ruoantuotanto kärsii useassa maanosassa, kuten esimerkiksi Afrikassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Tällöin muualta tuodun ruoan hinta saattaa nousta enemmän kuin kotimaisen, ja se edellyttää kotimaisen viljelijän aseman parantamista ja taloudellista tukea.

Erilaisia lihan korvikkeita kehitetään jatkuvasti lisää, mikä luo Suomelle uudenlaisia maatalouden innovaatioita. Myös lähiruoan suosio kasvaa kovaa vauhtia, jolloin työpaikkoja syntyy todennäköisesti lisää sekä maanviljelyyn että tuotekehitykseen. 

Sähköasentajien ja -korjaajien työt todennäköisesti lisääntyvät kun sähköautojen, lämpöpumppujen sekä energiaa säästävien älylaitteiden hankintaa lisätään. Myös energiaremontit tulevat kaipaamaan tekijöitä sekä puurakentaminen arkkitehteja.

Rakentaminen on keskeisessä roolissa, kun EU-maiden rinnalla Suomi tavoittelee kansallisia ja kansainvälisiä ilmastotavoitteita. Rakentaminen ja rakennukset luovat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, jolloin uuden rakentamisen muodot tarvitsevat rakentamisen osaajien lisäksi myös taitavia arkkitehteja.

Rakennusalalle?

Aloita tästä

Arkkitehdiksi?

Aloita tästä

Lähde opiskelemaan alaa, jossa voit vaikuttaa ympäristöasioihin!

On runsaasti aloja, joita voi opiskella, jos haluaa tulevaisuuden työssään vaikuttaa ilmastonmuutoksen ehkäisyyn. Helsingin yliopisto järjestää mm. kestävyystieteen kaikille avoimia opintoja. Koulutus käsittelee mm. nykyistä ja mennyttä ilmastoa, luontoa, metsää sekä ilmakehää. Opettajina toimivat ilmastonmuutoksen tutkijat, jotka auttavat ymmärtämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä sen hillitsemisestä. Helsingin yliopiston yksi keskeisistä tavoitteista on kestävyys, jota toteutetaan koulutuksessa. 

Helsingin yliopisto järjestää avoimia kursseja ilman pohjatietojen edellytystä, jossa kolme keskeisintä sisältöä ovat ilmastonmuutoksen luonnontieteelliset perusteet, ilmastonmuutoksen hillintä sekä sen vaikutukset ja siihen sopeutuminen. Lappeenrannan yliopisto antaa mm. mahdollisuuden ympäristötekniikan opiskeluun. Näissä opinnoissa keskeisessä roolissa on myös ilmastonmuutos. 

Politiikka on hyvin keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen suhteen. Se on yksi aloista, joissa voit päästä vaikuttamaan kenties eniten, ainakin julkisella tasolla. Valtiotieteitä voi opiskella esimerkiksi Turun yliopistossa tai Helsingin yliopistossa, ja valmistuttuasi voit suuntautua politiikan alan tehtäviin. 

Tärkeänä ilmastonmuutoksen ehkäisyssä toimivat myös metsäalan osaajat. On varjeltava Suomelle tärkeitä alueita ja huolehdittava metsien kasvusta sekä metsien katoamisen ehkäisemisestä. Maa- tai metsätaloutta voit opiskella eri ammattikorkeakouluissa, esimerkiksi Hämeen ammattikorkeakoulussa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tai ammatillisissa oppilaitoksissa kuten Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä Keudassa. 

Politiikkaa ja valtiotieteitä?

Aloita tästä

Metsätalouden osaajaksi?

Aloita tästä

Teknologia on kehittymässä koko ajan, mikä on ilmastonmuutoksen kannalta hyvä asia – sen kehittyessä päästöjen väheneminen nopeutuu. Tällä hetkellä alalle tarvitaan yli 13 000 uutta osaajaa, joista 60 prosentilla tulee olla korkeakoulutus tai tätä vastaava osaaminen. Tekniikan alan korkeakoulututkintojen määrää ollaankin lisäämässä vuosille 2021–2024, ja jotta tavoitteeseen päästäisiin laadukkain seurauksin, yritysten ja korkeakoulujen kumppanuuksista on pidettävä huolta. Myös koulutusjärjestelmän tulee kyetä ennakoimaan ja reagoimaan joustavammin osaaja- ja osaamistarpeissa tapahtuviin muutoksiin.

Kiinnostaako teknologia-ala?

Millaisia työpaikkoja teknologia-alalta oikein löytyy?

Kurkkaa uravideot

Ilmastonmuutos näkyy opetuksessa

Opiskelijapiireissä usein tuntuu siltä, että omien tunteidensa kanssa ilmastonmuutoksiin liittyvissä asioissa jää aivan yksin, mutta monikaan ei tiedosta sitä, että muutkin ajattelevat täysin samoja asioita ja muillakin on samat pelot kuin itsellä. Tunnistatko kenties itsesi tästä?

Aalto-yliopistossa on kokoonnuttu satunnaisesti juttelemaan ilmastonmuutoksesta ja sen herättämästä ahdistuksesta. Myös opettajille on järjestetty omia keskustelutuokioita. Monet jopa tuntevat syyllisyyttä ilmastonmuutoksesta, koska se on osaksi itse aiheutettujen toimintojen seurausta. Keskustelun ei kuitenkaan tulisi olla millään tavoin syyllistävää, pikemminkin itsenäiseen pohtimiseen kannustavaa. 

Toiset taas eivät ymmärrä asian vakavuutta ja siksi opettajilla on suuri rooli nuoriin vaikuttamisessa. Keskustelujen aiheena voisi esimerkiksi olla oppilaan ja opettajan arkipäivän tekojen tarkastelu kulutuksen ja saastuttamisen näkökulmasta. Oppilaat voivat myös tutustua omaan hiilijalanjälkeensä ja sitä mukaan tarkastella arkipäivän perusasioita. 

Opettajien harteille kaatuu suuri vastuu ilmastonmuutoksen myötä. Monille opiskelijoille, varsinkin nuorille, opettajat ovat roolimalleja, ja opettajien käyttäytymisellä sekä teoilla on paljon merkitystä. Avainasia tässä on opettajien oma usko opetukseen sekä opetuksen aihepiireihin ja luotettavuuteen. Kaikkien oppilaitosten tulisi siis olla ympäristöystävällisiä ja esimerkillisiä. 

Lähteet: Duunitori, Yle, Kaleva, Deloitte, Aalto yliopisto, Teknologiateollisuus

Viimeksi päivitetty: 02 huhti 2020

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 11.3.2019

Vinkkejä opiskelupaikan valintaan

Etkö tiedä, mitä lähtisit opiskelemaan? Roadshow-lähettiläämme Sanna keräsi yhteen kuusi kullanarvoista vinkkiä.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 21.5.2019

Taitaja2019 -tapahtuman finalistit ovat kaikki voittajia

Ammattitaidon SM-kilpailun finaaliin pääseminen on merkittävä saavutus. Haastattelimme kolmea etevää finalistia sekä heidän opettajiaan. 

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 31.5.2018

Lähihoitajaksi opiskelevan Mimmu Alaloukusan haastattelu

Lue Mimmi Alaloukusan kokemuksia siitä, miksi hän päätti aikuisiällä kouluttautua lähihoitajaksi.

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi