Sivuston käyttötapa: Mobiili

Biologian pääsykoe, hakijamäärät ja pisterajat

Biologia

Biologian pääsykoe

Biologiaa voi Suomessa opiskella viidessä yliopistossa. Neljässä yliopistossa on yhteisvalintaperiaate, eli niihin haetaan yhteisvalinnassa samalla pääsykokeella. Itä-Suomen yliopistossa on tarjolla vain biologian maisterinkoulutus vuonna 2018.

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi biologian koulutusohjelmien hakijamäärät ja sisäänottoprosentit vuodelta 2018.

Oppilaitos

Hakijat Kokeeseen
osallistuneet
Hyväksytyt Hyväksymisprosentti
(kokeessa olleista)

Helsingin yliopisto

1079 759 55 7,2 %

Itä-Suomen yliopisto*

12 - 4 -

Jyväskylän yliopisto

587 - 42 7,2 % (kaikista hakijoista)

Turun yliopisto

770 597 40 6,7 %

Oulun yliopisto

570 - 56 -

*Itä-Suomen yliopistossa vain maisterihaku

Valintamenettely

Biologian yhteisvalinnassa voi hakea yhteensä neljään eri hakukohteeseen. Pääsykokeen voi suorittaa missä tahansa yhteisvalinnassa mukana olevassa yliopistossa.

Hakijat voivat pyrkiä haluamaansa koulutusohjelmaan joko pääsykokeen ja yo-tutkinnon arvosanojen yhteispistemäärällä tai pelkän pääsykokeen perusteella. Ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteytys vaihtelee yliopistojen välillä, mutta luonnollisesti pisteytyksissä kiinnitetään erityistä huomiota biologian ja matematiikan arvosanoihin.

Yhteispistevalinnassa pääsykokeella on yleisesti ottaen hieman yo-koetta suurempi painoarvo, mutta suhteellisessa painotuksessa on hieman eroja yliopistojen välillä.

Yhteisvalinnan pääsykoe (16.5.2019)

Biologian yhteisvalinnan valintakokeessa on viisi pakollista tehtävää, jotka perustuvat lukion biologian laajan oppimäärän tietoihin. Kokeessa testataan hakijoiden kykyä yhdistellä asioita ja hahmottaa laajoja kokonaisuuksia. Aikaa kokeen suorittamiseen on neljä tuntia.Lähteet: yliopistojen kotisivut ja hakuoppaat, www.biohaku.fi

Viimeksi päivitetty: 20 maalis 2019

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi