Sivuston käyttötapa: Mobiili

Biologian pääsykoe, hakijamäärät ja pisterajat

Biologia

Biologian pääsykoe

Biologiaa voi Suomessa opiskella viidessä yliopistossa. Neljässä yliopistossa on yhteisvalintaperiaate, eli niihin haetaan yhteisvalinnassa samalla pääsykokeella. Itä-Suomen yliopistossa on tarjolla vain biologian maisterinkoulutus vuonna 2017.

Hae biologian koulutuksia

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi biologian koulutusohjelmien hakijamäärät ja sisäänottoprosentit vuodelta 2017.

Oppilaitos

Hakijat Kokeeseen
osallistuneet
Hyväksytyt Hyväksymisprosentti
(kokeessa olleista)

Helsingin yliopisto

865 571 59 10,3 %

Itä-Suomen yliopisto

11* - 4* -

Jyväskylän yliopisto

611 - 45 -

Turun yliopisto

795 611 36 5,8 %

Oulun yliopisto

493** - 55** -

*Itä-Suomen yliopistossa vain maisterihaku

** Oulun yliopston tiedot vuodelta 2016

Valintamenettely

Biologian yhteisvalinnassa voi hakea yhteensä neljään eri hakukohteeseen. Pääsykokeen voi suorittaa missä tahansa yhteisvalinnassa mukana olevassa yliopistossa.

Hakijat voivat pyrkiä haluamaansa koulutusohjelmaan joko pääsykokeen ja yo-tutkinnon arvosanojen yhteispistemäärällä tai pelkän pääsykokeen perusteella. Ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteytys vaihtelee yliopistojen välillä, mutta luonnollisesti pisteytyksissä kiinnitetään erityistä huomiota biologian ja matematiikan arvosanoihin.

Yhteispistevalinnassa pääsykokeella on yleisesti ottaen hieman yo-koetta suurempi painoarvo, mutta suhteellisessa painotuksessa on hieman eroja yliopistojen välillä.

Myös valintaryhmien kiintiöt poikkeavat toisistaan eri koulujen välillä. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa pelkän valintakokeen perusteella valitaan enemmän kuin yhteispisteillä hakevia. Turun yliopistossa puolestaan täytetään ensin yhteispistekiintiö, minkä jälkeen loput opiskelijat valitaan pelkkien pääsykoepisteiden perusteella.

Yhteisvalinnan pääsykoe (17.5.2018)

Biologian yhteisvalinnan valintakokeessa on viisi pakollista tehtävää, jotka perustuvat lukion biologian laajan oppimäärän tietoihin. Kokeessa testataan hakijoiden kykyä yhdistellä asioita ja hahmottaa laajoja kokonaisuuksia. Aikaa kokeen suorittamiseen on neljä tuntia.

Biologian pisterajat

Oheisesta taulukosta käyvät ilmi alimmat pisterajat, joilla on päästy opiskelemaan biologiaa aiempina vuosina.

Oppilaitos

Yhteispistekiintiö Koepistekiintiö
Helsingin yliopisto 285 / 450 (2015) 42,33 / 70 (2015)
Itä-Suomen yliopisto 100 / 175(2015) 32,67 / 70 (2015)
Jyväskylän yliopisto 145,5 / 225 (2014) 113 / 240 (2014)
Turun yliopisto 108,03 / 140 (2017) 38,90 / 56 (2017)
Oulun yliopisto 143,5 / 225 (2014) 103 / 240 (2014)

Katso tietoa muiden alojen pääsykokeistaLähteet: yliopistojen kotisivut ja hakuoppaat, www.biohaku.fi

Viimeksi päivitetty: 07 kesä 2018

Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.