Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Luonnontieteiden pääsykoe ja todistusvalinta

Luonnontieteiden pääsykoe ja todistusvalinta

Huomaathan, että kevään 2020 osalta valintakokeisiin ja -perusteisiin on tullut koronaviruksen myötä muutoksia. Katso täältä ajankohtaiset tiedot!

Luonnontieteitä voi Suomessa opiskella seitsemässä eri yliopistossa. Hyvä menestys ylioppilaskirjoituksissa voi avata yliopiston ovet ilman pääsykoetta.

Hakijamäärät ja hyväksymisprosentit

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi fysiikan, kemian ja matematiikan koulutusohjelmien hakijamäärät ja hyväksymisprosentit keväältä 2019. 

 Hakijat   Hyväksymisprosentti

Helsingin yo
Fysikaaliset tieteet 437 26,1 %
Kemia 444 23,4 %
Matematiikka 508 27,0 %
Opettaja 134 27,6 %
Itä-Suomen yo
Opettaja* 97 21,6 %
Aineenopettaja** 62 24,4 %
Mat. fys. & kem. 244 32,4 %
Sovellettu fysiikka 178 21,9 %
Oulun yo
Mat. & Fys. tieteet 274 40,1 %
Kemia 253 19,0 %

Matemaattisten

aineiden opettaja

62 37,1 %
Turun yo
Fysikaaliset tieteet 221 31,7 %
Kemia 247 29,1 %
Matematiikka ja tilastotiede 253 40,7 %
Jyväskylän yo
Fysiikka 193 24,4 %
Kemia 230 19,6 %
Matematiikka ja tilastotiede 180 31,1 %
Matematiikan opettaja 68 27,9 %
Åbo Akademi
Naturvetenskap 88 55,7 %
Tampereen yliopisto
Matematiikka ja tilastotiede 257 26,5 %

* Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia

** Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede

Valintamenettely

Luonnontieteiden koulutusohjelmiin voi pyrkiä ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella todistusvalinnassa. Vuonna 2020 suurin osa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla. Fysikaalisiin tieteisiin ja kemiaan todistuksella valitaan 70–97 % ja matemaattisiin tieteisiin 51–100 %. Joihinkin koulutusohjelmiin siis valitaan opiskelijoita ainoastaan ylioppilastodistuksen perusteella. 

Monet yliopistot ovat määritelleet kynnysehdot todistusvalinnassa valittaville opiskelijoille. Kynnysehto voi esimerkiksi olla vaatimus pitkän matematiikan suorittamisesta vähintään arvosanalla C. Jos hakija ei täytä kynnysehtoa, hän ei voi tulla valituksi todistusvalinnalla. Hakija voi kuitenkin päästä opiskelemaan pääsykokeen perusteella. Pääsykokeen lisäksi matemaattisten tieteiden opettajan koulutusohjelmat järjestävät lisäksi soveltuvuuskokeita opiskelemaan pyrkiville.

Joihinkin fysiikan, kemian ja matematiikan koulutusohjelmiin on mahdollista päästä opiskelemaan suoravalinnalla pelkän ylioppilastodistuksen perusteella. Kullakin yliopistolla on omat valintakriteerinsä. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan koulutusohjelmaan on suoravalinta vähintään pitkän matematiikan arvosanalla E. 

Pääsykoe

Useimmissa luonnontieteiden koulutusohjelmissa hakija osallistuu pääsykokeeseen mikäli hän ei tule valituksi suoravalinnalla tai todistusvalinnalla. Valintakokeessa testataan lukion pitkän oppimäärän tietoja. Yliopistot järjestävät valintakokeensa omina päivinään. Tietoa valintakokeiden päivämääristä ja sisällöistä löydät oppilaitosten verkkosivuilta ja Opintopolusta. 

Helsingin yliopiston fysiikan, kemian ja matematiikan valintakokeeseen osallistuvat vain ne henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai IB-, EB- tai RP-tutkintoa. Ylioppilastutkinnon tai vastaavan suorittaneet eivät siis osallistu valintakokeeseen.


Lähteet: yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat, opintopolku.fi

Viimeksi päivitetty: 07 touko 2020

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 7.5.2020

Sotilasalan pääsykoe

Sotatieteiden maisterin tutkinnon voi suorittaa Maanpuolustuskorkeakoulussa Helsingissä, josta valmistuu upseereja Puolustusvoimien palvelukseen.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.5.2020

Lääketieteellisen pääsykoe ja todistusvalinta

Lääketiedettä voi Suomessa opiskella viidessä eri yliopistossa. Koulutusohjelmiin haetaan yliopistojen valtakunnallisen yhteishaun kautta. Hakijat valitaan opiskelemaan joko pääsykokeen perusteella tai todistusvalinnalla.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.5.2020

Liikuntatieteellisen pääsykoe ja todistusvalinta

Jyväskylän yliopistossa on Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta. Mahdollisia suuntautumisvaihtoehtoja on kolme.

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi