Sivuston käyttötapa: Mobiili

Fysiikan, kemian ja matematiikan pääsykoe, hakijamäärät ja pisterajat

Luonnontieteet

Fysiikan, kemian ja matematiikan pääsykoe

Fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa voi Suomessa opiskella seitsemässä eri yliopistossa. Hyvä menestys ylioppilaskirjoituksissa voi avata yliopiston ovet ilman pääsykoetta.

Hakijat ja hyväksytyt

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi fysiikan, kemian ja matematiikan koulutusohjelmien hakijamäärät ja hyväksytyt keväältä 2018. Taulukossa on esitetty ne yliopistot, jotka ovat julkaisseet tiedot julkisesti.

Oppilaitos

Hakijat Kokeeseen
osallistuneet
Hyväksytyt
Helsingin yliopisto      
Fysikaaliset tieteet 554 6* 125
Kemia 493 11* 110
Matematiikka 615 11* 152

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja

148 74 52
Itä-Suomen yliopisto      
Matematiikan, fysiikan ja kemian
aineenopettaja ja luokanopettaja
82 46 20
Matematiikan, tietojenkäsittelytieteiden
fysiikan ja kemian aineenopettaja
58 29 7
Matematiikka, fysiikka ja kemia 245 26** 86
Jyväskylän yliopisto      
Fysiikka 212 - 70
Kemia 253 - 71
Matematiikka ja tilastotiede 168 - 52
Matematiikan opettaja 85 - 26
Oulun yliopisto      
Matemaattiset ja fysikaaliset tieteet 350 - 109
Kemia 247 - 47
Matemaattisten aineiden opettaja 76 - 26
Turun yliopisto      
Fysikaaliset tieteet 270 3* 69
Kemia 279 3* 94
Matematiikka ja tilastotiede 290 6* 104

* Valintakokeeseen voivat osallistua vain ne hakijat, jotka eivät ole suorittaneet suomalaista tai kansainvälistä ylioppilastutkintoa.

** Valtaosa opiskelijoista valittu suoravalinnalla.

Valintamenettely ja pääsykoe

Fysiikan, kemian ja matematiikan koulutusohjelmiin voi pyrkiä ylioppilastutkinnon arvosanojen, pelkän valintakokeen tai edellisten yhteispisteiden perusteella. Ensin opiskelijoiksi valitaan kaikki todistusvalinnan kriteerit täyttävät, minkä jälkeen loput paikat annetaan pääsykokeen ja yhteispisteiden perusteella.

Helsingin yliopiston fysiikan, kemian ja matematiikan valintakokeeseen osallistuvat vain ne henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai IB-, EB- tai RP-tutkintoa. Ylioppilastutkinnon tai vastaavan suorittaneet eivät siis osallistu valintakokeeseen. 

Fysiikan valintakoe on yhteinen Helsingin, Turun, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa. Kokeen tehtävät perustuvat lukion fysiikan laajan oppimäärän tietoihin.

Kemian koe on yhteinen Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa. Myös kemian kokeessa testataan lukion laajan oppimäärän tietoja.

Fysiikan, kemian ja matematiikan pisterajat

Fysiikan, kemian ja matematiikan koulutusohjelmiin on mahdollista päästä opiskelemaan pelkän yo-todistuksen perusteella. Kullakin yliopistolla on omat valintakriteerinsä. Esimerkiksi Turun yliopistossa kemian koulutusohjelmaan voi päästä suoraan, mikäli kemian ja pitkän matematiikan yo-kokeen arvosana on vähintään E. Fysiikan koulutusohjelmaan puolestaan riittää M fysiikan ainereaalista ja pitkästä matematiikasta.


Lähteet: yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat

Viimeksi päivitetty: 20 maalis 2019

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi