Sivuston käyttötapa: Mobiili

Hammaslääketieteellinen pääsykoe

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteellisen pääsykoe

Hammaslääketieteellisen pääsykoe on valtakunnallinen, eli eri yliopistoihin pyrkivät tekevät saman kokeen. Hakijat voivat kuitenkin hakea vain yhteen koulutusohjelmaan kerralla. Hammaslääketiedettä voi Suomessa opiskella neljässä eri yliopistossa.

Hae hammaslääketieteen koulutuksia

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi hammaslääketieteellisten koulutusohjelmien hakijamäärät ja sisäänpääsyprosentit keväältä 2017. Suosituin yksittäinen hakukohde oli Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelma.

Oppilaitos

Hakijat Kokeeseen
osallistuneet
Hyväksytyt Hyväksymisprosentti
(osallistuneet / hyväksytyt)

Helsingin yliopisto

Suomenkielinen linja

484 355 49 13,8%

Ruotsinkielinen linja

37 24 1 4,2%

Itä-Suomen yliopisto

323 257 44 17,1 %

Oulun yliopisto

309 247 52 18,4 %

Turun yliopisto

288 235 40 17%

* Oulun yliopiston tiedot ovat vuodelta 2016


Valintamenettely

Hakijat voivat pyrkiä opiskelemaan joko pääsykokeen ja yo-kokeen yhteispistemäärällä tai pelkän pääsykokeen perusteella. Noin kaksi kolmasosaa valitaan ensin yhteispistekiintiössä, ja viimeinen kolmasosa koostuu vapaan kiintiön hakijoista.

Ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet vaihtelevat yliopistoittain, mutta pisteytyksessä painotetaan biologian, kemian ja fysiikan arvosanoja. Ylioppilaskokeista otetaan huomioon neljä yo-koetta lähtöpisteitä laskiessa. 

Hyvä ylioppilatodistus antaa siis suotuisat lähtökohdat pyrkimiseen, mutta sisäänpääsyn edellytyksenä on myös erinomainen onnistuminen pääsykokeessa: yhteispistevalinnassa pääsykokeesta saatavilla pisteillä on lähes yhtä suuri tai (yliopistosta riippuen) jopa suurempi painoarvo kuin yo-todistuksesta saatavilla pisteillä.

Pääsykoe

Valtakunnallinen hammaslääketieteen pääsykoe on kaikille hakijoille sama, mutta hakija voi pyrkiä ainoastaan yhteen yliopistoon.

Hammaslääketieteen valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

Pääsykoe järjestetään yhteistyössä kaikkien yliopistojen kesken, mutta hakea voi vain yhteen koulutusohjelmaan. Pääsykoe järjestetään 16.5.2018.

Hammaslääketieteellisen pisterajat

Oheisesta taulukosta käyvät ilmi alimmat pistemäärät, joilla on päästy opiskelemaan hammaslääketieteen koulutusohjelmiin keväällä 2017.

Oppilaitos

Yhteispistekiintiö Valintakoekiintiö
Helsingin yliopisto 81,678 (suom. kiel.) / 78,504 (ruots. kiel.) 53,635(suom.)/ei hyväksyttyjä (ruots.)
Itä-Suomen yliopisto 85,18 54,50
Oulun yliopisto 77,744 / 108* 49,903 / 72*
Turun yliopisto 77,75/108 50,75/72

* Vuoden 2016 pisterajat

Pisterajat eivät ole yliopistojen kesken vertailukelpoisia, koska kokeesta saatavat raakapisteet skaalataan kussakin koulutusohjelmassa eri kertoimella. Taulukossa on ilmaistu rajat skaalatuilla pisteillä.

Katso tietoa muiden alojen pääsykokeista


Lähteet: koulutusnetti.fi, yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat

Viimeksi päivitetty: 07 kesä 2018

Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.