Sivuston käyttötapa: Mobiili

Hammaslääketieteellinen pääsykoe

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteellisen pääsykoe

Hammaslääketieteellisen valintakoe on valtakunnallinen, eli eri yliopistoihin pyrkivät tekevät saman kokeen. Hakijat voivat kuitenkin hakea vain yhteen koulutusohjelmaan kerralla. Hammaslääketiedettä voi Suomessa opiskella neljässä eri yliopistossa.

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi hammaslääketieteellisten koulutusohjelmien hakijamäärät ja sisäänpääsyprosentit keväältä 2018. Suosituin yksittäinen hakukohde oli Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelma.

Oppilaitos

Hakijat Kokeeseen
osallistuneet
Hyväksytyt Hyväksymisprosentti
(osallistuneet / hyväksytyt)

Helsingin yliopisto

824

681 50 7,3 %

Itä-Suomen yliopisto

919 830 41 4,9 %

Oulun yliopisto

997 - 50 -

Turun yliopisto

886 768 40 5,2 %

Hakijoiden ja pääsykokeeseen osallistuneiden määrä näyttää kasvaneen huomattavasti aiempaan vuoteen verrattuna, koska vuonna 2018 siirryttiin yhteisvalintakokeeseen. Vain osa hakijoista on valinnut kunkin yliopiston ensisijaiseksi hakukohteeksi. Hyväksymisprosentissa otetaan huomioon kaikki ne, jotka ovat asettaneet tietyn yliopiston hakukohteekseen, vaikka se ei olisikaan heidän ensisijainen hakukohteensa.


Valintamenettely

Hakijat voivat pyrkiä opiskelemaan joko pääsykokeen ja yo-kokeen yhteispistemäärällä tai pelkän valintakokeen perusteella. Noin kaksi kolmasosaa valitaan ensin yhteispistekiintiössä, ja viimeinen kolmasosa koostuu vapaan kiintiön hakijoista.

Ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet vaihtelevat yliopistoittain, mutta pisteytyksessä painotetaan biologian, kemian ja fysiikan arvosanoja. Ylioppilaskokeista otetaan huomioon neljä yo-koetta lähtöpisteitä laskiessa. 

Hyvä ylioppilatodistus antaa siis suotuisat lähtökohdat pyrkimiseen, mutta sisäänpääsyn edellytyksenä on myös erinomainen onnistuminen pääsykokeessa: yhteispistevalinnassa valintakokeesta saatavilla pisteillä on lähes yhtä suuri tai (yliopistosta riippuen) jopa suurempi painoarvo kuin yo-todistuksesta saatavilla pisteillä.

Ensikertalaisille varataan noin 65 % paikoista sekä yhteispistejonossa että valintakoejonossa.

Pääsykoe (15.5.2019)

Vuonna 2018 lääketieteellisillä aloilla siirryttiin yhteisvalintaan. Hakija voi hakea samalla kokeella useampaan yliopistoon.

Hammaslääketieteen valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

Hammaslääketieteellisen pisterajat

Oheisesta taulukosta käyvät ilmi alimmat pistemäärät, joilla on päästy opiskelemaan hammaslääketieteen koulutusohjelmiin keväällä 2018 (ensikertalaiset / muut).

Oppilaitos

Yhteispistekiintiö Valintakoekiintiö
Helsingin yliopisto 89,350 / 92,375 58,600 / 64,450
Itä-Suomen yliopisto 80,9 56,025 / 58,375
Oulun yliopisto 80,725  56,7 / 59,05
Turun yliopisto 87,25  59,725 / 60,3


Lähteet: koulutusnetti.fi, yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat

Viimeksi päivitetty: 21 maalis 2019

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi