Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Humanistisen ja kasvatusalan valintakokeet

Humanistisen ja kasvatusalan valintakokeet ja todistusvalinta

Huomaathan, että kevään 2020 osalta valintakokeisiin ja -perusteisiin on tullut koronaviruksen myötä muutoksia. Katso täältä ajankohtaiset tiedot!

Humanistisen ja kasvatusalan koulutuksista osa käyttää ammattikorkeakoulujen yhteistä valintakoetta, ja osalla koulutuksista on omat pääsykokeensa. Opiskelemaan voi päästä myös todistusvalinnalla, eli ylioppilastodistuksen tai ammatillisen tutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. 

Yhteisöpedagogi (AMK) ja yhteisöpedagogi (AMK) / Kirkon nuorisotyö

Yhteisöpedagogin koulutus käyttää ammattikorkeakoulujen yhteistä valintakoetta. Koe järjestetään 1.–5.6.2020 ja kokeeseen ilmoittaudutaan Opintopolussa.

Yhteisöpedagogin koulutusta järjestävät seuraavat oppilaitokset:

  • Centria-ammattikorkeakoulu
  • Yrkeshögskolan Novia
  • Humak
  • XAMK


Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus (Tulkki AMK)

Viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksen pääsykokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka ovat toimittaneet määräajassa hyväksytysti suoritetun ennakkotehtävän. Pääsykoe muodostuu muun muassa suomen kielen tehtävistä, muistitesteistä, viittomakielen omaksumiskykyä kartoittavista tehtävistä ja haastatteluista. Kokeen avulla selvitetään hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle.

Humanistisen ammattikorkeakoulun tulkin koulutukset käyttävät ammattikorkeakoulujen yhteistä valintakoetta. 

Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutukset eivät kuulu ammattikorkeakoulujen yhteiseen valintakokeeseen, vaan oppilaitos järjestää omat valintakokeensa. 

Diakin valintakokeet 2020 

Asioimistulkkaus, Helsinki: 6.5.2020 ja 27.5.2020 (kaksiosainen koe)

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus, Turku: 9–10.6.2020


Pääsykokeet

Humanistisen alan ja kasvatusalan hakukohteissa, jotka käyttävät ammattikorkeakoulujen yhteistä valintakoetta, suoritetaan seuraavat osiot:

  • Päätöksentekotaidot: Päätöksentekotaidot-osio kestää 30 minuuttia. Osiossa testataan ongelmanratkaisutaitoja ja loogista päättelykykyä. 
  • Opetuskieli (suomi tai ruotsi): Opetuskieli-osio kestää 30 minuuttia. Osiossa arvioidaan hakijan tekstitaitoa, eli tekstin lukemista, ymmärtämistä ja tulkitsemista.
  • Englannin kieli: Englannin kielen osio kestää 30 minuuttia. Osiossa testataan monipuolisesti hakijan englannin kielen taitoa, sisältäen sanaston hallinnan, tekstin tulkinnan ja ymmärtämisen sekä kielellisen päättelykyvyn.
  • Eettiset taidot: Eettisten taitojen osio kestää 30 minuuttia. Osiossa arvioidaan hakijan valmiuksia tunnistaa eettisiä tilanteita. 

Todistusvalinta ylioppilastodistuksella

Ylioppilastutkintojen ja ammatillisten perustutkintojen pisteytys eroaa hieman todistusvalinnassa. Ylioppilastodistuksesta pisteytetään viisi ainetta: äidinkieli, pitkä tai lyhyt matematiikka, vieras tai toinen kotimainen kieli sekä kaksi ainereaalia. Vaikka aineita pisteytetään viisi, hakija voi tulla valituksi todistusvalinnassa myös neljän aineen pisteillä. Hakijalle paras pisteitä tuottava yhdistelmä pisteytettävistä aineista huomioidaan. Alla olevasta taulukosta selviää eri aineista saatavat pisteet:

L E M C B A 
Äidinkieli 46 41 34 26 18 10
Matematiikka
Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
Lyhyt matematiikka 40 35 27 19 13 6
Kielet
Pitkä kieli 46 41 34 26 18 10
Keskipitkä kieli 38 34 26 18 12 5
Lyhyt kieli 30 27 21 15 9 3
Ainereaalit
Kaikki ainereaalit 30 27 21 15 9 3
Vieras kieli 30 27 21 15 9 3

Joillain hakukohteilla saattaa olla määritelty vähimmäispistemäärä, joka hakijan on saatava tullakseen valituksi todistusvalinnassa. Hakukohteella saattaa myös olla kynnysehto, joka tarkoittaa tietyn aineelle ja/tai arvosanalle annettua ehtoa, joka hakijan tulee täyttää voidakseen tulla valituksi todistusvalinnassa. 

Todistusvalinta ammatillisella tutkintotodistuksella

Todistusvalinnassa ammatillisella tutkintotodistuksella huomioidaan 1.8.2015 alkaen suoritetut toisen asteen ammatiliset perustutkinnot. Todistusvalinnassa voi saada enintään 150 pistettä. 

Todistusvalinnassa otetaan huomioon kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanat sekä tutkinnon painotettu keskiarvo. Yhteisiä tutkinnon osia ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Näistä aineista saatavat pisteet riippuvat hakijan todistuksen arvosanoista. Oheisesta taulukosta käy ilmi todistuksen arvosanoista saatavat pisteet arvosana-asteikolla 1–3 sekä 1–5. 

 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

                    Hakijan pisteet
20 15 13 10 5 2 1
20 15 13 10 5 2 1
20 15 13 10 5 2 1
                   Todistuksen arvosanat
1-3 3 - 2 - - 1 -
1-5 5 4 - 3 2 - 1

Esimerkki: Hakija on saanut viestintä- ja vuorovaikutusosaamisesta arvosanan 2, matemaattis- ja luonnontieteellisestä osaamisesta arvosanan 3 ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisesta arvosanan 3. Hakija saa viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arvosanastaan 13 pistettä, matemaattis-luonnontieteellisesen osaamisen arvosanastaan 20 pistettä ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen arvosanastaan 20 pistettä. Hakija saa todistusvalinnassa yhteisistä tutkinnon osista 53 pistettä. 

Yhteisen tutkinnon osien lisäksi todistusvalinnassa huomioidaan hakijan painotettu keskiarvo. Alla olevasta taulukosta selviää keskiarvosta saatavat pisteet. Ohjeet painotetun keskiarvon laskemiseen sekä tarkemmat tiedot keskiarvoista saatavista pisteistä löydät ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta. 

KA (1–5) KA (1–3) Pisteet
5,00 3,00 90
≥4,02 ≥2,41 60
≥3,02 ≥1,81 35
≥2,05 ≥1,34 16
≥1,00 ≥1,00 0


Lähde: opintopolku.fi, ammattikorkeakouluun.fi

Viimeksi päivitetty: 07 touko 2020

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 7.5.2020

Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan pääsykokeet ja todistusvalinta

Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alalla valmistutaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkintonimike valmistuneelle on tradenomi. Englanninkielisistä koulutusohjelmista valmistuneet voivat käyttää myös Bachelor of Business Administration -nimikettä.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.5.2020

Luonnonvara- ja ympäristöalan valintakokeet

Luonnonvara- ja ympäristöalan ammattikorkeakouluihin on käytössä yhteinen digitaalinen valintakoe. Pääsykokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.5.2020

Kulttuurialan valintakokeet

Kulttuurialan opiskelijavalinnassa pääsykokeella eli valintakokeella on suuri painoarvo. Koulutuksesta riippuen kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan pääsykokeeseen tai hakijat kutsutaan pääsykokeeseen koulumenestyksen tai ennakkotehtävän perusteella.

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi