Sivuston käyttötapa: Mobiili

Vaikuttaako koronavirus opiskelusuunnitelmiisi? Vastaa kyselyymme ja kerro.   Siirry kyselyyn

Kasvatustieteellisen pääsykoe ja todistusvalinta

Kasvatustieteellisen pääsykoe ja todistusvalinta

Kasvatustieteitä voi opiskella Suomessa kahdeksassa yliopistossa: Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Opiskelijoita valitaan todistusvalinnalla ja valintakokeella. 

Kasvatustieteen alalla yliopistojen pääsykokeet koostuvat usein kahdesta osasta. Suomen yliopistojen kasvatustieteelliset tiedekunnat ja laitokset kuuluvat VAKAVA-verkostoon (Valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto), jonka kehittämässä valintakokeessa testataan hakijoiden pätevyyttä kasvatustieteiden alalla.

Tulosten perusteella pätevimmät hakijat kutsutaan koulujen omiin soveltuvuuskokeisiin, joiden sisältö vaihtelee yliopistoittain. Soveltuvuuskokeet sisältävät muun muassa haastatteluja ja ryhmätilanteita.

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Alla olevasta taulukosta selviää vuoden 2019 hakijamäärät kaikkiin VAKAVA-hakukohteisiin. 


Hakemuksia yhteensä 17440
Hakijoita 7218
Kokeeseen osallistuneita 5425
Opiskelun aloittaneita 2035
Opiskelun aloittaneita %* 37,5 %

* % kokeeseen osallistuneista

 

Eniten hakijoita vuonna 2019 oli luokanopettajan koulutuksen yhteisvalintaan, johon haki 8860 henkilöä. 

Valintamenettely

Kasvatustieteellisen opiskelijat valitaan kahdella tavalla:

  • Todistusvalinnalla (60 %)
  • VAKAVA-kokeella (40 %)

Hakijoista 60 % valitaan todistusvalinnalla (poikkeuksena Tampereen yliopiston Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutusohjelma, johon 40 % opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla) ja loput opiskelijat valitaan VAKAVA-kokeella. 

Vaikka hyvästä ylippilastodistuksesta on apua opiskelemaan pyrkiessä, se ei kuitenkaan ole ehdoton edellytys sisäänpääsylle, sillä opiskelijoita valitaan myös pelkän pääsykokeen perusteella. 

VAKAVA-koe järjestetään jo huhtikuussa ja todistusvalintojen tulokset tulevat vasta toukokuussa. Hakija ei siis tiedä ennen pääsykoetta tuliko hän valituksi todistusvalinnassa vai ei. 

Todistusvalinta

Kasvastustieteen todistusvalinnassa hakija voi saada pisteitä neljästä aineesta:

  • Äidinkielestä
  • Matematiikasta (pitkä tai lyhyt)
  • Yhdestä ainereaalista
  • Yhdestä kielestä

Alla olevasta taulukosta selviää ylioppilastodistuksen arvosanoista saatavat pistemäärät, jos hakija tulee valituksi todistusvalinnassa.

L E M C B A 
Äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematiikka
Pitkä 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
Lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Kielet
Pitkä kieli 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Keskipitkä kieli 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Lyhyt kieli 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
Ainereaalit
Biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Filosofia 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
Fysiikka 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
Kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
Psykologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
Uskonto/Et 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
Yh.oppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
Muut reaalit 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

Pääsykoe (23.4.2020)

VAKAVA-kokeen tarkoituksena on testata hakijan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia taitoja. Samalla VAKAVA-kokeella voi hakea useaan hakukohteeseen, jotka ovat mukana valintakoeyhteistyössä. VAKAVA-kokeen voi suorittaa myös ruotsin kielellä. 

Keväällä 2020 järjestettävä VAKAVA-koe perustuu ainoastaan kokeessa jaettuun materiaaliin, eikä aiempien vuosien tapaan ennakkoon jaettuun materiaaliin. Aikaa kokeen tekemiseen on kolme tuntia. 

Opettajan koulutuksiin hakevat suorittavat VAKAVA-valintaprosessin toisessa vaiheessa järjestettävän soveltuvuuskokeen. Soveltuvuuskoe on sama jokaisessa yksikössä, ja hakija voi hakea useampaan eri koulutukseen yhdellä soveltuvuuskokeella. Soveltuvuuskoe testaa hakijan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle. Soveltuvuuskokeet järjestetään 9–11.6.2020. 

Lähde: helsinki.fi/fi/verkostot/vakava, yliopistojen valintaoppaat ja www-sivut

Viimeksi päivitetty: 13 maalis 2020

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi