Sivuston käyttötapa: Mobiili
Kasvatustieteellisen pääsykoe ja todistusvalinta

Kasvatustieteellisen valintakoe ja todistusvalinta

Kasvatustieteitä voi opiskella Suomessa kahdeksassa yliopistossa: Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Opiskelijoita valitaan todistusvalinnalla ja valintakokeella. 

Kasvatustieteen alalla yliopistojen pääsykokeet koostuvat usein kahdesta osasta. Suomen yliopistojen kasvatustieteelliset tiedekunnat ja laitokset kuuluvat VAKAVA-verkostoon (Valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto), jonka kehittämässä valintakokeessa testataan hakijoiden pätevyyttä kasvatustieteiden alalla.

Tulosten perusteella pätevimmät hakijat kutsutaan koulujen omiin soveltuvuuskokeisiin, joiden sisältö vaihtelee yliopistoittain. Soveltuvuuskokeet sisältävät muun muassa haastatteluja ja ryhmätilanteita.

Hakijat ja sisäänottoprosentti 2021

Valintamenettely

Yo-todistuksen pisteytys

Valintakoe


Hakijat ja sisäänottoprosentti 2021

Alla olevasta taulukosta selviää vuoden 2021 hakijamäärät kaikkiin VAKAVA-hakukohteisiin. 

Ensisijaiset hakijat

Helsingin yliopisto

1431

Itä-Suomen yliopisto

606

Jyväskylän yliopisto

732

Lapin yliopisto

171

Oulun yliopisto

672

Tampereen yliopisto

948

Turun yliopisto

801


Kaikki hakijat

Helsingin yliopisto

3525

Itä-Suomen yliopisto

2442

Jyväskylän yliopisto

2982

Lapin yliopisto

1104

Oulun yliopisto

2289

Tampereen yliopisto

3237

Turun yliopisto

2919


Aloituspaikat

Helsingin yliopisto

444

Itä-Suomen yliopisto

412

Jyväskylän yliopisto

305

Lapin yliopisto

130

Oulun yliopisto

322

Tampereen yliopisto

255

Turun yliopisto

381


Hakijaa / aloituspaikka

Helsingin yliopisto

7,3

Itä-Suomen yliopisto

5,9

Jyväskylän yliopisto

9,7

Lapin yliopisto

8,5

Oulun yliopisto

7,1

Tampereen yliopisto

12,7

Turun yliopisto

7,7


Sisäänpääsyprosentti*

Helsingin yliopisto

13,65 %

Itä-Suomen yliopisto

16,87 %

Jyväskylän yliopisto

10,23 %

Lapin yliopisto

11,78 %

Oulun yliopisto

14 %

Tampereen yliopisto

7,88 %

Turun yliopisto

13,05 %

* Aloituspaikkojen määrän perusteella


 

Valintamenettely

Kasvatustieteellisen opiskelijat valitaan kahdella tavalla:

  • Todistusvalinnalla (60 %)
  • VAKAVA-kokeella (40 %)

Hakijoista 60 % valitaan todistusvalinnalla (poikkeuksena Tampereen yliopiston Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutusohjelma, johon 40 % opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla) ja loput opiskelijat valitaan VAKAVA-kokeella. 

Vaikka hyvästä ylippilastodistuksesta on apua opiskelemaan pyrkiessä, se ei kuitenkaan ole ehdoton edellytys sisäänpääsylle, sillä opiskelijoita valitaan myös pelkän pääsykokeen perusteella. 


Todistusvalinta

Kasvatustieteen todistusvalinnassa hakija voi saada pisteitä neljästä aineesta:

  • Äidinkielestä
  • Matematiikasta (pitkä tai lyhyt)
  • Yhdestä ainereaalista
  • Yhdestä kielestä

Alla olevasta taulukosta selviää ylioppilastodistuksen arvosanoista saatavat pistemäärät, jos hakija tulee valituksi todistusvalinnassa.

L E M C B A 
Äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematiikka
Pitkä 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
Lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Kielet
Pitkä kieli 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Keskipitkä kieli 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Lyhyt kieli 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
Ainereaalit
Biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Filosofia 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
Fysiikka 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
Kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
Psykologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
Uskonto/Et 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
Yh.oppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
Muut reaalit 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7


Valintakoe 27.5.2022

VAKAVA-kokeen tarkoituksena on testata hakijan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia taitoja. Samalla VAKAVA-kokeella voi hakea useaan hakukohteeseen, jotka ovat mukana valintakoeyhteistyössä. VAKAVA-kokeen voi suorittaa myös ruotsin kielellä. 

Perjantaina 27.5.2022 klo 9–12 järjestettävä VAKAVA-koe perustuu kokeessa jaettuun aineistoon. Koe sisältää vain monivalintakysymyksiä. Aikaa kokeen tekemiseen on kolme tuntia. 

Opettajan koulutuksiin hakevat suorittavat VAKAVA-valintaprosessin toisessa vaiheessa järjestettävän soveltuvuuskokeen. Soveltuvuuskoe on sama jokaisessa yksikössä, ja hakija voi hakea useampaan eri koulutukseen yhdellä soveltuvuuskokeella. Soveltuvuuskoe testaa hakijan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle. 

Soveltuvuuskokeet järjestetään 15.–17.6.2022. Hakija osallistuu yhteen koepäivään, joka ilmoitetaan hakijalle etukäteen sähköpostitse. Koepäivää ei voi vaihtaa. 

Lähde: helsinki.fi/fi/verkostot/vakava, yliopistojen valintaoppaat ja www-sivut, Valmennuskeskus

Viimeksi päivitetty: 08 joulu 2021

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 6.5.2020

Vinkit kasvatustieteellisen pääsykokeisiin

Kasvatustieteellinen opiskelupaikkana on monelle ykköshaave. Lue Oonan vinkit luku-urakkaan!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 9.12.2021

Sosiologian pääsykoe ja todistusvalinta

Sosiaalitieteitä voi opiskella Helsingin, Jyväskylän, Turun, Tampereen, Lapin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä Åbo Akademissa.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 9.12.2021

Sotilasalan pääsykoe

Sotatieteiden maisterin tutkinnon voi suorittaa Maanpuolustuskorkeakoulussa Helsingissä, josta valmistuu upseereja Puolustusvoimien palvelukseen.

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi