Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kasvatustieteellisen pääsykoe

Kasvatustieteellisen pääsykoe

Kasvatustieteellisen pääsykoe

Kasvatustieteen alalla yliopistojen pääsykokeet koostuvat usein kahdesta osasta. Suomen yliopistojen kasvatustieteelliset tiedekunnat ja laitokset kuuluvat VAKAVA-verkostoon (Valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto), jonka kehittämässä valintakokeessa testataan hakijoiden pätevyyttä kasvatustieteiden alalla. Tulosten perusteella pätevimmät hakijat kutsutaan koulujen omiin soveltuvuuskokeisiin, joiden sisältö vaihtelee yliopistoittain. Soveltuvuuskokeet sisältävät muun muassa haastatteluja ja ryhmätilanteita.

Hae kasvatustieteen koulutuksia

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Vuonna 2017 VAKAVAn (Valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto) kokeeseen osallistui yhteensä 6141 hakijaa.

Esimerkki (vuodelta 2017): Helsingin yliopiston luokanopettajakoulutukseen pyrki 1449 hakijaa, joista kokeeseen osallistui 1066 hakijaa. Heistä 121 (11,3 %) sai haluamansa opiskelupaikan.

Itä-Suomen yliopiston lastentarhaopettajan koulutukseen haki 326 henkilöä, joista VAKAVA-kokeeseen osallistui 324 hakijaa. Heistä 61 (18,8 %) pääsi opiskelemaan.

Valintamenettely

Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutuksiin pyrkijät suorittavat VAKAVA-kokeen. Kokeen tarkoituksena on testata "kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia taitoja". Lista VAKAVA-verkostoon kuuluvista oppilaitoksista löytyy alempaa kohdasta "pistemäärät".

Hakija saa itse valita, missä verkostoon kuuluvassa oppilaitoksessa hän haluaa suorittaa kokeen. Koe järjestetään kaikissa kouluissa samanaikaisesti.

Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutuksiin pyrkivät voivat hakea kolmeen eri kouluun haluamassaan ensisijaisuusjärjestyksessä. Muissa VAKAVAn verkostoon kuuluvissa koulutuksissa hakukohteiden määrää ei ole yleisesti rajattu, mutta yliopistojen sisällä voi olla koulukohtaisia rajoituksia.

Lopullinen valintamenettely vaihtelee yliopistoittain. Joissain koulutusohjelmissa VAKAVA-kokeen tulos on osa lopullisesta pistemäärästä, kun taas osassa koulutuksista hakijat kutsutaan VAKAVA-kokeen perusteella toiseen soveltuvuuskokeeseen. Näiden soveltuvuuskokeiden sisältö riippuu järjestävästä yksiköstä.

VAKAVA-kokeen ja mahdollisen soveltuvuuskokeen lisäksi hakijat saavat pisteitä myös ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoista. Huippuarvosanat ylioppilastutkinnosta eivät kuitenkaan ole ehdoton edellytys sisäänpääsylle, sillä osa uusista opiskelijoista valitaan pelkkien koepisteiden perusteella.

Pääsykoe

VAKAVA-kokeen tarkoituksena on testata hakijan "kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia taitoja". Kokeessa on sekä monivalintatehtäviä että oikein/väärin väittämiä, jotka pohjautuvat etukäteen julkaistuun aineistoon. Hakijoilla on mahdollisuus tutustua aineistoon noin puolentoista kuukauden ajan ennen koetilaisuutta. Itse koe kestää kaksi tuntia.

Yliopistojen omien yksiköiden soveltuvuuskokeet koostuvat usein haastatteluista ja erilaisista ryhmätilanteista.

Kasvatustieteellisen pisterajat

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi alimmat pistemäärät, joilla VAKAVA-kokeesta on kutsuttu seuraavan vaiheen soveltuvuuskokeeseen keväällä 2017.

   Oppilaitos

Alin pistemäärä
luokanopettajakoulutus

Alin pistemäärä
lastentarhanopettaja

    Helsingin yliopisto

108,50 / 187* 69,83 / 187*

    Itä-Suomen yliopisto, Joensuu

76,58 / 187 -

    Itä- Suomen yliopisto, Savonlinna

56,50 / 187 56,50 / 187

    Jyväskylän yliopisto

99,17 / 187 71,38 / 187

    Lapin yliopisto

61,50 / 187 -

    Oulun yliopisto

90,29 / 187 71,54 / 187

    Tampereen yliopisto

100,46 / 187 68,33 / 187*

    Turun yliopisto, Turku

98,13 / 183 -

    Turun yliopisto, Rauma

88,00 / 183 63,25 / 187*

*Tilastot ovat ensikertalaishakijoiden pisterajoja

Katso tietoa muiden alojen pääsykokeista

Lähde: helsinki.fi/vakava, yliopistojen valintaoppaat ja www-sivut

Viimeksi päivitetty: 07 kesä 2018

Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.