Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kauppatieteen pääsykoe

Kauppatieteen pääsykoe

Kauppatieteen pääsykoe

Kaupallinen ala on hakukohteena erittäin suosittu. Tullakseen valituksi koulutusohjelmaan hakijan täytyy osallistua valintakokeeseen, jossa mitataan hakijan kykyä sisäistää etukäteiskirjallisuudessa käsiteltyjä asiakokonaisuuksia. Hyvät arvosanat ylioppilastutkinnosta auttavat eteenpäin, mutta eivät ole mikään ehdoton edellytys, sillä osa uusista opiskelijoista valitaan pelkän valintakoemenestyksen perusteella.

Hae kauppatieteen koulutuksia

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Vuonna 2017 kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa pääsykokeisiin osallistui 19665 hakijaa, joista 1282 (noin 6,5%) valittiin suorittamaan tutkintoa. Luvussa ei ole otettu huomioon Åbo Akademin ja Svenska Handelshögskolanin tilastoja, sillä nämä koulut eivät ole mukana yhteisvalinnassa. Myöskin Aalto-yliopiston Mikkelin yksikkö ja Jyväskylän tietojärjestelmätieteiden puoli on jätetty pois tilastoista. Nämä koulutukset eivät ole mukana yhteisvalinnassa.

Eniten hakijoita houkutteli Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, jonka valintakokeeseen osallistui 2272 kokelasta. Heistä 223 eli noin 9,8% sai haluamansa opiskelupaikan. Vähiten hakijoita oli Turun yliopiston Kansainvälisen liiketoiminnan yksikköön, jonka pääsykokeeseen osallistui 222 henkilöä. Heistä 60 eli noin 27% sai opiskelupaikan kyseisestä yksiköstä.

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi vuoden 2017 hakijamäärät ja sisäänottoprosentit.

Oppilaitos                                                                 
Hakijat Valitut

Pisteraja
 yht.pistekiintiö

Pisteraja 
koekiintiö

 
Aalto-yliopisto 3670 243 60,50(tasapistetilanne: 32,50 kokeesta) 33,50(tasapisteet: koe 30,50, 41 oikein)
Itä-Suomen yliopisto 2994 90
     Kauppatieteet, Joensuu 1502 45 44,50 27,00
     Kauppatieteet, Kuopio 1492 45 46,50 28,50
 
Jyväskylän yliopisto 2965 120
    Yrityksen taloustieteen
    pääaineryhmä
1436 90 50,50 30,00
    Taloustiede 1529 30 48,25 29,00
 
Lappeenrannan tekn. yliopisto 2213 104 50,00 30,25
 
Oulun yliopisto 2692 154 46,25 28,75
 
Tampereen yliopisto 1933 115 56,25 28,75
 
Turun kauppakorkeakoulu* 5109 267
     Kauppatieteet, Turku 3238 150 57,50 33,25
     Kauppatieteet, Pori 1562 57 46,00 28,00
     Kansainvälinen liiketoiminta 309 60   48,10*
Vaasan yliopisto 2008 189 47,50 29,75

* Turun kauppakorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan koulutusohjelman opiskelijavalintaan vaikuttivat hakijan koepisteiden lisäksi haastattelupisteet.

Valintamenettely

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa voi hakea kuuteen eri yliopistoon. Hakija asettaa koulut järjestykseen sen mukaan, mikä on hänen ensisijainen vaihtoehtonsa. Aalto-yliopiston Mikkelin yksikön, Åbo Akademin ja Svenska Handelshögskolanin kauppatieteelliset koulutusohjelmat eivät ole mukana kauppatieteellisessä yhteisvalinnassa, vaan niihin haetaan erikseen oppilaitosten oman haun kautta.

Opiskelupaikkaa voi hakea joko todistuspisteiden, pääsykokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen yhteispistemäärällä tai pelkän valintakokeen pistemäärällä. Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa millä pistemäärällä hän hakee, vaan hänet otetaan huomioon jokaisessa mahdollisessa valintaryhmässä.

Yhteisvalintapisteillä opiskelupaikkaa hakevat saavat pisteitä ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoista. Pisteytyksessä huomioidaan äidinkielen ja matematiikan kokeet sekä kolme muuta parhaat arvosanat antavaa koetta, joista kaksi voi olla reaaliaineen kokeita. Reaaliaineiden kokeet pisteytetään pitkän oppimäärän mukaisesti. Arvosanat pisteytetään alla olevan taulukon mukaisesti:

Ylioppilastutkinnon pisteytystaulukko

L

E

M

C

       Äidinkieli 10 9 7 5
       Matematiikka, pitkä oppimäärä 9 9 7 5
       Matematiikka, muu oppimäärä 8 6 4 2
       A-kieli 8 6 4 2
       Kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta 6 4 2 0

Valintakoe (6.6.2018)

Pääsykokeessa mitataan hakijan kykyä sisäistää etukäteiskirjallisuudessa käsiteltyjä asiakokonaisuuksia. Valintakokeessa mitataan talouselämään liittyvän tiedon omaksumista ja taitoa soveltaa sitä. Kysymykset koskevat neljää alaa (johtaminen ja markkinointi, laskentatoimi ja rahoitus, kansantaloustiede ja talousmatematiikka) ja niiden eri osa-alueita. Pelkkä ulkoa opettelu ei siis riitä, vaan kysymyksillä testataan myös kykyä soveltaa opittuja asioita.

Koe kestää yhteensä neljä tuntia, ja hakija suorittaa kokeen siinä oppilaitoksessa, jonka hän on asettanut ensisijaiseksi hakukohteekseen.

Kauppatieteellisen pisterajat

Alin opiskelupaikkaan oikeuttava pistemäärä vaihtelee yliopiston mukaan. Vuonna 2017 korkeimmat pisterajat olivat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, jossa hakijan piti saada vähintään 60,50 yhteisvalintapistettä tai 35,50 koepistettä tullakseen valituksi.

Matalin pisteraja vuonna 2017 oli koepistekiintiöllä tarkasteltuna Joensuun yliopiston kauppatieteen koulutusohjelmassa. Yhteispistekiintiössä matalin pisteraja oli niin ikään Itä-Suomen yliopiston Joensuun yksikössä, josta opiskelupaikka irtosi 27 koepisteellä. Itä-Suomen yliopiston Joensuun yksiköstä opiskelupaikan sai 44,50 yhteispisteellä.

Matalin pisteraja vuonna 2017 oli koepistekiintiöllä tarkasteltuna Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä. Yhteispistekiintiössä matalin pisteraja oli Itä-Suomen yliopiston Joensuun yksikössä sekä Turun Kauppakorkean Porin yksikössä.

Katso tietoa muiden alojen pääsykokeista

Lähde: Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta (www.kauppatieteet.fi)

Viimeksi päivitetty: 07 kesä 2018

Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.