Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Kauppatieteen pääsykoe ja todistusvalinta

Kauppatieteen pääsykoe ja todistusvalinta

Huomaathan, että kevään 2020 osalta valintakokeisiin ja -perusteisiin on tullut koronaviruksen myötä muutoksia. Katso täältä ajankohtaiset tiedot!

Kaupallinen ala on hakukohteena erittäin suosittu. Kauppikseen haetaan yhteisvalinnassa, jossa voi tulla valituksi todistusvalinnan tai valintakokeen perusteella.

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Vuonna 2019 kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa kauppatieteelliselle alalle oli 12 272 hakijaa (luvussa hakija vain yhden kerran, vaikka olisi hakenut useampaan yliopistoon). Heistä 1914 (noin 15,6 %) valittiin suorittamaan tutkintoa. Aalto-yliopiston Mikkelin yksikkö ja Jyväskylän tietojärjestelmätieteiden puoli on jätetty pois tilastoista. Nämä koulutukset eivät ole mukana yhteisvalinnassa.

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi vuoden 2019 hakijamäärät ja sisäänottoprosentit.

Hakijamäärät ja hyväksytyt

 Hakijat     Kokeeseen osallistuneet    Hyväksytyt   Hyväksymisprosentti*

Oppilaitos
 
Aalto-yliopisto 4899 3282 285  8,7 %
 
Hanken Svenska handelhögskolan 1847 1199 255 21,3 %
Ekonomi, Helsingfors 1224 762 183 24 %
Ekonomi, Vasa 623 437 72 16,5 %
 
Itä-Suomen yliopisto 3248 2563 103 4 %
Kauppatieteet, Joensuu 1503 1216 53 4,4 %
Kauppatieteet, Kuopio 1745 1347 50 3,7 %
 
Jyväskylän yliopisto 2640 2159 154 7,1 %
Taloustiede 1214 998 46 4,6 %
Yrityksen taloustiede 1426 1161 108 9,3 %
 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2625 2017 119 5,9 %
 
Oulun yliopisto 2667 - 178 - %
Tampereen yliopisto 4555 3509 149 4,3 %
 
Turun yliopisto 6781 5101 312 6,1 %
Kauppatieteet, Turku 4795 3574 190 5,3 %
Kauppatieteet, Pori 1448 1159 62 5,4 %
Kansainvälinen liiketoiminta 538 368 60 16,3 %
 
Vaasan yliopisto 3740 3002 280 9,3 %
 
Åbo Akademi 786 549 79 14,4 %

* kokeeseen osallistuneista


Valintamenettely

Kauppatieteellisen alan opintoihin haetaan yhteisvalinnassa. Hakija asettaa koulut järjestykseen sen mukaan, mikä on hänen ensisijainen vaihtoehtonsa. Kauppatieteellisen alan valintakoe tehdään sillä kielellä, joka on ko. yliopiston opetus- ja tutkimuskieli.

Aalto-yliopiston Mikkelin yksikön kauppatieteellinen koulutusohjelma ei ole mukana kauppatieteellisessä yhteisvalinnassa, vaan siihen haetaan erikseen aiemman haun kautta.

Opiskelupaikkaa voi hakea kahdella tavalla:

  • todistusvalinnassa tai
  • valintakokeella.

Hakijan ei tarvitse erikseen ilmoittaa, että hän hakee todistusvalinnassa. Todistusvalinnan kautta valitaan 60 % opiskelijoista ja valintakokeen kautta loput 40 %.

Tiedot todistusvalinnassa hyväksytyistä julkaistaan viimeistään 27.5.2020.


Yo-todistuksesta saatavat pisteet

Todistusvalinnassa voi saada pisteitä viidestä aineesta:

  • Äidinkieli
  • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli
  • Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä. Maksimipistemäärä on  154.

Alla olevasta taulukosta käy ilmi ylioppilastodistuksesta saatavat pisteet, jos hakija tulee valituksi todistusvalinnassa:

Yo-todistuksen pisteytys

L E M C B A 
Äidinkieli* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
 
Matematiikka
Pitkä 36,1 30 24 18 12 6
Lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
 
Kielet
Pitkä  28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Keskipitkä  25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
 
Kaksi seuraavista
Biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Filosofia 20 16,7 13,3 10 6,7 3,3
Fysiikka 26,5 22 17,6 13,2 8,8 4,4
Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
Kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Kieli, lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
Maantiede 20 16,7 13,3 10 6,7 3,3
Psykologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
Uskonto/et 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
Yh.oppi 20 16,7 13,3 10 6,7 3,3
Muut reaaliaineet** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

*äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä
** EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei löydy vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa pisteytetään kohdan muut reaaliaineet mukaan.

Valintakoe (ti 2.6.2020 klo 12–15)

Koe kestää kolme tuntia, ja hakija suorittaa kokeen siinä oppilaitoksessa, jonka hän on asettanut ensisijaiseksi hakukohteekseen Opintopolun hakemuksessa.

Valintakokeen maksimipistemäärää ei ole ennakkoon määritelty. Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vähennetään pisteitä. Vastaamatta jättämistä ei ole rajoitettu eikä vastaamatta jättämisestä vähennetä pisteitä.

Valintakokeessa mitataan hakijoiden kykyä omaksua ja soveltaa talouselämään liittyvää tietoa. Koe perustuu ennalta määrättyihin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin. Kokeessa voidaan myös jakaa aineistomateriaalia.

2019 pisterajat

Huomaathan, että pisteytys on muuttunut keväällä 2020

Oppilaitos Todistusvalinta Koepistevalinta
 
Aalto-yliopisto 32 28,5
 
Hanken Svenska handelhögskolan
Ekonomi, Helsingfors 26 17
Ekonomi, Vasa 20 12
 
Itä-Suomen yliopisto
Kauppatieteet, Joensuu 23 23,5
Kauppatieteet, Kuopio 23 24
 
Jyväskylän yliopisto
Taloustiede 24 24
Yrityksen taloustiede 24 25
 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 24 24,5
 
Oulun yliopisto 23 24
Tampereen yliopisto 28 27
 
Turun yliopisto
Kauppatieteet, Turku 29,86 27,5
Kauppatieteet, Pori 23 23,5
Kansainvälinen liiketoiminta* - -
 
Vaasan yliopisto 23 23,5
 
Åbo Akademi 23 14,5

*Haastatteluvalinnan pisteraja 45

Lähde: Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta (www.kauppatieteet.fi)

Viimeksi päivitetty: 07 touko 2020

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 7.5.2020

Teatteri- ja tanssialan pääsykoe

Yliopistotasolla teatteri- ja tanssialaa voi opiskella Teatterikorkeakoulussa Helsingissä sekä Tampereen yliopiston teatterityön koulutusohjelmassa. Teatterikorkeakouluun järjestetään haku joka vuosi, mutta Tampereelle ei ole hakua joka vuosi.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 11.4.2019

Psykologian valintakoeuudistus tuo hakijat samalle viivalle – mitä sanovat alan opiskelijat?

Psykologian valintakokeeseen on luvassa muutoksia keväällä 2019. Psykologian valintakoeyhteistyössä ovat vuonna 2019 mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot. Kysyimme psykologian opiskelijoilta, mitä mieltä he ovat tämän kevään muutoksista. Lue lisää!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.5.2020

Tekniikan alan pääsykoe ja todistusvalinta

Tekniikka-alaa voi Suomessa opiskella seitsemässä eri yliopistossa; Aalto-yliopistossa, Tampereen yliopistossa, LUT-yliopistossa, Oulun yliopistossa, Åbo Akademissa, Turun yliopistossa ja Vaasan yliopistossa.

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi