Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Kulttuurialan valintakokeet

Kulttuurialan valintakokeet

Huomaathan, että kevään 2020 osalta valintakokeisiin ja -perusteisiin on tullut koronaviruksen myötä muutoksia. Katso täältä ajankohtaiset tiedot!

Kulttuurialan opiskelijavalinnassa pääsykokeella eli valintakokeella on suuri painoarvo. Koulutuksesta riippuen kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan pääsykokeeseen tai hakijat kutsutaan pääsykokeeseen koulumenestyksen tai ennakkotehtävän perusteella. Pääsykokeet ovat ammattikorkeakoulu- ja koulutuskohtaisia.

HUOM! Kulttuurialalla ei välttämättä ole vuosittain hakua kaikkiin koulutuksiin, joten hakijan kannattaa tarkistaa ajantasainen hakuinfo oppilaitoksen kotisivuilta. Löydät tältä sivulta tietoa seuraavien koulutuksien pääsykokeista:

Katso myös kulttuurialan ruotsinkieliset koulutukset.


Elokuvan ja television koulutus (Medianomi AMK)

Elokuvan ja television koulutusohjelmaa järjestetään Metropolia-ammattikorkeakoulussa. Hakijan tulee toimittaa ammattikorkeakoululle ennakkotehtävä, jonka perusteella hakijat valitaan pääsykokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet ennakkotehtävän hyväksytysti. Lisätietoa ennakkotehtävästa ja pääsykokeesta löytyy hakuaikana Metropolian kotisivuilta.

Metropolian valintakoe on kaksiosainen, ja kokeen toiseen osaan kutsutaan vain ensimmäisen kokeen hyväksytysti läpäisseet hakijat. Pääsykokeen 1. vaihe järjestetään 3.6.2020 ja pääsykokeen 2. vaihe 5.6.2020. 

Vuonna 2020 myös Turun ammattikorkeakouluun on mahdollista hakea opiskelemaan media-alaa elokuvalinjalle. Turun ammattikorkeakoulun elokuvalinjalle haussa on käytössä karsiva ennakkotehtävä, jonka perusteella hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Turun ammattikorkeakoulun medianomin valintakokeet järjestetään 27.–28.5.2020. 


Esittävän taiteen koulutus

Esittävän taiteen koulutuksesta valmistutaan joko teatteri-ilmaisun ohjaajiksi, tanssinopettajiksi tai muusikoiksi. Valintaperusteet riippuvat ammattikorkeakoulusta ja suuntautumisvaihtoehdosta. Esittävän taiteen koulutusta järjestetään Turun ammattikorkeakoulussa (teatteri-ilmaisun ohjaaja, sirkus tai teatteri) ja Tampereen ammattikorkeakoulussa (muusikko).

Turun ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutukseen haussa on käytössä karsiva ennakkotehtävä, jonka perusteella hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Ennakkotehtävät testaavat hakijan motivaatiota koulutukseen. Turun ammattikorkeakoulun esittävän taiteen valintakokeet järjestetään 1.–3.6.2020 (teatteri) tai 27.–29.5.2020 (sirkus). 


Tanssinopettajan koulutus

 • Savonia ammattikorkeakoulu (pääsykoe 1.–3.6.2020)
 • Turun ammattikorkeakoulu (pääsykoe 4.–6.6.2020)
 • Oulun ammattikorkeakoulu (pääsykoe 26.–28.5.2020)

Savonia-ammattikorkeakoulun pääsykokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Turun ammattikorkeakoulun tanssinopettajan koulutukseen liittyvät ennakkotehtävät, jotka julkaistaan lähempänä hakuaikaa. Ennakkotehtävien perusteella osa hakijoista kutsutaan kolmipäiväisiin pääsykokeisiin. Myös Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajan koulutukseen liittyy ennakkotehtäviä. 


Musiikin koulutus

Musiikin koulutuksesta valmistutaan joko muusikoksi tai musiikkipedagogiksi. Suuntautumisvaihtoehtoja on useita ja musiikin koulutuksia on tarjolla useassa eri ammattikorkeakoulussa:

 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu 
 • Oulun ammattikorkeakoulu 
 • Savonia-ammattikorkeakoulu 
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia

Musiikkialan koulutukset eivät käytä ammattikorkeakoulujen yhteistä valintakoetta. Valintamenettely siis vaihtelee oppilaitoksittain, joten kannattaa tarkistaa kuuluuko omaan hakukohteeseen ennakkotehtävä vai perustuuko valinta pääsykokeeseen.

Pääsykokeeseen voi sisältyä esimerkiksi instrumenttinäytteitä, musiikin teoriaa ja musiikin tuntemuksen sekä soveltuvuuden arviointia.


Konservoinnin koulutus

Konservoinnin koulutusta tarjoaa Metropolia ammattikorkeakoulu. Lisätietoa pääsykokeesta löytyy hakuaikana Metropolian kotisivuilta.

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat. Metropolian konservoinnin valintakoe järjestetään 3.–5.6.2020. 


Kulttuurituotannon koulutus

Kulttuurintuotannon koulutuksia on tarjolla seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

 • Humanistinen ammattikorkeakoulu, AMK-valintakoe 1.–5.6.2020
 • Metropolia ammattikorkeakoulu, pääsykoe 1.–4.6.2020
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu, pääsykoe 25.–27.5.2020 (yksipäiväinen koe hakijalle)

Tarkista valintaperusteet ja vaadittavat ennakkotehtävät oppilaitoksen sivuilta. Metropolia ammattikorkeakoulun hakuprosessiin kuuluu ennakkotehtävä, jonka perusteella hakijat kutsutaan kaksivaiheiseen pääsykokeeseen. Valintakokeet sisältävät esimerkiksi soveltuvuutta arviovia yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä haastattelun.

Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutus käyttää amk-valintakoetta. Valintakokeessa suoritetaan kaikille yhteiset osiot, eli päätöksentekotaidot, opetuskieli ja englannin kieli. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon hakukohteeseen ei ole ennakkotehtäviä tai -materiaaleja. Valintakoe koostuu yksilö- ja ryhmätehtävästä sekä haastattelusta. Valintakokeisiin lähetetään kutsut sähköpostitse. 


Kuvataiteen koulutus

Kuvataiteen koulutuksia on tarjolla seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

 • Lab ammattikorkeakoulu, pääsykoe 1.–4.6.2020
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu, valintakurssi 25.–28.5.2020
 • Turun ammattikorkeakoulu
  • Animaatio, pääsykoe 27–28.5.2020
  • Valokuva, pääsykoe 2.–4.6.2020
  • Kuvataide, pääsykoe 2.–4.6.2020
 • Lapin ammattikorkeakoulu

Lab ammattikorkeakouluun ja Turun ammattikorkeakouluun täytyy palauttaa ennakkotehtävä, jonka perusteella hakijat valitaan pääsykokeeseen. Kuvataiteen pääsykokeessa arvioidaan luovaa kuvallista ilmaisu- ja ongelmanratkaisukykyä, soveltuvuutta alalle ja opiskelumotivaatiota.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on käytössä valintakurssi, johon kutsutaan hakijat ennakkokarsinnan perusteella. Lapin ammattikorkeakoulussa ei ole valintakoetta, vaan opiskelijat valitaan työnäytekansion perusteella. 


Muotoilun koulutus

Muotoilun koulutuksessa on tarjolla useita eri suuntautumisvaihtoehtoja ja koulutusta on tarjolla seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Lab-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Xamk

Tarkista valintaperusteet ja vaadittavat ennakkotehtävät oppilaitoksen sivuilta. Joihinkin ammattikorkeakouluihin vaaditaan ennakkotehtävä, ja hakijat kutsutaan pääsykokeisiin ennakkotehtävän perusteella. Pääsykokeissa arvioidaan hakijan visuaalista ja kolmiulotteista hahmotuskykyä, kädentaitoja sekä luovuutta sekä soveltuvuutta alalle.


Restauroinnin koulutus

Restauroinnin koulutuksen voi opiskella Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa (Xamk). Koulutukseen ei ole ennakkotehtäviä ja kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan kaksi päivää kestävään valintakokeeseen. Valintakoe sisältää erilaisia tehtäviä ja haastattelun. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun restauroinnin koulutuksen pääsykoe järjestetään 4.–5.6.2020


Vaatetusalan koulutus

Vaatetusalan ammattikorkeakouluopinnoista valmistutaan vestonomiksi. Vaatetusalan koulutusta tarjotaan Metropolia ammattikorkeakoulussa. Hakijan tulee tehdä ennakkotehtävä, ja valintakokeeseen kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat.

Tarkemmat tiedot ennakkotehtävistä ja valintakokeesta löytyvät hakuaikana Metropolian kotisivuilta. Metropolia Ammattikorkeakoulun vaatetusalan koulutuksen valintakoe järjestetään 2.-3.6.2020


Media-alan koulutus

Media-alan koulutusta järjestetään seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Lab-ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tarkista valintaperusteet ja vaaditut ennakkotehtävät oppilaitoksen sivuilta.


Viestinnän koulutus

Viestinnän koulutusta järjestää Metropolia ammattikorkeakoulu, jossa voi suuntautua 3D-animointiin ja -visualisointiin, graafiseen suunnitteluun, XR Designiin tai digitaaliseen muotoiluun. Jokaiseen suuntautumisvaihtoehtoon on ennakkotehtävä, jonka perusteella hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Lisätietoja pääsykokeesta löytyy hakuaikana Metropolian kotisivuilta.


Svenskspråkiga utbildningar

 • Utbildning i formgivning (Novia)
 • Utbildning för kulturproducentskap (Arcada)
 • Utbildning i mediekultur (Arcada)
 • Utbildning i musik (Novia)
 • Utbildning i scenkonst (Novia)

Lähde: opintopolku.fi, metropolia.fi, turkuamk.fi, haagahelia.fi, lapinamk.fi

Viimeksi päivitetty: 07 touko 2020

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 7.5.2020

Taideteollisen pääsykoe

Yliopistotason taiteellista koulutusta Suomessa tarjoavat Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Rovaniemellä.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.5.2020

Humanistisen ja kasvatusalan valintakokeet ja todistusvalinta

Humanistisen ja kasvatusalan koulutuksista osa käyttää ammattikorkeakoulujen yhteistä valintakoetta, ja osalla koulutuksista on omat pääsykokeensa.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 24.6.2020

Valintaperusteet ja valintakokeet keväällä 2020

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valintaperusteet ja valintakokeet keväällä 2020 järjestetään suurelta osin etänä vallitsevan poikkeustilan takia. Lue lisää!

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi