Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kulttuurialan valintakokeet

Kulttuurialan valintakoe

Kulttuurialan pääsykokeet 2019

Kulttuurialan opiskelijavalinnassa pääsykokeella eli valintakokeella on suuri painoarvo. Koulutuksesta riippuen kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan pääsykokeeseen tai hakijat kutsutaan pääsykokeeseen koulumenestyksen tai ennakkotehtävän perusteella. Pääsykokeet ovat ammattikorkeakoulu- ja koulutuskohtaisia.

Opiskelijavalinnan kokonaispisteityksessä on kulttuurialalla kaksi vaihtoehtoa: koulumenestyspisteet ja pääsykoe tai pelkästään pääsykoe.

HUOM! Kulttuurialalla ei välttämättä ole vuosittain hakua kaikkiin koulutuksiin, joten hakijan kannattaa tarkistaa ajantasainen hakuinfo oppilaitoksen kotisivuilta. Löydät tältä sivulta tietoa seuraavien koulutuksien pääsykokeista:

Katso myös kulttuurialan ruotsinkieliset koulutukset.


Elokuvan ja television koulutus

Elokuvan ja television koulutusohjelmaa järjestetään Metropolia-ammattikorkeakoulussa. Hakijan tulee toimittaa ammattikorkeakoululle ennakkotehtävä, jonka perusteella hakijat valitaan pääsykokeeseen.

Lisätietoa ennakkotehtävästa ja pääsykokeesta löytyy hakuaikana Metropolian kotisivuilta. Vuonna 2019 myös Turun ammattikorkeakouluun on mahdollista hakea opiskelemaan media-alaa elokuvalinjalle.


Esittävän taiteen koulutus

Esittävän taiteen koulutuksesta valmistutaan joko teatteri-ilmaisun ohjaajiksi, tanssinopettajiksi tai muusikoiksi. Valintaperusteet riippuvat ammattikorkeakoulusta ja suuntautumisvaihtoehdosta. Esittävän taiteen koulutusta järjestetään Turun ammattikorkeakoulussa (teatteri-ilmaisun ohjaaja) ja Tampereen ammattikorkeakoulussa (muusikko).

Turun ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutukseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat tai ennakkotehtävän perusteella karsitut hakijat. Valinnassa arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja motivoituneisuutta.


Tanssinopettajan koulutus

 • Savonia ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulun pääsykokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Turun ammattikorkeakoulun tanssinopettajan koulutukseen liittyvät ennakkotehtävät, jotka julkaistaan lähempänä hakuaikaa. Ennakkotehtävien perusteella osa hakijoista kutsutaan kolmipäiväisiin pääsykokeisiin. Myös Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajan koulutukseen liittyy ennakkotehtäviä. 


Musiikin koulutus

Musiikin koulutuksesta valmistutaan joko muusikoksi tai musiikkipedagogiksi. Suuntautumisvaihtoehtoja on useita ja musiikin koulutuksia on tarjolla useassa eri ammattikorkeakoulussa:

 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Oulun seudun ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia

Valintamenettely vaihtelee oppilaitoksittain, joten kannattaa tarkistaa kuuluuko omaan hakukohteeseen ennakkotehtävä vai perustuuko valinta pääsykokeeseen.

Pääsykokeeseen voi sisältyä esimerkiksi instrumenttinäytteitä, musiikinteoriaa ja musiikin tuntemuksen sekä soveltuvuuden arviointia.


Konservoinnin koulutus

Konservoinnin koulutusta tarjoaa Metropolia ammattikorkeakoulu. Lisätietoa pääsykokeesta löytyy hakuaikana Metropolian kotisivuilta.


Kulttuurituotannon koulutus

Kulttuurintuotannon koulutuksia on tarjolla seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tarkista valintaperusteet ja vaadittavat ennakkotehtävät oppilaitoksen sivuilta. Metropolia ammattikorkeakoulun hakuprosessiin kuuluu ennakkotehtävä, jonka perusteella hakijat kutsutaan pääsykokeeseen. Valintakokeet sisältävät esimerkiksi soveltuvuutta arviovia yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä haastattelun.


Kuvataiteen koulutus

Kuvataiteen koulutuksia on tarjolla seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

 • Saimaan ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu 
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu

Kaikkiin ammattikorkeakouluihin täytyy palauttaa ennakkotehtävä, jonka perusteella hakijat valitaan pääsykokeeseen. Pääsykokeessa arvioidaan luovaa kuvallista ilmaisu- ja ongelmanratkaisukykyä, soveltuvuutta alalle ja opiskelumotivaatiota


Muotoilun koulutus

Muotoilun koulutuksessa on tarjolla useita eri suuntautumisvaihtoehtoja ja koulutusta on tarjolla seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Xamk

Tarkista valintaperusteet ja vaadittavat ennakkotehtävät oppilaitoksen sivuilta. Joihinkin ammattikorkeakouluihin vaaditaan ennakkotehtävä. Pääsykokeissa arvioidaan hakijan visuaalista ja kolmiulotteista hahmotuskykyä, kädentaitoja sekä luovuutta sekä soveltuvuutta alalle.


Restauroinnin koulutus

Restauroinnin koulutuksen voi opiskella Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Xamkissa. Koulutukseen ei ole ennakkotehtäviä ja kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan kokeeseen. Valintakoe sisältää erilaisia tehtäviä ja haastattelun ja se on kaksipäiväinen. 


Vaatetusalan koulutus

Vaatetusalan koulutusta tarjotaan Metropolia ammattikorkeakoulussa. Hakijan tulee tehdä ennakkotehtävä, jonka perusteella hakijat kutsutaan pääsykokeeseen. Tarkemmat tiedot kokeesta löytyvät hakuaikana Metropolian kotisivuilta.


Media-alan koulutus

Media-alan koulutusta järjestetään seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tarkista valintaperusteet ja vaaditut ennakkotehtävät oppilaitoksen sivuilta.


Viestinnän koulutus

Viestinnän koulutusta järjestää Metropolia ammattikorkeakoulu, jossa voi suuntautua 3D-animointiin ja -visualisointiin, graafiseen suunnitteluun tai digitaaliseen viestintään. Jokaiseen suuntautumisvaihtoehtoon on ennakkotehtävä, jonka perusteella hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Lisätietoja pääsykokeesta löytyy hakuaikana Metropolian kotisivuilta.


Svenskspråkiga utbildningar

 • Utbildning i formgivning (Novia)
 • Utbildning för kulturproducentskap (Arcada)
 • Utbildning i mediekultur (Arcada)
 • Utbildning i musik (Novia)
 • Utbildning i scenkonst (Novia)

Lähde: opintopolku.fi, tamk.fi, metropolia.fi, turkuamk.fi, haagahelia.fi, lapinamk.fi

Viimeksi päivitetty: 19 maalis 2019

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi