Sivuston käyttötapa: Mobiili

Liikuntatieteellisen pääsykoe

Liikuntatieteellisen pääsykoe

Liikuntatieteellisen pääsykoe

Jyväskylän yliopistossa on Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta. Mahdollisia suuntautumisvaihtoehtoja on kolme: liikuntapedagogiikka, liikuntabiologia ja liikunnan yhteiskuntatieteet. Kukin koulutusohjelma järjestää oman valintakokeensa.

Hakijat ja sisäänottokiintiö

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi liikuntatieteellisen tiedekunnan eri koulutusohjelmien hakijamäärät ja sisäänottokiintiöt keväältä 2018.

Oppilaitos

       Hakijat        Hyväksytyt        Sisäänotto-prosentti

Jyväskylän yo. liikunta- ja terveystieteiden tiedek.

      Liikuntapedagogiikka

1180 58 4,9 %

      Liikuntabiologia

549 30 5,5 %

      Liikunnan yhteiskuntatieteet

453 14 3,1 %

Valintamenettely ja pääsykoe

Kaikkien liikuntatieteellisten koulutusohjelmien valintamenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat osallistuvat kirjalliseen kokeeseen, joka järjestetään samanaikaisesti Jyväskylässä, Espoossa, Oulussa ja Turussa. Koe järjestetään 29.4.2019 kello 14–16. Valintakoeaineisto ja -koe ovat samat liikuntapedagogiikan, liikuntabiologian ja liikunnan yhteiskuntatieteiden tutkinto-ohjelmissa. Aineisto julkaistaan 1.4.2019.

Toisen vaiheen valintakokeisiin valituille lähetetään erillinen kutsu. Toisen vaiheen valintakokeet järjestetään kesäkuussa.

Liikuntapedagogiikka ja liikuntabiologia: toisen vaiheen valintakokeet

Liikuntapedagogiikan toisen vaiheen valintakoe koostuu valintakokeesta, joka sisältää kirjallisen kokeen, liikunnallisen soveltuvuuskokeen sekä kasvatuksellisen soveltuvuuskokeen.

Liikuntabiologian toisen vaiheen valintakokeeseen kuuluu liikunnallinen soveltuvuuskoe sekä haastattelu.

Hakijoista kutsutaan toisen vaiheen valintakokeisiin kahden eri valintaperusteen mukaisesti:

1) valitaan suomenkielisistä enintään 28 nais- ja 28 mieshakijaa sekä enintään 4 ruotsinkielisistä* nais- ja 4 mieshakijaa hakijoista pelkän kirjallisen kokeen pistemäärän perusteella (enimmäispistemäärä 50 pistettä). Suomalaista ylioppilastutkintoa suorittamattomat kutsutaan tässä ryhmässä.

2) valitaan suomenkielisistä enintään 72 nais- ja 72 mieshakijaa sekä enintään 4 ruotsinkielisistä* nais- ja 4 mieshakijaa kirjallisen kokeen ja lähtöpisteiden perusteella (kirjallisen kokeen enimmäispistemäärä yhteensä 50 pistettä + lähtöpisteiden enimmäispistemäärä 52 pistettä = yhteispistemäärä korkeintaan 102 pistettä).

*Ruotsinkielisten kiintiössä voivat hakea ne hakijat, joilla koulusivistyskieli on ollut ruotsi.

Liikunnan yhteiskuntatieteet: toisen vaiheen valintakokeet

Liikunnan yhteiskuntatieteiden toisen vaiheen valintakoe sisältää kirjallisen soveltuvuuskokeen sekä yksilöhaastattelun.

Hakijat liikunnan yhteiskuntatieteiden toisen vaiheen valintakokeisiin valitaan kolmen (A1, A2, A3) eri valintaperusteen mukaisesti:

A1) ensin valitaan enintään 15 parasta liikunnan yhteiskuntatieteet ensisijaiseksi hakukohteeksi asettanutta hakijaa pelkän kirjallisen kokeen pistemäärän perusteella (enimmäispistemäärä 50 pistettä). Suomalaista ylioppilastutkintoa suorittamattomat kutsutaan tässä ryhmässä.

A2) toiseksi valitaan enintään 35 parasta liikunnan yhteiskuntatieteet ensisijaiseksi hakukohteeksi asettanutta hakijaa kirjallisen kokeen ja lähtöpisteiden perusteella (kirjallisen kokeen enimmäispistemäärä 50 pistettä + lähtöpisteiden enimmäispistemäärä 52 pistettä = enimmäispistemäärä yhteensä 102 pistettä).

A3) kolmanneksi valitaan enintään kymmenen parasta hakijaa kirjallisen kokeen ja lähtöpisteiden perusteella (kirjallisen kokeen enimmäispistemäärä 50 pistettä + lähtöpisteiden enimmäispistemäärä 52 pistettä = enimmäispistemäärä yhteensä 102 pistettä) huolimatta siitä, monenneksi hakukohteeksi hakija on liikunnan yhteiskuntatieteet sijoittanut.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteet

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon neljä parhaat pisteet antavaa arvosanaa, kuitenkin niin, että yksi on äidinkielen koe. Arvosanat pisteytetään alla olevan taulukon mukaisesti:

Arvosanat      Pitkä oppimäärä      Lyhyt / keskipitkä oppimäärä
   Laudatur 21 16
   Eximia cum laude approbatur 18 13
   Magna cum laude approbatur 15 10
   Cum laude approbatur 12 7
   Lubenter approbatur 9 4
   Approbatur 6 1


Lähteet: koulutusnetti.fi ja jyu.fi

Viimeksi päivitetty: 01 huhti 2019

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi