Sivuston käyttötapa: Mobiili

Vaikuttaako koronavirus opiskelusuunnitelmiisi? Vastaa kyselyymme ja kerro.   Siirry kyselyyn

maa- ja metsätaloustieteiden pääsykoe

Maa- ja metsätaloustieteellisen pääsykoe ja todistusvalinta

Maa- ja metsätaloustieteitä voi Suomessa opiskella Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Helsingin yliopistolla on oma maa- ja metsätaloustieteellinen tiedekuntansa, joka tarjoaa useita eri erikoistumisvaihtoehtoja. Itä-Suomen yliopistossa koulutusta tarjoaa metsätieteiden osasto. Molemmat yliopistot järjestävät omat, erilliset pääsykokeet. Opiskelemaan voi myös päästä todistusvalinnalla osallistumatta pääsykokeeseen. 

Hakijat ja sisäänpääsyprosentti

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi maa- ja metsätaloustieteellisten koulutusohjelmien hakijamäärät ja sisäänpääsyprosentit keväällä 2019.

 Hakijat     Kokeeseen osallistuneet    Hyväksytyt   Hyväksymisprosentti*

Oppilaitos
Helsingin yo
Elintarviketiede 418 237* 64 15,3 %
Maataloustiede 314 132* 87 27,7 %
Metsätieteet 358 236 59 16,5 %
Itä-suomen yo
Metsätiede 181 103 39 37,9 %

* koe ei ole pakollinen

Todistusvalinta

Alla olevista taulukosta käy ilmi todistusvalinnassa pisteytettävät aineet sekä yo-todistuksen arvosanoista annettavat pisteet eri hakukohteissa, jos hakija tulee valituksi todistusvalinnassa.

Metsätieteet

Hakija voi saada pisteitä todistusvalinnassa neljästä aineesta. Todistusvalinnassa otetaan huomioon äidinkieli, matematiikka, hakijalle parhaat pisteet tuottava ainereaali sekä hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran.

Tullakseen valituksi todistusvalinnassa Itä-Suomen yliopistoon, hakijalla tulee olla hyväksytty suoritus pitkästä matematiikasta tai vähintään arvosana C lyhyestä matematiikasta. Helsingin yliopiston metsätieteisiin ei ole kynnysehtoa. 

L E M C B A 
Äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Pitkä matematiikka 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Lyhyt matematiikka 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Pitkä kieli 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Keskipitkä kieli 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Lyhyt kieli 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Ainereaalit

Maataloustieteet

Hakija voi saada pisteitä viidestä aineesta. Todistusvalinnassa otetaan huomioon äidinkeli, matematiikka, hakijalle parhaat pisteet tuottava matemaattinen ainereaali, hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli sekä hakijalle parhaat pisteet tuottava ainereaali. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran.

L E M C B A 
Äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Pitkä matematiikka 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Lyhyt matematiikka 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Fysiikka 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Kemia 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Pitkä kieli 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Keskipitkä kieli 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Lyhyt kieli 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
Ainereaalit

Elintarviketieteet

Hakija voi saada pisteitä viidestä aineesta. Todistusvalinnassa otetaan huomioon äidinkieli, fysiikka tai kemia, kemia tai biologia, matematiikka ja yksi hakijalle parhaat pisteet tuottava aine. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. 

L E M C B A 
Äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Pitkä matematiikka 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Lyhyt matematiikka 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Fysiikka tai kemia 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Kemia tai biologia 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Ainereaalit ja kielet

Pääsykoe

Pääsykokeiden sisältö vaihtelee yliopistojen ja koulutusohjelmien välillä, mutta kokeissa testataan esimerkiksi lukion biologian, kemian ja lyhyen matematiikan oppimäärässä käsiteltyjä asioita sekä taloustiedettä. Tarkoituksena  on testata hakijoiden kykyä omaksua uutta tietoa ja hallita suuria asiakokonaisuuksia.

Koetehtävät koostuvat monivalintatehtävistä, esseekysymyksistä ja aineistotehtävistä sekä matemaattisesta ongelmanratkaisusta.

Selvitä hakukohteesi päivämäärä oppilaitoksen verkkosivuilta tai Opintopolusta.

Lähteet: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto (www-sivut, hakuoppaat ja hakijatilastot)

Viimeksi päivitetty: 17 maalis 2020

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi