Sivuston käyttötapa: Mobiili

Maa- ja metsätaloustieteellisen pääsykoe

Maa- ja metsätalous

Maa- ja metsätaloustieteellisen pääsykoe

Maa- ja metsätaloustieteitä voi Suomessa opiskella Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Helsingin yliopistolla on oma maa- ja metsätaloustieteellinen tiedekuntansa, joka tarjoaa useita eri erikoistumisvaihtoehtoja. Itä-Suomen yliopistossa koulutusta tarjoaa metsätieteiden osasto. Molemmat yliopistot järjestävät omat, erilliset valintakokeensa.

Hae maatalouden koulutuksia

Hae metsätalouden koulutuksia

Hakijat ja sisäänpääsyprosentti

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi maa- ja metsätaloustieteellisten koulutusohjelmien hakijamäärät ja sisäänpääsyprosentit keväällä 2017.

Oppilaitos

    Hakijat       Kokeeseen
  osallistuneet
    Hyväksytyt     Hyväksymisprosentti
(kokeessa olleista)

Helsingin yliopisto

     Elintarviketieteet 426 223 61 27,4 %
     Maataloustieteet 244 111 84 75,7 %
     Metsätieteet 322 215 56 26 %
     Molekyylibiotieteet 839 511 68 13,3 %
     Ympäristötieteet, Helsinki 427 251 68 27,1 %
     Ympäristötieteet, Lahti* 119 25
Itä-Suomen yliopisto, metsätiede
161 99 42 42,4 %

* Tiedot ovat vuodelta 2016

Valintamenettely

Hakijat voivat pyrkiä opiskelemaan joko ylioppilastutkinnon arvosanojen ja pääsykokeen yhteispisteillä tai pelkän pääsykokeen pisteillä.

Yhteispistevalinnassa valintamenettely on pääpiirteissään molemmissa yliopistoissa samankaltainen: huomioon otetaan neljä parhaat pisteet antavaa yo-koetta. Helsingin yliopistossa yo-kokeen ja pääsykokeen maksimipistemäärä  on sama, eli yo-kokeella on yhtä suuri painoarvo kuin itse valintakokeella. Itä-Suomen yliopistossa yo-kokeesta saa enemmän pisteitä kuin valintakokeesta.

Pääsykoe

Pääsykokeiden sisältö vaihtelee yliopistojen ja koulutusohjelmien välillä, mutta kokeissa testataan esimerkiksi lukion biologian, kemian ja lyhyen matematiikan oppimäärässä käsiteltyjä asioita sekä taloustiedettä. Tarkoituksena  on testata hakijoiden kykyä omaksua uutta tietoa ja hallita suuria asiakokonaisuuksia.

Koetehtävät koostuvat monivalintatehtävistä, esseekysymyksistä ja aineistotehtävistä sekä matemaattisesta ongelmanratkaisusta.

Maa- ja metsätaloustieteellisen pisterajat

Oheisesta taulukosta käyvät ilmi alimmat pistemäärät, joilla on päässyt opiskelemaan maa-ja metsätaloustiedettä keväällä 2017.

Oppilaitos

       Yhteispistekiintiö        Koepistekiintiö

Helsingin yliopisto

Maksimi 120 Maksimi 60
      Elintarviketieteet 75,75 34,75
      Maataloustieteet 20,25 17
      Metsätieteet 72 34,75
      Ravitsemustiede 83,20 35,65

      Ympäristö- ja elintarviketalous

57,25 19
Itä-Suomen yliopisto 83 / 140 27 / 56

Katso tietoa muiden alojen pääsykokeista

Lähteet: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto (www-sivut, hakuoppaat ja hakijatilastot)

Viimeksi päivitetty: 07 kesä 2018

Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.