Sivuston käyttötapa: Mobiili

Maa- ja metsätaloustieteellisen pääsykoe

Maa- ja metsätalous

Maa- ja metsätaloustieteellisen pääsykoe

Maa- ja metsätaloustieteitä voi Suomessa opiskella Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Helsingin yliopistolla on oma maa- ja metsätaloustieteellinen tiedekuntansa, joka tarjoaa useita eri erikoistumisvaihtoehtoja. Itä-Suomen yliopistossa koulutusta tarjoaa metsätieteiden osasto. Molemmat yliopistot järjestävät omat, erilliset valintakokeensa.

Hakijat ja sisäänpääsyprosentti

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi maa- ja metsätaloustieteellisten koulutusohjelmien hakijamäärät ja sisäänpääsyprosentit keväällä 2018.

Oppilaitos

    Hakijat       Kokeeseen
 osallistuneet
    Hyväksytyt     Hyväksymisprosentti
(kokeessa olleista)

Helsingin yliopisto

     Elintarviketieteet 434 233* 69 29,6 %
     Maataloustieteet 246 99* 82 82,8 %
     Metsätieteet 343 215 61 28,4 %
Itä-Suomen yliopisto, metsätiede
162 96 36 37,5 %

* koe ei ole pakollinen

Valintamenettely

Hakijat voivat pyrkiä opiskelemaan joko ylioppilastutkinnon arvosanojen ja pääsykokeen yhteispisteillä tai pelkän pääsykokeen pisteillä.

Yhteispistevalinnassa valintamenettely on pääpiirteissään molemmissa yliopistoissa samankaltainen: huomioon otetaan neljä parhaat pisteet antavaa yo-koetta. Helsingin yliopistossa yo-kokeen ja pääsykokeen maksimipistemäärä  on sama, eli yo-kokeella on yhtä suuri painoarvo kuin itse valintakokeella. Itä-Suomen yliopistossa yo-kokeesta saa enemmän pisteitä kuin valintakokeesta.

Pääsykoe

Pääsykokeiden sisältö vaihtelee yliopistojen ja koulutusohjelmien välillä, mutta kokeissa testataan esimerkiksi lukion biologian, kemian ja lyhyen matematiikan oppimäärässä käsiteltyjä asioita sekä taloustiedettä. Tarkoituksena  on testata hakijoiden kykyä omaksua uutta tietoa ja hallita suuria asiakokonaisuuksia.

Koetehtävät koostuvat monivalintatehtävistä, esseekysymyksistä ja aineistotehtävistä sekä matemaattisesta ongelmanratkaisusta.

Maa- ja metsätaloustieteellisen pisterajat

Oheisesta taulukosta käyvät ilmi alimmat pistemäärät, joilla on päässyt opiskelemaan maa-ja metsätaloustiedettä keväällä 2018 (ensikertalaiset / muut).

Oppilaitos

       Todistusvalinta        Koepistekiintiö

Helsingin yliopisto

      Elintarviketieteet 44 / 48 35 / 38,5
      Maataloustieteet 30 / 34 15
      Metsätieteet 73 / 74 31 / 34,5
       Ympäristö- ja elintarviketalous 40 / 42 29

Itä-Suomen yliopisto 88 (lähtöpisteet + valintakoe) 33

Lähteet: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto (www-sivut, hakuoppaat ja hakijatilastot)

Viimeksi päivitetty: 25 maalis 2019

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi