Sivuston käyttötapa: Mobiili

Maantieteen pääsykoe

Maantieteen pääsykoe

Maantieteen pääsykoe

Maantiedettä voi Suomessa opiskella neljässä yliopistossa. Valintakriteerit vaihtelevat yliopistoittain ja koulutusohjelmittain, mutta pääsääntöisesti kokeissa on hyvät mahdollisuudet menestyä lukion maantieteen laajan oppimäärän tiedoilla.

Hae maantieteen koulutuksia

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi maantieteellisten koulutusohjelmien hakijamäärät ja sisäänottoprosentit keväältä 2017.

Oppilaitos

Hakijat Kokeeseen
osallistuneet
Hyväksytyt Hyväksymisprosentti
(kokeessa olleista)
Helsingin yliopisto 479 293 53 18,1 %
Oulun yliopisto* 266 - 53 -
Turun yliopisto 316 201 25 12,4 %
Itä-Suomen yliopisto **
263 191 35 18,3 %

* Oulun yliopiston tiedot vuodelta 2016

** Itä-Suomen yliopistossa maantieteen ja ympärisöpolitiikan hakukohteeseen valitaan 35 hakijaa. jotka valitsevat myöhemmin opintojen kuluessa pääaineekseen joko maantieteen, yhteiskuntamaantieteen tai ympäristöpolitiikan. Pääaine valitaan opintojen kuluessa.

Valintamenettely ja pääsykoe

Hakijat voivat pyrkiä haluamaansa koulutusohjelmaan joko pääsykokeen ja yo-tutkinnon arvosanojen yhteispistemäärällä tai pelkän pääsykokeen perusteella. Ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteytys vaihtelee yliopistojen välillä, mutta pisteytyksissä kiinnitetään erityistä huomiota reaalikokeen ja matematiikan arvosanoihin.

Yhteispistevalinnassa pääsykokeella on yleisesti ottaen hieman yo-koetta suurempi painoarvo, mutta suhteellisessa painotuksessa on hieman eroja yliopistojen välillä.

Myös valintaryhmien kiintiöt poikkeavat toisistaan eri koulujen välillä. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa puolet uusista opiskelijoista valitaan yhteispisteillä ja toinen puoli pääsykokeen perusteella. Turun yliopistossa puolestaan täytetään ensin yhteispistekiintiö, minkä jälkeen loput opiskelijat valitaan pelkkien pääsykoepisteiden perusteella.

Itse pääsykokeen tehtävät perustuvat lukion maantieteen laajaan oppimäärään. Kokeessa testataan hakijoiden kykyä soveltaa oppimaansa ja valmiuksia hallita suuria asiakokonaisuuksia.

Katso tietoa muiden alojen pääsykokeista

Lähteet: yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat

Viimeksi päivitetty: 07 kesä 2018

Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.