Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan valintakokeet

Sosiaali-,terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan pääsykokeet 2019

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta voi valmistua neljään eri tutkintoon: kauneudenhoitoalan, sosiaalialan, terveysalan tai liikunta-alan ammattikorkeakoulututkintoon.

Sosiaali- ja terveysalalla on viisi pääsykoeryhmää eli valintakoeryhmää. Näin ollen samaan pääsykoeryhmään kuuluvat ammattikorkeakoulut hyväksyvät toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun pääsykokeen eli valintakokeen.

Kaikki hakijat saavat kutsun sähköiseen esivalintakokeeseen 24.4.2019. Esivalintakokeen pisteiden perusteella hakijat kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakoetulos hyväksytään kaikkiin samaan valintakoeryhmään kuuluviin koulutuksiin (tulos voi vaihdella koulutuksen vaatimusten mukaisesti).

Sosiaali- ja terveysalan varsinaiseen pääsykokeeseen kutsutaan vähintään nelinkertainen määrä (esivalintakokeessa saatujen pisteiden perusteella) hakijoita aloituspaikkojen määrään verrattuna. Valintakokeessa arvioidaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- ja työskentelyvalmiuksia.

Pääsykoe sisältää yleensä pääsykokeeseen valmistavan tehtävän, haastattelun sekä yksilö- ja/tai ryhmätehtäviä. Ammattikorkeakoulut julkistavat pääsykokeen sisällön maaliskuun alussa. Pääsykokeessa esivalintakokeen tulos nollautuu - sen vaikutus ulottuu siis vain siihen asti, kun karsitaan pääsykokeeseen kutsuttavia.

Pääsykokeessa mahdolliset ryhmä- ja yksilötehtävät voivat sisältää erilaisia osioita, esimerkiksi ryhmätilanteen, toiminnallisen ryhmäkokeen, psykologisen henkilöarvioinnin, aineistokokeen, kielikokeen tai kirjallisen kokeen. 

Liikunta-alalla on omat valintaperusteet


Sosiaali- ja terveysalan pääsykokeet

Alla on lueteltu kuhunkin pääsykoeryhmään eli valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset ja niiden perässä ammattikorkeakoulut, jotka koulutusta tarjoavat. Tarkista kuitenkin ammattikorkeakoulun sivuilta, kuuluuko hakemasi koulutus pääsykoeryhmään vai järjestääkö oppilaitos oman pääsykokeen.

1. Pääsykoeryhmä

 • Ensihoitaja (Metropolia, Oulun seudun amk, Saimaan amk, Savonia-amk, Tampereen amk, Turun amk ja Xamk)
 • Sairaanhoitaja (Centria-amk, Diakonia-amk, Hämeen amk, Kajaanin amk, Karelia-amk, Jyväskylän amk, Lahden amk, Lapin amk, Laurea, Metropolia, Oulun seudun amk, Saimaan amk, Satakunnan amk, Savonia-amk, Seinäjoen amk, Tampereen amk, Turun amk, Vaasan amk ja Xamk)
 • Terveydenhoitaja (Centria-amk, Hämeen amk, Kajaanin amk, Karelia-amk, Lapin amk, Laurea-amk, Metropolia, Oulun seudun amk, Satakunnan amk, Tampereen amk, Turun amk ja Vaasan amk)
 • Kätilö (Jyväskylän amk, Metropolia, Oulun seudun amk, Savonia-amk Tampereen amk ja Turun amk)

 2. Pääsykoeryhmä

 • Bioanalyytikko (Metropolia, Oulun seudun amk, Savonia-amk, Tampereen amk ja Turun amk)
 • Hammasteknikko
 • Optometri (Metropolia ja Oulun seudun amk)
 • Röntgenhoitaja (Metropolia, Oulun seudun amk, Savonia-amk ja Tampereen amk ja Turun amk)
 • Suuhygienisti (Metropolia, Oulun seudun amk, Savonia-amk ja Turun amk)

3. Pääsykoeryhmä

 • Apuvälineteknikko (Metropolia)
 • Fysioterapeutti (Jyväskylän amk, Karelia-amk, Lahden amk, Lapin amk, Laurea-amk, Metropolia, Oulun seudun amk, Saimaan amk, Satakunnan amk, Savonia-amk, Seinäjoen amk, Tampereen amk ja Jyväskylän amk)
 • Jalkaterapeutti (Metropolia ja Mikkelin amk)
 • Naprapaatti (Xamk)
 • Osteopaatti (Metropolia)
 • Toimintaterapeutti (Jyväskylän amk, Metropolia, Oulun seudun amk jaTurun amk)

4. Pääsykoeryhmä

 • Kuntoutuksen ohjaaja (Jyväskylän amk)
 • Geronomi (Metropolia, Xamk)
 • Sosionomi (Centria-amk, Diakonia-amk, Hämeen amk, Karelia-amk, Lahden amk, Lapin amk, Laurea-amk, Jyväskylän amk, Oulun seudun amk, Saimaan amk, Satakunnan amk, Savonia-amk, Seinäjoen amk, Tampereen amk, Turun amk, Vaasan amk ja Xamk)

Liikunta-alan pääsykokeet

Liikunta-alan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Ensin hakijat valitaan pääsykokeisiin valtakunnallisen esivalintakokeen pisteiden perusteella. Varsinaiset pääsykokeet eli valintakokeet ovat ammattikorkeakoulukohtaisia ja niiden lisäksi arvioidaan hakijan alakohtaista työkokemusta.

Pääsykokeen sisältö riippuu ammattikorkeakoulusta. Pääsykokeeseen sisältyy erilaisia osioita, joiden pisteytyksen ammattikorkeakoulut päättävät itse. Pääsykokeessa voi olla esimerkiksi liikuntatestejä, ohjausnäyte, psykologinen soveltuvuustesti, aineistokirjoituskoe, ryhmätilanne tai henkilökohtainen haastattelu. Pääsykokeiden yhteydessä arvioidaan myös alasuuntautuneisuutta (esim. luottamustoimet ja valmennustoiminta) ja alakohtaista työkokemusta. Koe on ammattikorkeakoulukohtainen ja joko yksi- tai kaksivaiheinen.

Pääsykoepäivät

 • Arcada 23.–24.5.2019
 • Haaga-Helia amk 3.–7.6.2019
 • Kajaanin amk 3.6.2019
 • Lapin amk 5. tai 6.6.2019

Lähde: opintopolku.fi

Viimeksi päivitetty: 19 maalis 2019

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi