Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan pääsykoe

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan pääsykokeet ja todistusvalinta

Huomaathan, että kevään 2020 osalta valintakokeisiin ja -perusteisiin on tullut koronaviruksen myötä muutoksia. Katso täältä ajankohtaiset tiedot!

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta voi valmistua neljään eri tutkintoon: kauneudenhoitoalan, sosiaalialan, terveysalan tai liikunta-alan ammattikorkeakoulututkintoon. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yhteiseen pääsykokeeseen eli valintakokeeseen kutstutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Opiskelemaan voi myös päästä todistusvalinnalla, jossa otetaan huomioon joko ylioppilastodistuksen tai ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen arvosanat. 

Pääsykokeeseen ilmoittaudutaan Opintopolussa. Valintakokeet järjestetään 1.6.–5.6.2020. Hakulomaketta täyttäessäsi voit valita itsellesi sopivan ajankohdan ja paikan pääsykokeen suorittamiselle. 

Todistusvalinta ylioppilastodistuksella

Ylioppilastutkintojen ja ammatillisten perustutkintojen pisteytys eroaa hieman todistusvalinnassa. Ylioppilastodistuksesta pisteytetään viisi ainetta: äidinkieli, pitkä tai lyhyt matematiikka, vieras tai toinen kotimainen kieli sekä kaksi ainereaalia. Vaikka aineita pisteytetään viisi, hakija voi tulla valituksi todistusvalinnassa myös neljän aineen pisteillä. Hakijalle paras pisteitä tuottava yhdistelmä pisteytettävistä aineista huomioidaan. Alla olevasta taulukosta selviää eri aineista saatavat pisteet:

L E M C B A 
Äidinkieli 46 41 34 26 18 10
Matematiikka
Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
Lyhyt matematiikka 40 35 27 19 13 6
Kielet
Pitkä kieli 46 41 34 26 18 10
Keskipitkä kieli 38 34 26 18 12 5
Lyhyt kieli 30 27 21 15 9 3
Ainereaalit
Kaikki ainereaalit 30 27 21 15 9 3
Vieras kieli 30 27 21 15 9 3

Joillain hakukohteilla saattaa olla määritelty vähimmäispistemäärä, joka hakijan on saatava tullakseen valituksi todistusvalinnassa. Hakukohteella saattaa myös olla kynnysehto, joka tarkoittaa tietyn aineelle ja/tai arvosanalle annettua ehtoa, joka hakijan tulee täyttää voidakseen tulla valituksi todistusvalinnassa. 

Todistusvalinta ammatillisella tutkintotodistuksella

Todistusvalinnassa ammatillisella tutkintotodistuksella huomioidaan 1.8.2015 alkaen suoritetut toisen asteen ammatiliset perustutkinnot. Todistusvalinnassa voi saada enintään 150 pistettä. 

Todistusvalinnassa otetaan huomioon kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanat sekä tutkinnon painotettu keskiarvo. Yhteisiä tutkinnon osia ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Näistä aineista saatavat pisteet riippuvat hakijan todistuksen arvosanoista. Oheisesta taulukosta käy ilmi todistuksen arvosanoista saatavat pisteet arvosana-asteikolla 1–3 sekä 1–5. 

 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

                    Hakijan pisteet
20 15 13 10 5 2 1
20 15 13 10 5 2 1
20 15 13 10 5 2 1
                   Todistuksen arvosanat
1-3 3 - 2 - - 1 -
1-5 5 4 - 3 2 - 1

Esimerkki: Hakija on saanut viestintä- ja vuorovaikutusosaamisesta arvosanan 2, matemaattis- ja luonnontieteellisestä osaamisesta arvosanan 3 ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisesta arvosanan 3. Hakija saa viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arvosanastaan 13 pistettä, matemaattis-luonnontieteellisesen osaamisen arvosanastaan 20 pistettä ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen arvosanastaan 20 pistettä. Hakija saa todistusvalinnassa yhteisistä tutkinnon osista 53 pistettä. 

Yhteisen tutkinnon osien lisäksi todistusvalinnassa huomioidaan hakijan painotettu keskiarvo. Alla olevasta taulukosta selviää keskiarvosta saatavat pisteet. Ohjeet painotetun keskiarvon laskemiseen sekä tarkemmat tiedot keskiarvoista saatavista pisteistä löydät ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta. 

KA (1–5) KA (1–3) Pisteet
5,00 3,00 90
≥4,02 ≥2,41 60
≥3,02 ≥1,81 35
≥2,05 ≥1,34 16
≥1,00 ≥1,00 0

Pääsykoe

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yhteiseen pääsykokeeseen kuuluu seuraavat osiot:

  • Päätöksentekotaidot: Päätöksentekotaidot-osio kestää 30 minuuttia. Osiossa testataan ongelmanratkaisutaitoja ja loogista päättelykykyä. 
  • Opetuskieli (suomi tai ruotsi): Opetuskieli-osio kestää 30 minuuttia. Osiossa arvioidaan hakijan tekstitaitoa, eli tekstin lukemista, ymmärtämistä ja tulkitsemista.
  • Englannin kieli: Englannin kielen osio kestää 30 minuuttia. Osiossa testataan monipuolisesti hakijan englannin kielen taitoa, sisältäen sanaston hallinnan, tekstin tulkinnan ja ymmärtämisen sekä kielellisen päättelykyvyn.
  • Matemaattiset taidot: Matemaattinen osio kestää 60 minuuttia. Osiossa testataan hakijan matemaattisia kykyjä, matemaattis-loogista päättelykykyä sekä kykyä tehdä tulkintoja kaavioista ja taulukoista. Laskimen käyttö ei ole sallittua tässä osiossa.
  • Eettiset taidot: Eettisten taitojen osio kestää 30 minuuttia. Osiossa arvioidaan hakijan valmiuksia tunnistaa eettisiä tilanteita. 

Lähde: opintopolku.fi, ammattikorkeakouluun.fi

Viimeksi päivitetty: 07 touko 2020

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 7.5.2020

Liikuntatieteellisen pääsykoe ja todistusvalinta

Jyväskylän yliopistossa on Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta. Mahdollisia suuntautumisvaihtoehtoja on kolme.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.5.2020

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan pääsykoe ja todistusvalinta

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakouluopintoihin haetaan yhteishaussa. Opiskelijat valitaan pääsykokeella tai todistusvalinnalla, jossa otetaan huomioon joko ylioppilastodistuksen tai ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen arvosanat.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.5.2020

Luonnonvara- ja ympäristöalan valintakokeet

Luonnonvara- ja ympäristöalan ammattikorkeakouluihin on käytössä yhteinen digitaalinen valintakoe. Pääsykokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi