Sivuston käyttötapa: Mobiili

Teologian pääsykoe

Teologian pääsykoe

Teologian pääsykoe

Teologiaa voi Suomessa opiskella kolmessa eri yliopistossa. Helsingin yliopistossa ja Åbo Akademissa on omat teologiset tiedekuntansa, kun taas Itä-Suomen yliopistossa teologian laitos on osa filosofista tiedekuntaa. Kuhunkin yliopistoon järjestetään omat, erilliset valintakokeet.

Hae teologian koulutuksia

Hakijat ja sisäänpääsyprosentti

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi teologian koulutusohjelmien hakijamäärät ja sisäänottoprosentit keväällä 2017.

Oppilaitos

Hakijat
Kokeeseen
osallistuneet
Hyväksytyt
Hyväksymisprosentti
(kokeessa olleista)

Helsingin yliopisto

627 295 134 45,5 %
Itä-Suomen yliopisto        
      Läntinen teologia, opetusalan sv. 50 36 10 27,8 %
      Läntinen teologia, kirkon ja
      uskonnollisten yhteisöjen sv.
145 73 49 67,1 %
      Ortodoksinen teologia,                             kirkkomusiikin sv. 12 5 4 80 %
     Ortodoksinen teologia, kirkko ja   kulttuuri
23 8 4 50 %
Ortodoksinen teologia, opetusala 7 4 1 25 %

Åbo Akademi *

38 - 18 47,4 %*

*Åbo Akademin tiedot vuodelta 2015

Valintamenettely

Hakijat voivat pyrkiä opiskelemaan joko ylioppilastutkinnon ja pääsykokeen yhteispistellä tai pelkän pääsykokeen pisteillä. 

Ylioppilastutkinnon arvosanojen painotukset vaihtelevat hieman yliopistoittain. Helsingissä otetaan huomioon äidinkielen koe, yksi vieraan kielen koe sekä joko matematiikan koe tai reaalikoe. Itä-Suomen yliopistossa otetaan huomioon neljä parhaat pisteet antavaa koetta, joista kuitenkin yhden on oltava äidinkielen koe. 

Helsingin Yliopiston 170 aloituspaikasta 87 on varattu ensikertalaisille.

Pääsykoe

Helsingin yliopiston valintakoe koostuu kolmesta eri osiosta, joista kaksi perustuu pääsykoekirjallisuuteen ja yksi kokeessa jaettavaan aineistoon. Kuitenkin myös aineisto-osuudessa voi olla tehtäviä, joiden ratkaiseminen edellyttää päääsykoekirjallisuuden tuntemusta. 

Itä-Suomen yliopistossa kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen linjalla pääsykoe koostuu kirjallisuusosuudesta ja aineisto-osuudesta.

Opetusalan linjalla 20 kokeessa parhaiten menestynyttä kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, jonka perusteella opiskelemaan valitaan 10 parasta hakijaa. Soveltuvuuskoe koostuu haastattelusta ja ryhmätilanteesta, joiden tavoitteena on selvittää hakijan motivoituneisuutta ja soveltuvuutta opetustyöhön.

Teologisen alan pisterajat

Oppilaitos

Yhteispistekiintiö Koepistekiintiö

Helsingin yliopisto

34,75 / 60 (2014) 12 / 30 (2014)
Itä-Suomen yliopisto    
      Läntinen teologia, kirkon ja
      uskonnollisten yhteisöjen sv.
- 14,5 / 56
      Läntinen teologia, opetusala sv. 68/77 22,5/26
      Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikin sv. 85,5 60
      Ortodoksinen teologia, kirkko ja kulttuuri 49 41
      Ortodoksinen teologia, opetusala - -
Åbo Akademi - -

Katso tietoa muiden alojen pääsykokeista

Lähteet: yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat

Viimeksi päivitetty: 07 kesä 2018

Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.