Sivuston käyttötapa: Mobiili

Teologian pääsykoe

Teologian pääsykoe

Teologian pääsykoe

Teologiaa voi Suomessa opiskella kolmessa eri yliopistossa. Helsingin yliopistossa ja Åbo Akademissa on omat teologiset tiedekuntansa, kun taas Itä-Suomen yliopistossa teologian laitos on osa filosofista tiedekuntaa. Kuhunkin yliopistoon järjestetään omat, erilliset valintakokeet.

Hakijat ja sisäänpääsyprosentti

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi teologian koulutusohjelmien hakijamäärät ja sisäänottoprosentit keväällä 2018.

Oppilaitos

Hakijat Kokeeseen
osallistuneet
Hyväksytyt Hyväksymisprosentti
(kokeessa olleista)

Helsingin yliopisto

717 353 (koe ei pakollinen) 177 24,7 % (kaikista hakijoista)
Itä-Suomen yliopisto        
      Läntinen teologia 162 82 58 70,7 %
      Ortodoksinen teologia,                             kirkkomusiikki 7 4 1 25 %
     Ortodoksinen teologia
34 15 10 66,7 %

Åbo Akademi 

24 - 13 54,2 % (kaikista hakijoista)

Valintamenettely

Hakijat voivat pyrkiä opiskelemaan joko ylioppilastutkinnon ja pääsykokeen yhteispistellä tai pelkän pääsykokeen pisteillä. 

Ylioppilastutkinnon arvosanojen painotukset vaihtelevat hieman yliopistoittain. Helsingissä otetaan huomioon äidinkielen koe, yksi vieraan kielen koe sekä joko matematiikan koe tai reaalikoe. Itä-Suomen yliopistossa otetaan huomioon neljä parhaat pisteet antavaa koetta, joista kuitenkin yhden on oltava äidinkielen koe. 

Pääsykoe

Helsingin yliopiston valintakoe koostuu kolmesta eri osiosta, joista kaksi perustuu pääsykoekirjallisuuteen ja yksi kokeessa jaettavaan aineistoon. Kuitenkin myös aineisto-osuudessa voi olla tehtäviä, joiden ratkaiseminen edellyttää päääsykoekirjallisuuden tuntemusta. 

Itä-Suomen yliopistossa kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen linjalla pääsykoe koostuu kirjallisuusosuudesta ja aineisto-osuudesta.

Opetusalan linjalla 20 kokeessa parhaiten menestynyttä kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, jonka perusteella opiskelemaan valitaan 10 parasta hakijaa. Soveltuvuuskoe koostuu haastattelusta ja ryhmätilanteesta, joiden tavoitteena on selvittää hakijan motivoituneisuutta ja soveltuvuutta opetustyöhön.

Lähteet: yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat

Viimeksi päivitetty: 25 maalis 2019

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi