Sivuston käyttötapa: Mobiili

Yhteiskuntatieteellisen pääsykoe

Yhteiskuntatieteet

Yhteiskuntatieteellisen pääsykoe

Yhteiskunta- ja valtiotieteitä voi opiskella lähes kaikissa Suomen yliopistoissa. Eniten pääainevaihtoehtoja on Helsingin yliopistossa, mutta kattavaa tarjontaa löytyy myös muualta. Jokaisella yliopistolla ja koulutusohjelmalla on omat valintakriteerinsä.

Hae yhteiskuntatieteen koulutuksia

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Alla olevasta taulukosta löydät esimerkkejä kevään 2017 yhteiskuntatieteellisten koulutusohjelmien hakijamääristä ja sisäänpääsyprosenteista. Huomioithan, että taulukossa ei ole kaikkia yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmia.

Oppilaitos

Hakijat Kokeeseen
osallistuneet
Hyväksytyt Hyväksymisprosentti
(kokeessa olleista)

Helsingin yliopisto

       
  Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma 910 427 66 15,5%

Lapin yliopisto

 
     Sosiaalityö 377 - - -
     Politiikkatieteet ja sosiologia 146 - - -

Tampereen yliopisto

     Hallintotiede 1016 525 134 25,5 %
     Politiikan tutkimus 478 282 44 15,6 %

Turun yliopisto

       
     Poliittinen historia ja valtio-oppi 514 266 45 17 %
     Sosiaalitieteet 487 245 47 19,2 %
     Sosiaalityö 536 347 30 8,6 %

Vaasan yliopisto

       
     Hallintotieteet 433 251 75 30 %

Valintamenettely ja pääsykoe

Hakijat voivat pyrkiä koulutusohjelmiin joko ylioppilastutkinnon arvosanojen ja pääsykokeen yhteispisteillä tai pelkän pääsykokeen pisteillä. Painotukset vaihtelevat yliopistojen ja koulutusohjelmien välillä, mutta yhteispistekiintiössä pääsykokeella ja yo-tutkinnolla on yleensä suunnilleen yhtä suuri painoarvo. Hyvä menestys yo-kokeissa antaa siis hyvät lähtökohdat, mutta opiskelupaikan saaminen edellyttää myös onnistumista pääsykokeissa.

Valintamenettely toimii useissa yhteiskuntatieteellisissä koulutusohjelmissa samalla tavalla: ensin puolet uusista opiskelijoista valitaan yhteispistekiintiössä, minkä jälkeen toinen puoli koostuu pelkän pääsykokeen pisteillä hakeneista.

Jokainen koulutusohjelma järjestää oman pääsykokeensa, jota varten hakijoiden on opiskeltava huolellisesti pääsykoekirjallisuutta. Kokeissa testataan hakijoiden kykyä hahmottaa suuria asiakokonaisuuksia ja tapahtumien välisiä yhteyksiä. Tehtävät voivat olla luonteeltaan esseekysymyksiä, monivalintoja ja aineistoon pohjutuvia kysymyksiä.

Tarkempaa tietoa kiintiöistä, pääsykokeiden sisällöstä ja yo-tutkinnon pisteytyksistä löydät oppilaitosten omilta kotisivuilta.

Katso tietoa muiden alojen pääsykokeista

Lähteet: yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat

Viimeksi päivitetty: 07 kesä 2018

Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.