Sivuston käyttötapa: Mobiili

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan valintakokeet

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan pääsykokeet 2019

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla valmistutaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkintonimike valmistuneelle on tradenomi. Englanninkielisistä koulutusohjelmista valmistuneet voivat käyttää myös Bachelor of Business Administration -nimikettä. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla opiskelu on  kansainvälistä ja koulutus antaakin mahdollisuudet työskennellä kansainvälisessä työympäristössä.

Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys (vain ylioppilastutkinnolla hakevilla), ensimmäinen hakutoive ja pääsykoe eli valintakoe. Pääsykokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Pääsykokeesta on saatava vähintään 10 pistettä. Pääsykoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Ammattikorkeakoulut tekevät valinnoissa yhteistyötä. Samaan pääsykoeryhmään eli valintakoeryhmään kuuluvat koulutusohjelmat hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun pääsykokeen.

Pääsykoeryhmät:

Liiketalous (pääsykoe 7.6.2019)

Pääsykokeeseen on aineisto, joka luetaan ennakkoon ja se ei saa olla mukana kokeessa. Koe koostuu kolmesta osasta: kirjoitelma tai haastattelu (10 p), ennakkoaineistoon perustuvat monivalintatehtävät (15 p) ja matemaattis-loogista osaamista mittaavat tehtävät (15 p).

Liiketalouden valtakunnalliseen pääsykeeseen kuuluvat ammattikorkeakoulut:

 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Oulun seudun ammattikorkeakoulu
 • Saimaan ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Xamk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Lisäksi samaan pääsykoeryhmään kuuluvat myös seuraavat koulutukset:

 • Johdon assistenttityö ja kielet (Xamk)
 • Kansainvälinen kauppa (Lahden ja Satakunnan amk:t)
 • Liiketoiminnan logistiikka (Turun amk ja Xamk)

Finanssi- ja talousasiantuntija (valintakoe 7.6.2019)

Koulutus järjestetään Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa.

Pääsykoe koostuu kolmesta osasta: ennakkoaineistoon perustuvasta osasta, kirjoitelmasta ja matemaattis-loogista ajattelua mittaavasta osasta.


Johdon assistenttityö ja kielet (valintakoe 28.5.2019)

Koulutus järjestetään Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa. (Huom! Kymenlaakson amk:n Johdon assistenttityön ja kielten koulutus kuuluu liiketalouden valtakunnalliseen pääsykokeeseen).

Pääsykoe koostuu kolmesta osasta: ennakkoaineistoon perustuvasta kirjallisesta kokeesta, kielikokeesta ja ryhmähaastattelusta.


Myyntityö (valintakoe 7.6.2019)

Myyntityön pääsykokeet sekä Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa että Turun ammattikorkeakoulussa kuuluvat nykyään molemmat liiketalouden valtakunnalliseen valintakokeeseen (ks. yllä), joka järjestetään 7.6.2019 ja johon kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. 

Myyntityön koulutusohjelman tarjoavat ammattikorkeakoulut:

 • Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus (valintakoe 4.6.2019)

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusta järjestetään seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

 • Turun ammattikorkeakoulu 
 • Oulun ammattikorkeakoulu 
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksentarjoajat tekevät pääsykoeyhteistyötä, ja valintakoe kirjasto- ja tietopalvelualan kaikkiin koulutuksiin on samana päivänä. Pääsykokeessa painotetaan soveltuvuutta alalle, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. Pääsykokeessa on kaksi osaa: ryhmähaastattelu sekä kirjallinen osa.


Turvallisuusalan koulutus (valintakoe 3.6. ja 7.6.2019)

Koulutus järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulussa. Pääsykokeessa mitataan alalle soveltuvuutta. Pääsykoe eli valintakoe sisältää kirjallisen kokeen ja haastattelun.

Kaikki hakukelpoiset hakijat osallistuvat kokeeseen ilman kutsua. Haastatteluun kutsutaan vähintään 60 hakijaa.


Tietojenkäsittelyn koulutus (valintakoe 6.6.2019)

Tietojenkäsittelyn valtakunnalliseen pääsykokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys (vain ylioppilastutkinnolla hakevilla), ensimmäinen hakutoive ja pääsykoe. Kokeessa mitataan kirjallisella osuudella loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista. Lisäksi pääsykokeessa mitataan hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle. Tämän osion ammattikorkeakoulu voi järjestää haluamallaan tavalla (esim. essee tai haastattelu tai niiden yhdistelmä.)

Pääsykokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan koulujen verkkosivuilla.

Tietojenkäsittelyn koulutuksen valtakunnalliseen pääsykokeeseen kuuluvat seuraavat ammattikorkeakoulut:

 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Oulun seudun ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Xamk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Lähteet: opintopolku.fi, matka.turkuamk.fi, oamk.fi, seamk.fi

Viimeksi päivitetty: 19 maalis 2019

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi