Sivuston käyttötapa: Mobiili

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan valintakokeet

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan pääsykokeet 2018

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla valmistutaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkintonimike valmistuneelle on tradenomi. Englanninkielisistä koulutusohjelmista valmistuneet voivat käyttää myös Bachelor of Business Administration -nimikettä. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla opiskelu on  kansainvälistä ja koulutus antaakin mahdollisuudet työskennellä kansainvälisessä työympäristössä.

Hae yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutuksia

Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys (vain ylioppilastutkinnolla hakevilla), ensimmäinen hakutoive ja pääsykoe eli valintakoe. Pääsykokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Pääsykokeesta on saatava vähintään 10 pistettä. Pääsykoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Ammattikorkeakoulut tekevät valinnoissa yhteistyötä. Samaan pääsykoeryhmään eli valintakoeryhmään kuuluvat koulutusohjelmat hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun pääsykokeen.

Pääsykoeryhmät:

Liiketalous Kirjasto- ja tietopalvelunalan koulutus
Finanssi- ja talousasiantuntija Turvallisuusalan koulutus
Johdon assistenttityö ja kielet Tietojenkäsittelyn koulutus
Myyntityö


Liiketalous (pääsykoe 8.6.2018)

Pääsykokeeseen on aineisto, joka luetaan ennakkoon ja se ei saa olla mukana kokeessa. Koe koostuu kolmesta osasta: kirjoitelma tai haastattelu (10 p), ennakkoaineistoon perustuvat monivalintatehtävät (15 p) ja matemaattis-loogista osaamista mittaavat tehtävät (15 p).

Liiketalouden valtakunnalliseen pääsykeeseen kuuluvat ammattikorkeakoulut:

Centria-ammattikorkeakoulu Ouluns eudun ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Saimaan ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Karealia-ammattikorkeakouolu Tampereen ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu Xamk-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisäksi samaan pääsykoeryhmään kuuluvat myös seuraavat koulutukset:

  • Johdon assistenttityö ja kielet (Xamk)
  • Kansainvälinen kauppa (Lahden ja Satakunnan amk:t)
  • Liiketoiminnan logistiikka (Turun amk ja Xamk)

Finanssi- ja talousasiantuntija (valintakoe 8.6.2018)

Koulutus järjestetään Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa.

Pääsykoe koostuu kolmesta osasta: ennakkoaineistoon perustuvasta osasta, kirjoitelmasta ja matemaattis-loogista ajattelua mittaavasta osasta.


Johdon assistenttityö ja kielet (valintakoe 31.5.2018)

Koulutus järjestetään Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa. (Huom! Kymenlaakson amk:n Johdon assistenttityön ja kielten koulutus kuuluu liiketalouden valtakunnalliseen pääsykokeeseen).

Pääsykoe koostuu kolmesta osasta: ennakkoaineistoon perustuvasta kirjallisesta kokeesta, kielikokeesta ja ryhmähaastattelusta.


Myyntityö (valintakoe 8.6.2018)

Myyntityön pääsykokeet sekä Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa että Turun ammattikorkeakoulussa kuuluvat nykyään molemmat liiketalouden valtakunnalliseen valintakokeeseen (ks. yllä), joka järjestetään 8.6.2018 ja johon kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. 

Myyntityön koulutusohjelman tarjoavat ammattikorkeakoulut:

  • Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
  • Turun ammattikorkeakoulu

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus (valintakoe 5.6.2018)

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusta järjestetään seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

  • Turun ammattikorkeakoulu 
  • Oulun ammattikorkeakoulu 
  • Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksentarjoajat tekevät pääsykoeyhteistyötä, ja valintakoe kirjasto- ja tietopalvelualan kaikkiin koulutuksiin on 6.6.2017. Pääsykokeessa painotetaan soveltuvuutta alalle, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. Pääsykokeessa on kaksi osaa: ryhmähaastattelu sekä kirjallinen osa.


Turvallisuusalan koulutus (valintakoe 28.5.-1.6.2018)

Koulutus järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulussa. Pääsykokeessa mitataan alalle soveltuvuutta. Pääsykoe eli valintakoe sisältää kirjallisen kokeen ja haastattelun tai kirjoitelman. Kokeen ennakkoaineisto on saatavilla huhti-toukokuun vaihteessa. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan pääsykokeisiin.


Tietojenkäsittelyn koulutus (valintakoe 7.6.2018)

Tietojenkäsittelyn valtakunnalliseen pääsykokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys (vain ylioppilastutkinnolla hakevilla), ensimmäinen hakutoive ja pääsykoe. Kokeessa mitataan kirjallisella osuudella loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista. Lisäksi pääsykokeessa mitataan hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle. Tämän osion ammattikorkeakoulu voi järjestää haluamallaan tavalla (esim. essee tai haastattelu tai niiden yhdistelmä.)

Pääsykokeeseen on ennakkomateriaali, joka julkaistaan koulujen verkkosivuilla.

Tietojenkäsittelyn koulutuksen valtakunnalliseen pääsykokeeseen kuuluvat seuraavat ammattikorkeakoulut:

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sarakunnan ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Karelia-ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu Xamk 

Katso tietoa muiden alojen pääsykokeista

Lähteet: opintopolku.fi, matka.turkuamk.fi, oamk.fi, seamk.fi

Viimeksi päivitetty: 07 kesä 2018

Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.