Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opintojen rahoitus ulkomailla apurahoin ja stipendein

Opintojen rahoitus ulkomailla apurahoin ja stipendein

Opintojen rahoitus ulkomailla apurahoin ja stipendein

Opintojen rahoitus on varmasti yksi tärkeimmistä asioista, joka täytyy ottaa huomioon ulkomailla opiskelua suunniteltaessa. Opiskelun rahoituksen suunnittelu on tärkeää aloittaa hyvissä ajoin. Ulkomailla opiskelun kustannuksia voivat olla esimerkiksi lukukausimaksut, opiskelumaksut sekä kohdemaan elinkustannukset.

Sekä opintotuki että yksityiset apurahat voivat olla avuksi rahoituksen suunnittelussa. Tämän lisäksi osa yliopistoista tarjoaa stipendejä kansainvälisille opiskelijoille.

Lukukausimaksut ja elinkustannukset

Lukukausimaksut vaihtelevat maasta, oppilaitoksesta ja tutkinnosta riippuen. Kustannukset voivat vaihdella noin 4 000–40 000 euron välillä lukuvuodessa. Joissakin maissa oppilaitokset voivat itse päättää maksuistaan – maassa voi olla sekä ilmaisia että maksullisia valtion oppilaitoksia. Yksityiset oppilaitokset perivät lähes aina lukukausimaksuja opiskelijoilta. Muita opiskelukustannuksia saattaa kertyä kirjaston, tietokoneiden tai laboratorioiden käytöstä. Usein myös tenttien suorittaminen voi olla maksullista.

Ulkomaan opintoja suunniteltaessa on hyvä tutustua paremmin kohdemaan elinkustannuksiin. Ulkomailla opiskeltaessa elinkustannukset vaihtelevat maittain. Opiskelijan elinkustannukset koostuvat muun muassa asumisesta, ruoasta, kulkemisesta julkisilla liikennevälineillä, opiskelumateriaaleista, vaatteista ja vapaa-ajan harrastuksista. Kuukausittaiset opiskelijan kulut riippuvat opiskelijan yksilöllisistä tarpeista ja tavoista. Muita kustannuksia tulee muun muassa rokotuksista, lennoista, vakuutuksista sekä mahdollisista viisumimaksuista.

Opintotuki ulkomailla

Opintotukea ulkomaille voi saada, jos opinnot ovat päätoimisia ja vastaavat Suomessa tuettavia opintoja. Opintotuen myöntäminen ja maksaminen edellyttää riittävää etenemistä opinnoissa. Lisäksi oppilaitoksen pitää olla julkisen valvonnan alainen. Se tarkoittaa, että oppilaitos on valtion tukema, opetusviranomaisten valvoma tai akkreditointiorganisaation akkreditoima. Myös yksityinen oppilaitos voi olla julkisen valvonnan alainen.

Opintorahan määrä ja myöntämisperusteet ovat yleensä samat kuin Suomessa suoritettavissa opinnoissa. Opintorahan määrä korkeakouluopiskelijoilla on kuukaudessa korkeintaan 250,28 euroa. Opintoraha on kuitenkin veronalaista tuloa, josta menee 10 prosentin suuruinen ennakonpidätys.

Asumislisä on vuokralla asuvalle yleensä 210 euroa kuukaudessa. Asumismenot eivät vaikuta asumislisän määrään. Asumislisä on verotonta tukea. Asumislisän määrä on pienempi alhaisen vuokratason maissa:

  • 58,87 €/kk Bulgariassa, Romaniassa ja Sloveniassa
  • 75,68 €/kk Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tšekissä, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Venäjällä ja Virossa
  • 109,32 €/kk Slovakiassa ja Unkarissa.

Valtion lainatakaus on 1.8.2017 alkaen 800 €/kk kaikilla ulkomailla opiskelevilla.

» Lue lisää opintotuesta ulkomaille Kelan sivuilta

Apurahat

Yksityisiä apurahoja ulkomaan opintoihin tarjoavia säätiöitä ja rahastoja löytyy paljon. Usein apurahat ovat alakohtaisia ja perustuvat opintomenestykseen. Jokainen apurahoja myöntävä organisaatio määrittelee omat hakuehtonsa, joten käytännöt kannattaa tarkistaa suoraan apurahan myöntävältä taholta.

Yksityisten apurahojen haku on hyvä aloittaa ajoissa, sillä monissa apurahoissa haku on vain kerran tai kaksi vuodessa. Suurin osa apurahoja myöntävistä tahoista haluaa nähdä hyväksymiskirjeen, joten hakemusta ei voi lähettää ennen kuin on todistus siitä, että on hyväksytty opiskelemaan. Apurahoja on eri tarkoituksiin, joten hakemuksessa tulee aina perustella, miksi apuraha pitäisi juuri kyseiselle hakijalle myöntää. Hakemukseen tulee aina liittää budjettilaskelma, joka sisältää sekä tulot että menot. Budjettilaskelman tarkoitus on osoittaa, että hakijalla on tarve apurahalle, jota hakee. Budjettilaskelmaan voi laittaa mukaan lisäkulut, joita muodostuu esimerkiksi lentolipusta kohdemaahan.

Jatko-opintoihin tarkoitettujen apurahojen hakuehdot voivat poiketa maittain.

Lisätietoja apurahoista löytyy Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) apurahatietokannasta.

Apurahoja myöntävät muun muassa seuraavat tahot:

CIMO (Centre for International Mobility)
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO myöntää ja välittää apurahoja suomalaisille perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille korkeakouluopintoihin ja tutkimustyöhön ulkomailla.

Pohjola-Norden
Pohjola-Norden myöntää apurahoja opettajille, oppilaille ja opiskelijoille.

Suomen Kulttuurirahasto
Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka myöntää apurahoja tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.

Suomen Vammaiskoulutuksen Tukiyhdistys (SVT)
SVT on tukiyhdistys, joka myöntää apurahoja vammaisten ja vajaakuntoisten ammatillisen koulutuksen ja kuntoutuksen sekä oppimisedellysten tukemiseksi.

Svenska kulturfonden
Svenska kulturfonden on suomenruotsalainen kulttuurirahasto.

Stipendit

Yksi rahoitusmahdollisuuksista ulkomailla opiskeluun ovat stipendit. Stipendit voivat kattaa joko vain osan opinnoista tai opinnot kokonaan. Opiskeluun myönnettäviä stipendejä jaetaan yleensä vain poikkeuksellisen hyvän opintomenestyksen johdosta.

Suomessa toimivat ulkomaisten yliopistojen edustajat auttavat suomalaisia opiskelijoita saamaan stipendejä.

Ulkomaisten yliopistojen edustajia:

Explorius
Explorius työskentelee yli 120 amerikkalaisen korkeakoulun kanssa ja se ovat ainoa pohjoismaalainen ulkomaan opintojen parissa työskentelevä organisaatio, jolla on oma edustus USA:ssa.

Kilroy
KILROY on apunasi opintojesi suunnittelussa, kun haaveilet opiskelusta ulkomailla.

University Recruiting Agency
URA auttaa löytämään sopivan yliopiston sekä saamaan kandidaatin tutkinnon lukukausimaksuja pienentävän stipendin.

Study for a better future
Study for a better future tarjoaa kansainvälisiä yliopistokoulutuksia englanniksi ympäri Eurooppaa. Study for a better futuren tavoitteena on minimoida hakijan kulut sekä auttaa häntä löytämään juuri hänelle parhaiten sopiva koulutusvaihtoehto.

Akateemisesti tai urheilullisesti erittäin lahjakkaiden on mahdollista hakea stipendiä, joka kattaa lukuvuosimaksut kokonaan. Urheilustipendejä myöntävät valmentajat tekevät suurimmaksi osaksi päätöksensä perustuen hakijan urheilulliseen tasoon. Kilpailu stipendeistä on kova ja jaettavien stipendien määrä riippuu aina oppilaitoksesta ja sen urheilujoukkueista. Akateemisten stipendien myöntäminen perustuu hakijan SAT/ACT -testien tuloksiin sekä jatkossa opintomenestykseen vuosi kerrallaan kyseisessä koulussa.

Hakijan kannattaa lukea kohdeyliopiston kotisivuilta lisätietoja yliopiston tarjoamasta rahoituksesta ja sen hakemisesta.

Opas ulkomailla opiskeluun

Viimeksi päivitetty: 04 huhti 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 1.4.2019

Kansanopisto ja kansalaisopisto – mitä eroja niissä on?

Kansanopistot sekä kansalaisopistot kuuluvat molemmat vapaan sivistystyön lainsäädännön piiriin, mutta miten ne eroavat toisistaan?

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 3.5.2018

Digitaalinen ylioppilaskoe – mitä sinun tulee tietää?

Ylioppilastutkinnon digitalisoituminen alkoi syksyllä 2016, ja aikataulun mukaan viimeisimmätkin kokeet suoritetaan digitaalisina keväällä 2019.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.3.2019

Maaopas - Saksa

Länsi-Euroopan suurin maa Saksa tarjoaa opiskelijalle monipuolisia opiskelumahdollisuuksia.

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Koulutus.fi