Sivuston käyttötapa: Mobiili

Koulutuskysely 2018

Koulutuskysely 2018

Koulutuskysely 2018

Kyselystä yleisesti

Studentum.fi-koulutussivusto toteuttaa vuosittain koulutuskyselyn, jonka keskeisenä tavoitteena on selvittää opiskelupaikkaa etsivien nuorten ja aikuisten mielipiteitä ja ajatuksia. Suomen suurimmalle yksityiselle koulutushakusivustolle on tärkeää tuntea kohderyhmänsä ja saada selville, kuinka käyttäjät löytävät oman unelma-alansa.

Kyselyn avulla selvitettiin muun muassa seuraavia asioita:

  • Opiskelupaikkaa etsivien nuorten ja aikuisten profiili
  • Valintaperusteet koulutusten valinnassa
  • Tiedonhaku koulutuksista
  • Ajankohtaiset koulutusmaailman kysymykset

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammikuussa 2018. Kyselyn kohderyhmän muodostivat Studentum.fi-koulutussivuston rekisteröityneet jäsenet. Tutkimukseen vastasi yhteensä 979 peruskoulun jälkeistä koulutusta etsivää nuorta tai aikuista.

Syyt opiskella ja valintaperusteet

Tärkeimmät syyt opiskelun aloittamiseen ovat työllistymismahdollisuuksien parantaminen koulutuksen avulla sekä halu opiskella alaa, joka itseä kiinnostaa. Erityisesti aikuisille opiskeluun motivoi lisäksi halu parantaa osaamistaan tai alanvaihto.

Koulutuksen valintaan vaikuttaa selvästi eniten oppiaineiden ja alan kiinnostavuus. Jopa kaksi kolmesta vastaajasta valitsee koulutuksen sydämen äänellä.

1. Mitkä ovat kolme tärkeintä syytä, joiden vuoksi opiskelet tai haluaisit opiskella?

Koulutuskysely 2018

Tiedon löytämisen vaikeus

Vastaajat ovat kuitenkin sitä mieltä, että koulutukseen liittyvistä asioista on vaikeaa löytää tarpeeksi tietoa. Oman alan löytäminen on hankalaa eikä työllisyystilanteesta ole tarpeeksi tietoa saatavilla. Lisäksi tietoa hakukelpoisuudesta, palkkatasosta ja opintojen tarkemmasta sisällöstä kaivataan lisää.

2. Minkälaista koulutuksiin liittyvää tietoa oli mielestäsi vaikea löytää?

Koulutuskysely

Korkeakoulujen pääsykoeuudistus jakaa mielipiteitä

Korkeakoulujen pääsykoeuudistus jakaa vastaajat selkeästi kahteen eri leiriin. Noin 30 prosenttia vastaajista ei pidä uudistusta hyvänä asiana. Noin 40 prosenttia on kuitenkin uudistuksen kannalla. Monen on myös vaikea arvioida uudistuksen kannattavuutta (30 %). Huomioitavaa on, että lähes puolet on sitä mieltä, että valinnan tulisi perustua sekä pääsykokeeseen että ylioppilastodistukseen.


3. Kumpaan korkeakoulujen opiskelijavalinnan tulisi enemmän perustua?

Koulutuskysely 2018

Ammattikoulujen reformi

Ammattikoulujen reformi koetaan pääsääntöisesti hyvänä asiana. Lähiopetuksen siirtyminen työpaikoille/verkkoon sekä aikuisten ja nuorten opetuksen yhdistäminen koetaan positiivisena. Lähes puolet vastaajista pitää uudistusta hyvänä. Noin joka kolmas näkee uudistuksen negatiivisena.


4. Ammattikoulut menevät uuteen uskoon uudistuksessa vuoden 2018 alussa. Lähiopetus siirtyy entistä enemmän työpaikoille ja verkkoon. Lisäksi nuoret ja aikuiset opiskelevat yhdessä. Onko tämä mielestäsi hyvä asia?

Koulutuskysely 2018

» Takaisin lehdistösivulle

Viimeksi päivitetty: 08 touko 2018

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi