Sivuston käyttötapa: Mobiili

Nuoret ja hakeminen jatko-opintoihin

Miten toisen asteen opiskelijat suhtautuvat ja hakeutuvat jatko-opintoihin?

Selvitimme, miten toisen asteen opiskelijat etsivät tietoa jatko-opinnoista, miten he suhtautuvat jatko-opintoihin hakemiseen ja aikovatko he ylipäätään hakea toisen asteen jälkeisiin opintoihin.

Tällä sivulla voit tutustua tuoreimpien selvitysten sisältöön sekä aikaisempien vuosien selvityksiin.

Selvitysten toteutus (vastausten kerääminen, tulosten analysointi ja katsausten koostaminen) ovat kaikki studentum.fi:n tekemiä. Raportit ovat vapaasti ladattavissa ja käytettävissä. Mikäli käytät aineistoa, viittaathan alkuperäiseen selvitykseen. Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat esimerkiksi käyttöösi jonkun tietyn graafin, otathan meihin yhteyttä info@studentum.fi.


Näin selvitys tehtiin

Teimme kaksi erillistä kyselyä – lukiolaisille omansa ja ammattikouluopiskelijoille omansa. Lukiolaiskyselyyn vastasi 3748 ja Amiskyselyyn 693 vastaajaa. Vastauksia kerättiin aikavälillä 13.9.–15.11.2021. Vastaajista valtaosa oli 16–18-vuotiaita. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on 95 prosentin luottamusvälillä ± 2 %-yksikköä.

Lukiolaiskysely

3748 vastaajasta 67 % oli naisia ja 27 % miehiä. 6 % vastaajista oli muunsukupuolisia tai eivät halunneet vastata sukupuolta koskevaan kysymykseen. Vastaajat jakautuvat maantieteellisesti ympäri Suomen. Eniten vastaajia oli Uusimaalta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Varsinais-Suomesta. Lukiolaiskysely toteutettiin nyt kolmatta kertaa.

Amiskysely

693 vastaajasta 71 % oli naisia ja 25 % miehiä. 4 % vastaajista oli muunsukupuolisia tai eivät halunneet vastata sukupuolta koskevaan kysymykseen. Vastaajat jakautuvat maantieteellisesti ympäri Suomen. Eniten vastaajia oli Uusimaalta, Päijät-Hämeestä ja Pirkanmaalta. Amiskysely toteutettiin nyt toista kertaa.


Lukiolaisraportti 

 


 

Viisi nostoa raportista

  

1. Lukiolaisten kokema stressin määrä on kasvanut kahtena peräkkäisenä vuonna, ja yli puolet lukiolaisista kokee jatko- opintoihin liittyvää stressiä.

 

2. Vain joka neljäs abi tietää, mihin aikoo hakea jatko-opintoihin. Viime vuonna melkein kolmannes kertoi tietävänsä, mihin on suuntaamassa.

 

3. Aiempaa useampi aikoo pitää välivuoden lukion jälkeen. Välivuotta suunnittelevista abeista joka kymmenes ei tiedä, mitä aikoo vuoden aikana tehdä.

 

4. Etäopiskelu on tuonut mukanaan monia ikäviä jälkivaikutuksia, ja nuorten mielenterveys ja jaksaminen on ollut koetuksella.

 

5. Joka neljäs lukiolainen kertoo avoimissa vastauksissa suhtautuvansa jatko-opintoihin hakeutumiseen positiivisesti ja innostuneesti.


Amisraportti

 

Viisi nostoa raportista

  

1. Aiempaa useampi ammattikoululainen suunnittelee jatko-opintoihin hakeutumista nykyisen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

 

2. Ammattikorkeakoulu on edelleen selkeästi todennäköisin jatkoopintovaihtoehto ammattikoululaisille.

 

3. Raha-asiat ja työllistyminen ovat ammattikoululaisten huolilistan kärkipäässä.

 

4. Ammattikoulussa opiskelevat tuntevat erilaiset jatko-opintomahdollisuudet lukiolaisia kehnommin mutta viime vuotta paremmin.

 

5. Kolme neljästä ammattikoululaisesta sanoo saaneensa opintojensa aikana riittävät taidot työharjoittelua varten.


Aikaisempien vuosien raportit

Lukiolaisraportti 2021 

Lukiolaisraportti 2020

Amisraportti 2021

Viimeksi päivitetty: 08 maalis 2022