Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ammattilaisen haastattelu: Ohjelmistosuunnittelija

Julkaistu: marraskuu 2014

Diplomi-insinööri

Nimi: Topi Santakivi

Ikä: 29

Ammatti: Ohjelmistosuunnittelija / projektinvetäjä

Koulutus: Automaatiotekniikan koulutusohjelma (Diplomi-insinööri)

Oppilaitos: Tampereen teknillinen yliopisto


Topi Santakivi on aina pitänyt matemaattisista aineista ja pärjännyt niissä hyvin. Näin ollen vastaaviin asioihin liittyvä koulutus tuntui lukion jälkeen luontevalta. Kiinnostuksensa saattelemana Topi aloitti opiskelut automaatiotekniikan koulutusohjelmassa Tampereen teknillisessä yliopistossa ja valmistui diplomi-insinööriksi.

Perusteista oman kiinnostuksensa pariin

Automaatiotekniikka kiinnosti Topia erityisesti siksi, että siihen liittyi paljon tehtäviä, joissa heräteltiin henkiin monenmoisia teknisiä laitteita rakentamalla niiden sisällä oleva toimintalogiikka ja äly. Opintojen edetessä automaatiotekniikan osuus jäi kuitenkin vähemmälle, ja ohjelmistotekniikka sekä signaalinkäsittely veivät mennessään.

Topin mukaan automaatiotekniikan koulutusohjelman pääsyvaatimuksissa ei sinänsä ole mitään ihmeellistä – lukion matematiikan, kemian ja fysiikan hallitsemisella pääsee hyvin liikkeelle. Perusopintoihin kuuluu suhteellisen perusteellinen paketti edellä mainittujen oppiaineiden syventämistä, joiden jälkeen pääsee siirtymään eteenpäin soveltavampiin opintoihin. Lisäksi peruskursseja on muun muassa ohjelmoinnista, teollisuustaloudesta ja mittaustekniikasta. Topin mielestä opintojen alkuvaihe antoikin hyvän pohjan muille koulutusohjelman jatkokursseille ja selvensi hänen kiinnostuksen kohteitaan.

– Kokonaisuutena koulutuksen perusopintovaihe (tekniikan kandidaatti) tarjosi perusasioiden ohella kattavan yleiskatsauksen koulutusohjelmaan liittyvistä sovellusaloista, ja DI-vaiheessa pääsi vielä enemmän syventymään niihin asioihin, jotka eniten kiinnostivat.

Topin mukaan automaatiotekniikan koulutus antoi hyvän startin työelämälle, mutta työ opettaa tekijäänsä:

– Pelkkä koulun käyminen ei tee kenestäkään valmista työntekijää. Mutta koulutus antoi hyvän yleistietämyksen, jonka pohjalta on helpompi oppia ja hallita asioita, joita työelämässä tulee vastaan.

Monipuolinen työ tarjoaa haasteita

Viimeiset kolme vuotta Topi on työskennellyt tamperelaisessa ohjelmistoalan yrityksessä, Vincit Oy:ssä. Työpaikan hän sai perinteisen rekrytointiprosessin kautta. Topi toimii yrityksessä ohjelmistosuunnittelijana ja projektinvetäjänä. Tavallinen työpäivä sisältää asiakkaan tarpeiden kartoitusta, sähköposteja, puheluita, kahvia, palavereita, suunnittelutyötä sekä itsenäisesti että yhdessä muiden projektissa työskentelevien kanssa, ja ohjelmiston käytännön toteutusta. Topi pitää työssään erityisesti monipuolisuudesta.

– Mielenkiintoisinta on se, että pääsee tekemään ohjelmistoja monipuolisiin ympäristöihin (tähän mennessä projektiympäristöinä on ollut mobiilialustoja, web-teknologioita, työpöytäsovelluksia, ja sulautettuja järjestelmiä) ja keksimään toimivia ratkaisuja ongelmiin, joita tulee vastaan.

Työssä haastavinta, mutta samalla mielenkiintoista on ollut asiakaskommunikaatio, eli varmistuminen siitä, että kaikki osapuolet (asiakas ja projektitiimi) ovat samaa mieltä siitä, mitä ollaan tekemässä ja missä aikataulussa.

– Määrittely-, suunnittelu- ja toteutustyön lisäksi pitää pystyä hallitsemaan sellaisia asioita kuin palaverien vetäminen, aikataulutus, tiimin ja asiakkaan odotukset sekä budjetin seuraaminen.

Säännöllinen askel taaksepäin vie eteenpäin

Topin mukaan tärkeitä ominaisuuksia ammatissa ovat muun muassa loogiset päättelytaidot, kyky hahmottaa kokonaisuuksia sekä kyky pureutua mahdollisimman syvälle työn alla olevaan aiheeseen. Ammattilaiselta vaaditaan myös teknistä luovuutta ja kommunikointitaitoja. Lisäksi yksi oleellisimmista asioista lienee periksiantamattomuus ja kyky astua askel taaksepäin. Vastaan tulee toisinaan ongelmia, joihin oikean ratkaisutavan löytäminen saattaa viedä monta päivää.

– Ensin sitä saattaa olla pari tuntia jumissa jonkun asian kanssa ja olo tuntuu lähinnä turhautuneelta. Silloin on hyvä huomata, että kannattaa pitää hengähdystauko, ottaa hieman etäisyyttä aiheeseen, ja sen jälkeen selittää asia työkaverille, jos tämä olisi sattunut joskus ratkomaan samantyylisiä ongelmia. Kyllä ne ratkaisut yleensä löytyvät, kun katsoo asiaa riittävän monesta näkökulmasta (sama pätee mielestäni myös opiskeluun).

Tulevaisuuden tekniikan alan opiskelijoille Topilla on neuvonsa:

– Lukioon verrattuna vapautta on enemmän ja kontrolli opiskelun etenemisestä vieläkin enemmän lähinnä omissa käsissä. Mutta: opiskelun vaativuudesta huolimatta ei kannata myöskään unohtaa monenmoista oheistoimintaa ja rientoja, joita opiskelumaailmaan liittyy! Sopivassa määrin kulutettuna opiskelijakulttuuri antaa hyvää vastapainoa kaavojen pyörittelylle ja siellä tutustuu paremmin kanssaopiskelijoihin.


Tutustu diplomi-insinöörin koulutuksiin

Tutustu myös muiden ammattilaisten haastatteluihin

Viimeksi päivitetty: 08 kesä 2018

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 8.6.2018

Ammattilaisen haastattelu: Diplomi-kosmetologi

Sari Pannula opiskeli diplomi-kosmetologiksi Oulun Kosmetologikoulussa vuonna 1996, jonka jälkeen hän perusti oman kauneushoitolan.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.5.2018

Rakennusala

Rakennusalalla valmistetaan uusia rakennuksia sekä tehdään eri-ikäisten rakennusten korjausrakentamista. Tutustu rakennusalan työhön, työllisyyteen ja siihen, mitä alalle haluavan kannattaa opiskella!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.5.2018

Teollisuusala

Teollisuusalalla on korvaamaton merkitys yhteiskunnan toimivuudelle sekä maamme kansantaloudelle. Tutustu teollisuusalan työhön, työllisyyteen ja siihen, mitä alalle haluavan kannattaa opiskella!

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Koulutus.fi