Sivuston käyttötapa: Mobiili

Energia-ala

Energia-ala

Energia-ala

Työn kuvaus

Energia-alalla tuotetaan energiaa, joka on välttämätön voimavara yhteiskunnalle sähkön ja lämmön muodossa. Sähkön lisäksi energiateollisuus tuottaa kaukolämpöä ja kaukokylmää. Sähköä tarvitaan lähes kaikkeen rakennusten lämmittämisestä valaisuun. Kotitalouksien lisäksi sähkö on välttämättömyys myös esimerkiksi junaliikenteelle sekä teollisuudelle koneiden ja laitteiden pyörittämiseen.

Energiateollisuuden yritysten palveluihin kuuluvat energian tuotannon, hankinnan, siirron ja myynnin lisäksi energiaverkkojen ja voimalaitosten suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito. Sähköä ja lämpöä tuotetaan voimalaitoksissa eri puolilla maata käyttäen useita eri tuotantomuotoja, joita ovat esimerkiksi ydinvoima, vesivoima ja kivihiili. Bioenergiaan erikoistuneet yritykset tuottavat energiaa biomassasta kuten puusta, turpeesta ja peltokasveista.

Työllisyys

Energia-alan työpaikat ovat pääosin energiateollisuudessa, mutta työpaikkoja on myös insinööritoimistoissa, laitevalmistajilla, energia-alan järjestöissä ja kunnissa, maa- ja metsätaloudessa sekä kuljetusyrityksissä. Energia-ala työllistää vakaasti tulevaisuudessakin, koska sähkön ja lämmön saanti on turvattava kaikissa oloissa. Bioenergia-alan työllisyyttä parantaa fossiilisten polttoaineiden korvaaminen bioenergialla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Bioenergia-ala työllistää noin 20 000 henkilöä (v. 2017). Eniten työllistävät turpeen ja metsähakkeen tuotanto. Alkutuotannon lisäksi ala työllistää esimerkiksi kuljetuksessa, energiantuotannossa ja tuotekehityksessä. Työpaikkoja on sekä maaseudulla että kaupungeissa eri puolilla maata. Maa- ja metsätaloudessa tehtävät bioenergiaan liittyvät työt voivat olla myös sivutoimisia, osa-aikaisia ja kausittaisia.

Energiateollisuus työllistää noin 16 000 henkilöä eri puolilla maata (v. 2017). Henkilöstö työskentelee Energiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa sähkö-, verkko- ja kaukolämpöyhtiöissä sekä näille palveluja tuottavissa yrityksissä. Työpaikkoja on myös kunnallisissa energiayhtiöissä.

Sähköala työllistää arviolta yli 100 000 ammattilaista eri tehtäväalueilla (v. 2017). Sähköalan työpaikkoja on eniten sähköasennus- ja urakointiliikkeissä, elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä energiateollisuudessa. Työpaikkoja on myös muilla toimialoilla.

Missä voi opiskella?

Energia-alalle soveltuva koulutus riippuu siitä, millä tehtäväalueella ja missä tehtävissä työskennellään. Alalla on useimmiten hyötyä moniosaamisesta. Käytännön työssä on etua mm. bioenergia-alan, raaka-aineen hankinnan, kuljetuksen ja LVI-alan tuntemuksesta.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa esimerkiksi metsäalan, sähkö- ja automaatioalantalotekniikan tai kone- ja metallialan perustutkinnon. Perustutkinnot voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkintona voi suorittaa myös monia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Myös oppisopimuskoulutus on yksi mahdollisuus kouluttautua energia-alalle.

Ammattikorkeakoulussa energia-alalle haluava voi opiskella luonnovara-alan tai tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon. Soveltuvia suuntautumisvaihtoehtoja ovat esim. energia-, sähkö-, automaatio- tai biotekniikka sekä logistiikka.

Yliopistossa energia-alalle suuntautuvan kannattaa opiskella teknisiä tieteitä, joista valmistuu tekniikan kandidaatteja ja diplomi-insinöörejä tai maatalous-metsätieteitä, joista valmistutaan maatalous- ja metsätieteiden kandidaateiksi ja maistereiksi. Soveltuvia suuntautumisvaihtoehtoja voivat olla esim. biotuote-, energia-, sähkö- tai automaatiotekniikka, tuotantotalous, logistiikka tai vaikkapa kemia, josta valmistuu luonnontieteiden kandidaatteja ja filosofian maistereita.

Energia-alan hallinnon, markkinoinnin ja myynnin tehtäviin soveltuvia tutkintoja ovat mm. kauppatieteiden kandidaatti/maisteri, oikeustieteen kandidaatti/maisteritradenomi (AMK) ja merkonomi.

» Tutustu energia-alan koulutuksiin
» Lue lisää muista ammattialoista

Lähteet: Ammattinetti.fi

Viimeksi päivitetty: 07 touko 2018

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 14.6.2018

Opiskelija, mieti tarkkaan lemmikin hankintaa!

Erityisesti opiskelijan on tärkeää harkita lemmikin hankintaa tarkkaan ja miettiä, riittävätkö rahat sekä aika lemmikkiä varten.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 14.8.2018

5 hyvää syytä opiskella AMK:issa

Ammattikorkeakouluopiskelu on käytännönläheistä korkeakouluopiskelua. Listasimme viisi hyvää syytä opiskella ammattikorkeakoulussa.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 8.2.2018

Opiskele lakia kansainvälisessä ympäristössä

Alan Haji opiskelee lakia Tallinnan yliopiston Helsingin yksikössä. “Tutkinnosta erityisen kiinnostavan tekee Tallinnan yliopiston tarjoama mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla sekä tehdä harjoitteluja Suomessa ja ulkomailla", Haji kertoo.

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi