Sivuston käyttötapa: Mobiili

Hallinnollinen ala

Hallinnollinen ala

Hallinnollinen ala

Työn kuvaus

Hallinnollisen alan työtä tehdään kaikissa organisaatioissa julkishallinnon virastoista ja laitoksista yrityksiin ja järjestöihin. Hallinnon avulla johdetaan ja ohjataan organisaation toimintaa, jotta tehtävät kyettäisiin hoitamaan ja tavoitteet saavutettaisiin. Hallinto huolehtii siitä, että käytössä on riittävästi voimavaroja, kuten osaavaa henkilöstöä, rahaa, työvälineitä, tietoa jne.

Hallinnollisen alan osa-alueita ovat mm. organisaatioiden johtaminen, henkilöstöhallinto, taloushallinto ja tietohallinto. Johtotason hallintotyöt ovat vaativia ja vastuullisia asiantuntijatehtäviä, joissa on hallittava laajoja asiakokonaisuuksia. Tehtävissä on keskeistä toiminnan johtaminen, suunnittelu, seuranta ja kehittäminen koko organisaatiossa tai jollakin sen vastuualueella.

Henkilöstöhallinto vastaa erilaisista henkilöstöön liittyvistä käytännön tehtävistä ja lakisääteisistä asioista sekä pitää yllä hyvää työilmapiiriä ja parantaa koulutuksin henkilöstön osaamista. Taloushallinto huolehtii taloudellisten resurssien hallinnoinnista ja tuottaa johdolle talouteen liittyvää tietoa päätöksentekoa ja toiminnan ohjausta varten. Toimistoissa hoidetaan toiminnan kannalta keskeisiä käytännön tehtäviä ja asiakaspalvelua.

Työllisyys

Hallinnollinen ala työllistää eri toimialojen yrityksissä sekä valtion, kuntien ja seurakuntien virastoissa ja monenlaisissa järjestöissä. Taloushallintoala työllistää noin 13 000 henkilöä tilitoimistoissa (v. 2017), mutta määrä ei kerro taloushallinnon tai hallinnollisen työn ammattilaisten kokonaismäärästä paljoakaan. Henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja toimistotöiden tehtäviä on lähes kaikissa työpaikoissa, ja ne ovat myös monesti päällekkäisiä tai ristikkäisiä, minkä vuoksi henkilöstöhallinnon tehtävissä työskentelevien kokonaismäärän selvittäminen on vaikeaa. Henkilöstöhallinto-, taloushallinto- ja toimistopalveluja on lisäksi ulkoistettu henkilöstöpalvelu- ja konsulttiyrityksiin.

Hallinto on vakaa työllistäjä. Työllisyyttä ylläpitää tehtävien hoidon tärkeys yrityksen tai organisaation käytännön toiminnan kannalta sekä henkilöstöön liittyvien asioiden lakisääteisyys. Esimerkiksi hyvällä henkilöstöhallinnolla voidaan myös hankkia sopivia työntekijöitä eri tehtäviin, parantaa koulutuksin osaamistasoa sekä lisätä työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä edistää innovatiivisuutta, mikä luo kysyntää alan ammattilaisille.

Mm. tilitoimistoissa on jatkuva tarve ammattitaitoisille, alan tutkinnon suorittaneille työntekijöille. Osaavista taloushallinnon työntekijöistä, erityisesti kirjanpitäjistä ja palkanlaskijoista on pulaa. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa taloushallinto- ja toimistopalvelujen työntekijöistä työskentelee tilitoimistoissa, koska yritykset ja julkishallinnon organisaatiot ulkoistavat taloushallintonsa. Taloushallinnon työtehtävät muuttuvat digitalisoinnin myötä yhä enemmän asiantuntijapalvelun, konsultoinnin ja liiketoiminnan strategioiden kehittämisen suuntaan.

Missä voi opiskella?

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaaliiketalouden perustutkinnon ja valmistua merkonomiksi. Tutkinnossa voi suuntautua asiakaspalveluun ja myyntiin, talous- ja toimistopalveluihin sekä tieto- ja kirjastopalveluihin.

Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös mm. taloushallinnon ja sihteerin ammattitutkinnot sekä taloushallinnon ja johtamisen erikoisammattitutkinnot. Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella liiketaloutta ja suuntautua esim. rahoitus- ja talousasiantuntijaksi. Tutkintonimike on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK).

Yliopistoissa voi opiskella hallintotieteitä ja suorittaa hallintotieteiden tai yhteiskuntatieteiden kandidaatin sekä hallintotieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon. Myös kauppatieteiden opiskelu antaa hyvät valmiudet hallinnolliseen työhön. Opinnoissa kannattaa suuntautua esimerkiksi johtamiseen, organisaatioihin, taloushallintoon tai laskentatoimeen. Kauppatieteistä valmistuu kauppatieteen kandidaatiksi ja maisteriksi.

Muita koulutusnimikkeitä henkilöstöhallinnon parissa työskentevillä ovat mm. psykologian maisteri, filosofian maisteri, kasvatustieteen maisteri, oikeustieteen maisteri ja diplomi-insinööri.

» Tutustu hallinnollisen alan koulutuksiin
» Lue lisää muista ammattialoista

Lähteet: Ammattinetti.fi

Viimeksi päivitetty: 07 touko 2018

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 17.1.2019

Maisemia ja maalausta – taidekorkeakouluun Ruotsiin

Ulkomaille muuttaminen opiskelemaan taidetta on hyppy tuntemattomaan, joka saa monen polvet lyömään loukkua. Haasteeseen vastaaminen ei kuulunut taidemaalari Henriikka Harisen alkuperäiseen suunnitelmaan, mutta maailma ja maalaus veivät mennessään.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 13.4.2018

Työharjoittelussa: Tuotantoharjoittelijana tv-alan aitiopaikalla

Medianomiopiskelija Aino Tuomisalon työharjoittelu tv-tuotantoyhtiössä oli täynnä mitä erilaisempia tehtäviä. 

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 20.4.2018

Työharjoittelussa: Viestintäharjoittelijana Veikkausliigassa

Annika Uusikari opiskeli kolmatta vuotta journalismia Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa, kun harjoittelupaikka osui eteen onnekkaiden sattumusten summana.

Lue lisää
Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.
Koulutus.fi