Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kiinteistöala

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöala

Työn kuvaus

Kiinteistöalalla toimivat yritykset tuottavat monipuolisia kiinteistöpalveluja, joihin kuuluvat mm. kiinteistönhoito ja siivouspalvelut. Kiinteistöalan yritykset ovat usein erikoistuneet tietyn palvelun tuottamiseen, mutta suuremmat yritykset tarjoavat useista kiinteistöpalveluista koostuvia kokonaisuuksia. Kiinteistöpalvelujen avulla kiinteistöt pidetään toimivina, viihtyisinä ja turvallisina.

Kiinteistönhoidon palveluja tarjoavat yritykset vastaavat kiinteistöjen rakenteiden, osien ja teknisten järjestelmien korjauksista sekä kunnossa- ja ylläpidosta. Myös piha-alueiden hoito on keskeinen tehtäväalue. Kiinteistöjen tilat tarvitsevat myös säännöllistä puhdistusta. Siivouspalveluilla sekä hoidetaan kiinteistöjä että vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin lisäämällä ympäristön viihtyisyyttä ja terveellisyyttä.

Kiinteistöalan työtehtävät ovat monipuolisia ja työpäivät vaihtelevia. Teknisen osaamisen lisäksi työssä korostuvat asiakaspalvelutaidot, itsenäisyys, ryhmätyötaidot ja vastuullisuus. Alalla on tarjolla myös erilaisia johto-, esimies-, kehittämis- ja myyntitehtäviä.

Työpaikkoja on kiinteistöalan yrityksissä. Kiinteistönhoidon ja siivouspalvelujen lisäksi alan yritykset voivat olla erikoistuneita isännöintiin, kiinteistöjen turvapalveluihin, teknisiin palveluihin kuten lämpöön, veteen, ilmastointiin ja sähköön tai toimitilapalveluihin.

Työllisyys

Kiinteistöalan työllisyyttä pitää yllä palvelujen jatkuva tarve, sillä kiinteistöjä ei voi jättää hoitamatta. Isännöintialan työllisyystilanne on hyvä. Isännöitsijöitä, teknisiä asiantuntijoita ja muita alan ammattilaisia tarvitaan nykyistä enemmän. Varsinkin suurimmissa kaupungeissa on jopa pulaa työntekijöistä. Uusia työntekijöitä tarvitaan myös, koska alalla on käynnissä sukupolvenvaihdos. Arviolta noin puolet alla työskentelevistä jää eläkkeelle seuraavan 10 vuoden aikana.

Vahvasti kehittyvän ja monipuolistuvan yksityisen kiinteistöalan työpaikat säilyvät kotimaassa jatkossakin, sillä palveluja voidaan tuottaa vain paikallisesti. Ala työllistää vakaasti talouden suhdanteista riippumatta, eikä työpaikkoja voi siirtää ulkomaille.

Kiinteistöala tarjoaa rajattomasti uramahdollisuuksia, ja alan töihin voi kulkea monta erilaista polkua. Alalla tarvitaan osaajia kaikilta koulutusasteilta niin asiakkaalla työskentelevistä kiinteistöalan ammattilaisista erilaisiin liiketoiminnan kehittämisen ja hallinnon asiantuntijoihin. Tyypillisiä toimenkuvia ovat esimerkiksi toimitilahuoltaja, kiinteistönhoitaja, monipalvelutyöntekijä, palveluohjaaja, palvelupäällikkö ja aluejohtaja.

Alalla kansainvälisyys on arkipäivää ja monikulttuurisuus nähdään vahvuutena. Kiinteistöpalveluyritykset ovat edelläkävijöitä monimuotoisten ja -kulttuuristen työyhteisöjen johtamisessa.

Missä voi opiskella?

Isännöitsijänä toimitaan monilla eri koulutustaustoilla. Sopiva pohjakoulutus on kaupallinen tai teknillinen koulutus riippuen työtehtävien painotuksesta. Tavallisimmin isännöitsijällä on talouden ja hallinnon alan peruskoulutus ja jokin isännöintialan täydennyskoulutus.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa myös esim. liiketalouden, turvallisuusalan, sähkö- ja automaatioalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan, kiinteistöpalvelujentalotekniikan tai kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnot.

Perustutkinnot voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkintona voi suorittaa myös monia kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Myös oppisopimuskoulutus on yksi mahdollinen tie kiinteistöalan ammattiin.

Kiinteistöalaa voi opiskella myös ammattikorkeakouluissa. Tradenomin ja insinöörin (AMK)-tutkinnoissa on mahdollista suuntautua esimerkiksi rakennus- tai talotekniikkaan, kiinteistöjohtamiseen ja isännöintiin. Restonomin (AMK) -tutkinnossa puolestaan voi suuntautua toimitilajohtamiseen tai palvelujen tuottamiseen ja johtamiseen. AMK:ssa voi lisäksi opiskella turvallisuusalaa tai teknisen alan koulutuksia, joista on hyötyä kiinteistöalalla.

Yliopistoissa voidaan opiskella mm. kauppatieteitäoikeustieteitä ja teknisiä tieteitä. Tutkintonimikkeet vaihtelevat yliopistosta, tiedekunnasta ja koulutusalasta riippuen, esimerkkeinä kauppatieteiden maisteri, oikeustieteen maisteri ja diplomi-insinööri. 

» Tutustu kiinteistöalan koulutuksiin

» Lue lisää muista ammattialoista


Lähteet: Ammattinetti.fi

Viimeksi päivitetty: 07 touko 2018

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 23.5.2019

Työvoimakoulutus – väylä takaisin työelämään

Työpaikoilla ilmenee toisinaan työvoimavajausta, kun työmarkkinoiden kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Tällöin jokin toimiala, tehtävä tai organisaatio ei löydä tarpeeksi päteviä työntekijöitä. Kohtaanto-ongelman paikkaamiseksi tulee työmarkkinoiden osaamista kohdentaa uudelleen.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 8.6.2018

Ammattilaisen haastattelu: Kokki

Hanna Pilli-Sihvola opiskeli ravintolakokin koulutusohjelmassa Ravintolakoulu Perhossa ja toimii kokkina.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 15.1.2019

Muistisairaiden hoitoon kaivataan osaavia ammattilaisia

Suomessa on yli 190 000 muistisairasta, ja heillä kaikilla on oma tarinansa. Pyysimme kahta alan asiantuntijaa kertomaan, mitä työ vaatii ja millaista osaamista alalla tarvitaan.

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi