Sivuston käyttötapa: Mobiili

Liikenne- ja kuljetusala

Liikenne- ja kuljetusala

Liikenne- ja kuljetusala

Työn kuvaus

Hyvät liikenneyhteydet ja tehokkaat kuljetukset ovat tärkeitä yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Liikenne- ja kuljetusala huolehtii tavaroiden ja henkilöiden kuljetuksista. Tieliikenne on Suomessa erityisen tärkeässä asemassa, koska maamme on harvaan asuttu ja etäisyydet ovat pitkiä, eikä muita kuljetusmuotoja voi useinkaan käyttää. Autoala vastaa kuljetuskaluston saatavuudesta, ylläpidosta ja huollosta.

Rautatiekuljetukset ovat tärkeitä erityisesti teollisuudelle. Henkilökuljetukset kaukojunilla ja pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä ovat puolestaan keskeinen osa päivittäistä joukkoliikennettä. Ulkomaankaupalle merikuljetusten merkitys on suuri johtuen maamme maantieteellisestä sijainnista.

Lentoteitse kuljetetaan paitsi matkustajia, myös postia ja rahtia. Lentokuljetus on kannattavin kuljetusmuoto, jos kuljetusetäisyys on pitkä ja tavara on saatava nopeasti ja luotettavasti perille. Logistiikkapalveluihin kuuluu kuljetusten lisäksi myös varastointia ja huolintaa sekä tieto- ja rahavirtojen ohjausta. Postityö on puolestaan kirjeiden, pakettien ja muiden postilähetysten ja -palveluiden hoitamista.

Alan työssä on keskeistä ihmisten, tavaroiden ja viestien saaminen perille aikataulujen mukaan, turvallisesti ja varmasti. Alaa luonnehtivat kova kansainvälinen kilpailu, yritysten keskittyminen, suunnittelutyön suuri merkitys, lisääntyvä tietotekniikan ja automaation käyttö, pyrkimys suureen kuljetustehokkuuteen, kasvavat ympäristövaatimukset ja asiakaslähtöisyys.

Työllisyystilanne

Kuljetus- ja liikennealan työpaikkoja on mm. kuljetusyrityksissä, logistiikkayrityksissä, lentoyhtiöissä ja Itellalla. Ala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä, jotka vaihtelevat kuljetusten hoitamisesta niiden suunnitteluun, lastaamiseen ja kuormaamiseen, varastointiin, asiakirjojen hoitamiseen, asiakaspalveluun ja erilaisiin kehitys- ja johtotehtäviin. Uusia työntekijöitä tarvitaan varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle.

Autoalan koulutuksesta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin. Autoalan työpaikat tulevat jatkossakin säilymään Suomessa, sillä autokauppa, korjaamotoiminta ja katsastukset ovat toimintoja, jotka on hoidettava paikan päällä. Lentoliikenteen työpaikoista on kova kilpailu, ja alalle on paljon tulijoita. Koulutukseen otettavien määrä on kuitenkin pyritty suhteuttamaan vapautuviin työpaikkoihin. Liikennemäärien kasvaessa moniin tehtäviin tarvitaan pitkällä aikavälillä lisää henkilöstöä.

Logistiikka-alalle tarvitaan uusia osaavia työntekijöitä kuljetus-, varasto- ja suunnittelutehtäviin. Myös tieliikenteen työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Talouden suhdanteet vaikuttavat tavarankuljetuksen työllistävyyteen etenkin teollisuuden ja rakennusalan tarvitsemien kuljetusten kautta.

Postitoiminnan työllisyyttä ylläpitää toiminnan tarpeellisuus kotitalouksien, yritysten ja muiden asiakkaiden kannalta. Pakettien, kirjeiden ja muun postin keräilylle, lajittelulle, kuljetuksille ja jakelulle on jatkuva tarve. Rautatieliikenteen tehtäviin tarvitaan erityisesti veturinkuljettajia, konduktöörejä, ratapihatyöntekijöitä ja asentajia. 

Missä voi opiskella?

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa esimerkiksi autoalan, logistiikan, liiketalouden, matkailualan, lennonjohdon tai merenkulkualan perustutkinnon. Laivojen taloushenkilöstölle kuten laivakokeille ja -tarjoilijoille soveltuva koulutus on toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettava ravintola- ja catering-alan perustutkinto.

Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Myös oppisopimus voi olla väylä kuljetus- ja liikennealan työtehtäviin.

Rautatiealan ammatillisesta perus- ja täydennyskoulutuksesta vastaa VR. Lentäjien koulutusta puolestaan järjestävät useat ilmailuopistot. Helikopterilentäjiä koulutetaan yksityisissä lentokouluissa helikopterilentäjäkursseilla. Helikopterilentäjäksi voi kouluttautua myös varusmiespalveluksen kautta.

Ammattikorkeakouluissa liikenne- ja kuljetusalasta kiinnostunut voi opiskella auto- ja kuljetustekniikkaa, logistiikkaa, liikennealaa, liiketoiminnan logistiikkaa, liiketaloutta, merenkulkualaa, matkailua tai tietotekniikkaaYliopistoissa voi opiskella teknisiä tieteitä suuntautuen esimerkiksi konetekniikkaan, liikennetekniikkaan tai logistiikkaan. Yliopistoissa voi opiskella myös kauppatieteitä esimerkiksi markkinointiin ja jakeluun suuntautuen.

» Tutustu liikenne- ja kuljetusalan koulutuksiin» Lue lisää muista ammattialoista

Lähteet: Ammattinetti.fi

Viimeksi päivitetty: 07 touko 2018

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 7.2.2018

"Voin suositella aikuisopiskelua kaikille!"

Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki luo taloudelliset edellytykset aikuisena opiskelulle. Lue Anne Helasjoki-Vesasen kokemuksia aikuiskoulutustuella opiskelusta.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 19.10.2018

Erikoislukion kautta unelma-ammattiin!

Erikoislukiota eli erityisen tehtävän saaneita lukioita on Suomessa kymmeniä. Joukosta löytyy esimerkiksi urheilu-, musiikki-, kuvataide- tai viestintäpainotteisia lukioita.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 8.2.2018

Opiskele lakia kansainvälisessä ympäristössä

Alan Haji opiskelee lakia Tallinnan yliopiston Helsingin yksikössä. “Tutkinnosta erityisen kiinnostavan tekee Tallinnan yliopiston tarjoama mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla sekä tehdä harjoitteluja Suomessa ja ulkomailla", Haji kertoo.

Lue lisää
Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.
Koulutus.fi