Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

Tällä sivulla

» Yleistä sosiaali- ja terveysalasta

» Alan vaatimukset

» Ammatit

» Työllisyystilanne

» Palkkaus

» Selaa koulutusvaihtoehtoja

 

Työelämässä – sosiaali- ja terveysala

Yleistä sosiaali- ja terveysalasta

Sosiaali- ja terveysalan opintojen kautta voi suuntautua erilaisiin terveydenhuollon ja sosiaalityön tehtäviin. Yliopistossa lääketiedettä opiskelevat valmistuvat lääketieteen lisensiaatiksi ja he työskentelevät lääkäreinä joko kuntien ja kuntayhtymien tai yksityisten terveyspalveluja tarjoavien yritysten palveluksessa. Ammattikorkeakouluissa ja ammattiopistoissa voi puolestaan suorittaa lähihoitajan ja sairaanhoitajan tutkinnon ja luoda uran hoitoalan ammattilaisena. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat työskennellä myös esimerkiksi sosiaalityön, kuntoutuksen, vanhustyön, ohjaustoiminnan, hammashuollon tai lääketeollisuuden parissa.

Sosiaalialan tutkinnon suorittaneet työllistyvät erilaisiin ihmisten ja yhteisöjen sosiaalista hyvinvointia edistäviin tehtäviin. Näihin lukeutuvat muiden muassa lastensuojelu-, vanhus- tai vammaistyö, päihde- ja mielenterveystyö sekä kuntoutus.

» Lisätietoa sosiaali- ja terveysalasta

Alan vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalla työskenteleviltä edellytetään valmiuksia erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa toimimiseen. Työ edellyttää yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja ja empatiakykyä sekä riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa ja terveyttä.

Ammatit

Sosiaali- ja terveysalan koulutus valmistaa moneen ammattiin riippuen valitsemastasi koulutusvaihtoehdosta ja opintojen suuntautumisesta. Kurkkaa vasemmalta lista tyypillisistä sosiaali- ja terveysalan ammattinimikkeistä.

Tyypillisin perustutkinnon suorittaneiden ammatti on lähihoitaja. Ammattikorkeakouluista valmistuu muun muassa sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, fysioterapeutteja ja sosionomeja. Yliopisto-opinnoista suosituimpian ovat lääkärin, hammaslääkärin ja sosiaalityöntekijän ammatteihin valmistavat koulutukset.

Sosiaali- ja terveysalan ammatteja

•    lähihoitaja
•    sairaanhoitaja
•    terveydenhoitaja
•    ensihoitaja
•    bioanalyytikko
•    farmaseutti
•    fysioterapeutti
•    toimintaterapeutti
•    lääkäri
•    hammaslääkäri
•    suuhygienisti
•    sosiaalityöntekijä
•    naprapaatti
•    osteopaatti
•    proviisori
•    puheterapeutti
•    ravitsemusterapeutti
•    röntgenhoitaja
•    sairaalakemisti

Työllisyystilanne

Terveysalalla työllisyystilanne on tällä hetkellä hyvä, ja joillakin aloilla työntekijöistä on jopa pulaa. Työntekijöiden siirtyminen eläkkeelle ja väestön ikääntyminen lisäävät uuden työvoiman tarvetta entisestään. Tilastokeskuksen vuonna 2013 toteuttaman tutkimuksen mukaan koulutusaloittain valmistumisensa jälkeen työelämään parhaiten sijoittuivat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta ja suojelualalta valmistuneet opiskelijat. Jopa yli 88 prosenttia valmistuneista työllistyi vuoden sisällä valmistumisestaan.

Sosiaali- ja terveysalan työvoiman kysynnän suhteen Suomessa on kuitenkin merkittäviä alueellisia vaihteluita. Lisäksi erityisesti sairaanhoitajien ammatissa lyhytaikaiset paikkaukset ja sijaisuudet ovat tyypillisiä.

Yksityisellä sektorilla toimijoiden osuus terveydenhuollon ammattilaisten työllistäjänä on kasvanut viime aikoina tasaisesti. Lisäksi suomalaisia työskentelee paljon terveydenhuollon tehtävissä ulkomailla.

Myös sosiaalialalla työllisyystilanne on hyvä. Korkeakoulutetuista sosiaalityöntekijöistä on jopa pulaa. Ala on viime vuosina kasvanut nopeasti, ja sille on syntynyt paljon uusia toimijoita uusien sosiaalialan yritysten myötä.

Palkkaus sosiaali- ja terveysalalla ja lääketieteen alalla

Lääkärin ammatissa on mahdollista päästä hyviin vuosiansioihin jo uran alkuvaiheessa. Vuonna 2014 Lääkäriliiton tutkimuksen mukaan lääkärien keskiansio kuukaudessa oli noin 6500 euroa. Kuntasektorilla keskiansio oli noin 6350 euroa, yksityisellä sektorilla noin 7900 euroa, valtiolla työskentelevillä noin 6950 euroa ja yliopistojen lääkäreillä hieman yli 5000 euroa.

Lähihoitajien kokonaisansiot kuukaudessa kunta-alalla olivat vuonna 2012 hieman yli 2500 euroa. Ilman lisiä keskimääräinen palkka-ansio oli noin 2000 euroa. Palkkataso on noussut tasaisesti viime vuosina. Lähihoitajien palkat yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla eivät merkittävästi poikkea kunta-alasta.

Sairaanhoitajien keskimääräiset kokonaisansiot kuukaudessa vuonna 2011 puolestaan olivat 3050 euroa. Luku viittaa Tehyläisten sairaanhoitajien keskiansioihin. Peruspalkka ilman lisiä oli noin 2250 euroa. Erot kunta-alalla ja yksityisellä sektorilla työskentelevien sairaanhoitajien ansiotuloissa ovat pienet.

Sosiaalityöntekijät tienasivat vuonna 2013 keskimäärin noin 2950 euroa kuukaudessa. Kokonaisansio kuukaudessa oli noin 3250 euroa. Sosiaalialan ammattilaisten ammattijärjestö Talentian palkkasuositus vastavalmistuneelle sosiaalityöntekijälle on 3350 euroa kuukaudessa.

Missä sosiaali- ja terveysalaa voi opiskella?

» Selaa kaikkia sosiaali- ja terveysalan koulutusvaihtoehtoja

Lääketieteen ja farmasian opintoja voi Suomessa suorittaa useissa eri yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Katso lista niistä yliopistoista, joiden koulutustarjontaan kuuluu lääketieteellinen tutkinto.

Sairaanhoitajan ja lähihoitajan ammatteihin valmistavia tutkintoja voi suorittaa useissa eri ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Katso myös lista kouluista, joissa voi suorittaa sosiaalialan tutkinnon.

Lähteet: Ammattinetti.fi, Suomen Lääkäriliitto, Kuntatyöntantajat, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto, Sairaanhoitajaliitto, Tilastokeskus, Talentia

Kommentteja: