Sivuston käyttötapa: Mobiili

Turvallisuusala

Turvallisuusala

Turvallisuusala

Työn kuvaus

Turvallisuusalan työ liittyy ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuuden varmistamiseen eri tavoin. Viranomaiset toimivat yhteistyössä keskenään sekä alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Suojelu -ja sotilas alan toiminta on lakisääteistä. Keskeisenä tavoitteena on erilaisten rikosten, uhkien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy.

Poliisit vastaavat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta sekä estävät rikoksia. Rikosseuraamusala vastaa vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Tulli valvoo liikennevirtoja rajoilla ja suojaa yhteiskuntaa torjumalla salakuljetusta ja talousrikollisuutta. Tulli toimeenpanee myös verotusta ja edistää ulkomaankaupan sujuvuutta. Turvallisuusalan yritykset tarjoavat monenlaisia palveluja asiakkaan omaisuuden tai koskemattomuuden suojaamiseksi.

Palo- ja pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen, pelastustoiminta onnettomuustilanteissa sekä poikkeusolojen väestönsuojelutehtävien hoitaminen. Nuohouksen tarkoituksena on estää savuhormeihin ja tulisijoihin kertyneen jätteen aiheuttama palovaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnalla vaikutetaan energian säästöön ja ympäristön puhtauteen.

Rajavartiolaitos pitää yllä rajaturvallisuutta maalla, merellä ja ilmassa hoitamalla rajavalvontaa, rajatarkastuksia sekä pelastustoimintaa. Puolustusvoimat huolehtii alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta sekä itsenäisyyden puolustamisesta. Kansainväliseen kriisinhallintaan osallistuminen on yksi keskeinen tehtäväalue.

Turvallisuusalan työtehtävissä tarvitaan laaja-alaista osaamista teknisistä taidoista suunnitteluosaamiseen ja lainsäädännön tuntemukseen. Vastuullisissa tehtävissä toimiminen edellyttää stressinsietokykyä, harkintakykyä ja hyvää kuntoa. Oma-aloitteisuus ja yhteistyötaidot ovat työssä tarpeen, samoin kyky selkeään ilmaisuun ja kielitaito. Alalla työskentely edellyttää sopeutumista kolmivuorotyöhön vaihtelevissa ympäristöissä.

Työllisyys

Turvallisuusalan työllisyyttä ylläpitää tehtävien lakisääteisyys. Koulutusmäärät on sopeutettu vastaamaan työvoiman tarvetta. Uusia työntekijöitä rekrytoidaan tarpeen mukaan, pääasiassa eläkkeelle lähtevien tilalle. Yksityisen turva-alan työllisyystilanne on hyvä.

Pelastustoimeen kouluttautuneet työllistyvät hyvin. Poliisien työllisyystilanne on heikentynyt varsinkin vastavalmistuneilla, ja poliisien työllistymiseen vaikuttaa halukkuus muuttaa tarvittaessa muualle Suomeen työn perässä.

Raja- ja merivartijoita rekrytoidaan ja peruskoulutetaan Rajavartiolaitokseen tarpeen mukaan. Kaikki peruskurssin hyväksytysti suorittaneet ja rajavartijan virkaan sopiviksi katsotut saavat työpaikan Rajavartiolaitoksesta. Upseereita koulutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa Rajavartiolaitoksen esikunnan ehdottamien kiintiöiden pohjalta. Myös erikoisupseereiden ja siviilihenkilöstön rekrytointi tapahtuu tarvepohjalta, joten Rajavartiolaitoksessa ei esiinny työttömyyttä.

Rikosseuraamusalan työllisyystilanne on hyvä johtuen työn tarpeellisuudesta, tehtävien lakisääteisyydestä ja koulutusmääristä, jotka voidaan sopeuttaa vallitsevaan tilanteeseen. Varsinkin valvontahenkilöstö työllistyy usein heti perustutkinnon suoritettuaan.

Puolustusvoimien työsuhteet ovat pääasiassa vakituisia, ja määräaikaisia työntekijöitä on vähemmän kuin valtionhallinnossa keskimäärin. Puolustusvoimien virkoihin liittyy siirtovelvollisuus, jolloin virka voidaan tarvittaessa siirtää johonkin toiseen joukko-osastoon.

Tullin henkilöstön määrä on vähentynyt huomattavasti viime vuosina keskeisimpänä syynä valtion tuottavuusohjelma ja vähentyneet määrärahat. Tullin henkilöstömäärä tulee edelleen vähenemään.

Missä voi opiskella?

Pelastusopistossa voi suorittaa pelastaja- tai hätäkeskuspäivystäjätutkinnon. Pelastuskoulu kouluttaa palomies-sairaankuljettajia ja paloesimiehiä. Raja- ja merivartiokoulu puolestaan kouluttaa kaikki raja- ja merivartijat. Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa voi suorittaa rikosseuraamusalan perustutkinnon.

Ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa voi suorittaa vartijan tai turvallisuusvalvojan koulutuksen. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa turvallisuusalan, sähkö- ja automaatioalan, tai tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon sekä alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella insinööriksi esimerkiksi palopäällystön koulutusohjelmassa. Poliisiammattikorkeakoulussa voi suorittaa poliisin AMK- ja YAMK-tutkinnot. Lisäksi ammattikorkeakoulussa voi opiskella rikosseuraamus- ja turvallisuusalaa.

Yliopistossa voi opiskella esimerkiksi turvallisuushallintoa, oikeussosiologiaa, sotatieteitä, rikos- ja prosessioikeutta ja kriminologiaa

Lisäksi puolustusvoimat ja Tulli ovat tärkeitä turvallisuusalan ammattilaisten kouluttajia. Myös oppisopimuskoulutus on väylä kouluttautua alalle.

» Tutustu turvallisuusalan koulutuksiin
» Lue lisää muista ammattialoista

Lähteet: Ammattinetti.fi

Viimeksi päivitetty: 07 touko 2018

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 6.2.2018

Vankilassa työskentelevän vartijan on osattava kuunnella ja puhua

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta valmistuu joka vuosi kourallinen vartijoita. Televisiossa ja elokuvissa vankilamaailma on täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta millaista opiskelu on oikeasti?

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 29.3.2018

10 vinkkiä hyvän ensivaikutelman luomiseen

Ensimmäinen työhaastattelu tai haastattelu unelmiesi työpaikkaan saattaa olla todella jännittävä tilanne. Sinulla on mahdollisuus antaa hyvä ensivaikutelma vain kerran.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 15.2.2018

"Jos teet jotain täysillä, ei vastoinkäymisiltä voi välttyä"

Ida Paul, 21, yhdistää musiikkiuran ja Harvardissa opiskelun. Lue Idan haastattelu!

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi