Sivuston käyttötapa: Mobiili

Työt opintojen ohella

Työt opintojen ohella

Työt opintojen ohella

Opiskelijaelämä on perinteisesti rankkaa – etenkin taloudellisesti. Suomessa on kuitenkin suhteessa muihin maihin hyvä tilanne, sillä opiskelijat ovat oikeutettuja Kelan myöntämään opintotukeen sekä -lainaan. Tästä huolimatta voi tulla tunne, että pelkästään nämä tuet eivät riitä kaikkeen.

Millaisia töitä ottaisin opintojen oheen?

Moni korkeakouluopiskelija työskentelee osa-aikaisena opintojensa ohella. Syitä tähän on monia, mutta yhteisenä tekijänä löytyy se, etteivät Kelan tarjoama opintotuki yhdessä lainan kanssa riitä kaikkiin arjen menoihin. Moni alkaakin etsiä töitä heti opintojen alussa ja vastaan otetaan yleensä ensimmäinen tarjottu työ, joka useimmiten löytyy esimerkiksi tuttavan tai sukulaisen kautta.

Yleensä opiskeljoille tarjottavat työsopimukset ovat osa-aikaisia ja näin ollen töitä on tarjolla vähemmän kuin kokoaikaisilla työntekijöillä. Opiskelija voi työskennellä esimerkiksi 4 tuntia päivässä tai kolmena päivänä viikossa. Työsopimus voi tyypiltään olla myös nollatyösopimus, eli työntekijä on niin sanotusti ”tarvittaessa töihin kutsuttava”. Tätä sopimustyyppiä käytetään etenkin palvelualoilla ja se tarkoitaa sitä, että sopimuksessa ei ole määritelty minimituntimäärää, vaan työntekijälle tarjotaan työvuoroja tarpeen mukaan. Näin voi olla esimerkiksi, kun joku toinen työntekijä sairastuu tai on erityisen kiireistä.

Opiskelu + työt + vapaa-aika = mahdoton yhtälö?

Koska opiskelu itsessään vie jo suurimman osan opiskelijan päivästä, voi osa-aikatyöt viedä loputkin jo vähäisestä vapaa-ajasta. Tämän takia on tärkeää löytää työ, joka tuo mukavaa vastapainoa opiskelulle, eikä haittaa opintojen etenemistä. Lisäksi asioita helpottaa se, että työnantaja ymmärtää opintojen vaativuuden.

Vaikka työnteko on opiskelijoille tärkeää taloudellisen toimeentulon kannalta, täytyy muistaa, että opiskelijan tärkein tehtävä on kuitenkin opiskelu. Myös vapaa-ajalla on tärkeä rooli niin tentteihin lukemisen kuin stressinhallinnan kannalta. Jos kaikki aika menee koulussa ja töissä, voi se pitkällä aikavälillä näkyä stressinä tai uupumuksena, joka nimenomaan hidastaa opintoja. Onhan opiskelijaelämässä kuitenkin kyse paljon muustakin kuin vain jatkuvasta raatamisesta.

Mitä hyötyä on työskennellä opintojen aikana?

Osalle opiskelijoista osa-aikatyöt tuovat lisätulojen lisäksi myös käytännön työkokemusta alalta, jota opiskelevat. Nämä opiskelijat, jotka ovat onnistuneet pääsemään oman alansa töihin jo opiskeluaikoina, harvemmin kokevat työnteon opiskeluja rasittavana tekijänä – päinvastoin. Oman alan työt tuovat käytännön näkemystä luennoilla opittuihin teorioihin ja näin edesauttavat opintoja sekä myös työllistymistä valmistumisen jälkeen.

Parhaassa tapauksessa opiskeluajan osa-aikatöistä poikii valmistumisen jälkeen opiskelijalle suoraan kokoaikainen työpaikka – onhan kuitenkin aina helpompi palkata henkilö, joka jo valmiiksi tuntee työnkuvan ja yrityksen. Tämän takia onkin suositeltavaa miettiä jo opiskeluaikana millaista työtä opintojen oheen kannattaa hakea.

Mistä opiskelija löytää töitä?

Tänä päivänä Internet on työnhakijan tärkein tietolähde. Verkosta voi löytää suoria työpaikkailmoituksia ja hyviä kontakteja. Sosiaalinen media tarjoaa myös mielenkiintoisia työtarjouksia. Usein oppilaitoksilla on myös omat tukipalvelunsa työnhakuun. Esimerkiksi yliopistot ja korkeakoulut auttavat monin tavoin opiskelijoitaan työllistymään. Kannattaakin tutustua koulun omiin ilmoitustauluihin ja työpaikkailmoituksiin.

Osa vuokratyöfirmoista on keskittynyt välittämään työpaikkoja lähinnä opiskelijoille. Muun muassa StudentWork ja Academic Work havittelevat listoilleen juuri opiskelijoita. Kannattaa lisäksi olla yhteydessä yrityksiin, jotka tarjoavat epähaluttuja työpaikkoja, kuten esimerkiksi siivous ja puhelinmyynti. Osa-aikatöitä on tarjolla usein myös muun muassa ruokakaupoissa, kahviloissa, baareissa ja taksiyrityksissä.

Lue lisää aiheeseen liittyen:

» Työharjoittelu

» Työllisyystilanne ja työelämä

Opiskelijatapahtumat

Lähteet: opintopolku.fi, nuortenelama.fi, talouselama.fi

Kommentteja: