Kodinhoitaja työskentelee kotipalvelussa tai yksityisessä kotipalveluyksikössä. Kodihoitajan työhön sisältyy esimerkiksi hoitotyötä ja kodin askareissa, kuten siivoamisessa, avustamista. Kodinhoitajat työskentelevät tyypillisesti ikääntyneiden asiakkaiden hoidossa. Kodinhoitajan työssä tarvitaan alalle soveltuvaa koulutusta, vuorovaikutustaitoja,

Lue lisää ammatista Kodinhoitaja

Kodinhoitaja työskentelee yleisimmin ikääntyneiden ihmisten hoitotyössä. Asiakkaana voi olla myös lapsiperheitä tai vammaisia. Työtehtävät vaihtelevat sen mukaan, millaisia tarpeita avustettavalla henkilöllä/henkilöillä on.

Kodinhoitajan antama apu voi olla esimerkiksi hoitoa ja hoivaa tai kodin askareissa avustamista. Ikääntyneiden palveluissa

Lue lisää ammatista Kodinhoitaja

Kodinhoitaja voi työskennellä kotihoidossa tai palvelukodeissa. Hän voi työskennellä myös yksityisissä kotipalveluyksiköissä, sosiaali- ja terveysalan laitoksissa, palvelutaloissa, asuntoloissa ja pakolaiskeskuksissa.

Työympäristö saattaa muuttua useita kertoja päivässä. Asiakkaat ovat eri-ikäisiä ja hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, mikä

Lue lisää ammatista Kodinhoitaja

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lähihoitaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Kodinhoitaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 936 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus

Palkka samankaltaisille töille kuin Kodinhoitaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 936 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset