Suomalainen Milka Tanskanen Viron taideakatemiassa

Julkaistu lokakuussa 2011

Nimi: Milka TanskanenViron taideakatemia

Ikä: 22

Oppilaitos: Estonian Academy of Arts, Viron taideakatemia

Koulutusohjelma: Leather Art eli nahkataide, alempi korkeakoulututkinto

Miksi halusit opiskella Viron taideakatemiassa ja juuri nahkataiteen koulutusohjelmassa?

Yksi tärkeimmistä syistä siihen, että hain tänne opiskelemaan oli se, että nahkataiteen koulutusohjelmaa ei Suomessa ole mahdollista opiskella näin laajassa mittakaavassa.  Myös se, että koulutus on yliopistotasoinen, vaikutti osaltaan päätöksen tekoon.

Minkälaista opiskelu on ollut ja onko koulutus vastannut odotuksiasi?  

Opiskelu Virossa on erittäin antoisaa ja mielenkiintoista. Ryhmäkoot ovat pieniä, joten opetus on intensiivisempää ja siitä saa enemmän irti. Opettajat ovat hyvin ammattitaitoisia ja heillä on vankka kokemus alalta.

Mikä on ollut parasta opinnoissasi? Mikä on ollut haastavinta?

Parasta opinnoissani on laajuus. Nahkataiteen opintoihini kuuluu nahan käsittely, kirjansidonta sekä jalkine- ja asustesuunnittelu. Opiskelen muotoilun opintojani tukevia aineita kuten anatomista piirtämistä, taidehistoriaa ja maalaamista, jotka ovat osa pakollisia aineita tutkinnossamme. Pakollisten aineiden lisäksi on tarjolla paljon niin sanottuja valinnallisia aineita, joita kukin voi valita oman mieltymyksensä mukaan.

Haastavinta opiskelussa on ollut uuden kielen oppiminen opiskelujen ohella.

Miten opiskelu viron kielellä onnistuu? Osasitko kieltä entuudestaan?

Opiskelu oli alussa aika haastavaa, koska kaikki opetus oli viron kielellä enkä osannut viroa sanaakaan. Alussa suuri apu oli siitä, että osa opettajista puhuu hyvää suomen tai englannin kieltä. Eli tarvittaessa löytyi yhteinen kieli, jota molemmat ymmärsivät. Aika harvoin kuitenkin turvauduin tuohon vaihtoehtoon, sillä minun oli pakko oppia viron kieltä.

Minkälaiset pääsykokeet olivat?  

Hakemuksen liitteeksi tuli tehdä vapaamuotoinen portfolio, joka sisälsi informaatiota hakijasta, niin töistä kuin henkilöstä itsestäänkin. Pääsykoetta edelsi haastattelu, jossa tuli esitellä omia töitä. Haastattelun päätyttyä saat tiedon siitä, että saatko osallistua itse kokeisiin. Pääsykokeet kestivät viisi päivää, jokaista päivää kohden oli yksi tehtävä. Tehtävien aiheita olivat maalaaminen, suunnittelu, piirtäminen, kirjoittaminen ja kolmiulotteinen veistos/tilahahmotelma.

Millaisia mahdollisuuksia koulutus tarjoaa työelämässä ja millaisia suunnitelmia sinulla itselläsi on?

Koulutukseni tarjoaa minulle mahdollisuuden toimia niin jalkine- ja asustesuunnittelijana kuin myös kirjansitojana. Voin siis toimia itsenäisenä yrittäjänä tai toimia muotiteollisuuden yrityksessä suunnitelijana. Itselläni on tarkoitus suorittaa myös sisustusarkkitehdin tutkinto, jotta työllistymismahdollisuudet olisivat paremmat.

Minkälainen Tallinna on opiskelukaupunkina?

Näin taidealan opiskelijalle Tallinna tarjoaa paljon kulttuurielämyksiä kauniin idyllisen miljöön lisäksi. On erittäin hyvä tasoinen ooppera, jonne opiskelijat saavat hyvinkin edullisia lippuja. On paljon konserttitarjontaa, niin suuria maailmaluokan tähtiä kuin myös mukavia pieniä paikallisia tähtiä.

Opiskelijan kannalta myös matalat elinkustannukset hyvien koulujen ohella on suuri valttikortti. Matalat elinkustannukset mahdollistavat sen, että täällä pystyy keskittymään täysipainoisesti opiskeluun. Tämä taas edesauttaa siihen, että tutkinnon pystyy suorittamaan aikataulussa. Tallinna on opiskelupaikkana erittäin kansainvälinen, sillä täällä on yllättävän paljon ulkomaalaisia opiskelijoita.

Mitä vinkkejä antaisit alasta kiinnostuneille ja uusille opiskelijoille?

Suosittelen lämpimästi viron kielen opiskelua etukäteen, sillä se helpottaa elämää tosi paljon. Myös asunnon tai asuntolapaikan etsimiseen olisi hyvä varata aikaa, sillä liikkeellä on mitä omituisimpia vuokranantajia sekä myös asuntoja.

Viimeksi päivitetty: 27 kesä 2018

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi