HILLA JA TUUKKA / KASVATUSTIEDE, KIELIKYLPY

Åbo Akademi Hilla

Åbo Akademi Tuukka

Kannustava ilmapiiri, hyvä suomenkielisten tukiverkosto, suuria onnistumisen tunteita

Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa Vaasassa on mahdollista opiskella luokanopettajaksi tai varhaiskasvatuksen opettajaksi ja samalla erikoistua kielikylpyopetukseen. Kyseiset koulutusohjelmat ovat ainutlaatuisia, sillä vastaavanlaisia kielikylvyn opettajankoulutusohjelmia ei löydy muualta Suomesta tai edes Pohjoismaista.

Sisäänottoja koulutusohjelmiin on ollut jo muutaman vuoden ajan. Kielikylpyluokanopettajan koulutusohjelmassa opiskelevat Tuukka, 24, ja Hilla, 21, ovat kotoisin Sipoosta ja käyneet ruotsin kielen kielikylvyn. He pitävät koulutusta mieluisana ja antoisana. Toisen vuoden opiskelija Hilla on pitkään ollut kiinnostunut opettajan ammatista, mutta valinta kielikylpyopettajakoulutukseen hakemisesta varmistui vasta myöhemmin.

– Pidin lukion jälkeen välivuoden, jolloin toimin koulunkäynninohjaajana kielikylvyssä. Silloin tajusin, että haluan opettajaksi juuri kielikylpyyn, Hilla sanoo.

Neljännen vuoden opiskelija Tuukka ei vielä lukion jälkeen ollut varma, mille alalle hakisi. Tuukka kävi armeijan Dragsvikissä, jossa hän sai kouluttaa alokkaita ja tutustui näin ollen ensi kertaa opettamiseen.

– Armeijan jälkeen tein opettajan sijaisuuksia ja eräs entinen opettajani mainitsi kielikylpyopettajakoulutuksen. Aloin etsiä lisätietoa kyseisestä koulutuksesta ja kiinnostukseni sitä kohtaan kasvoi niin paljon, että päätin hakea opiskelemaan kielikylpyluokanopettajaksi.

Kielikylpyopettajan työssä tarvitaan monipuolista kielitaitoa sekä ruotsin että suomen kielessä. Kielitaito on ehdoton etu jo kielikylvyn opettajakoulutuksiin hakiessa, mutta ruotsin kieli kehittyy myös opintojen aikana. Suurin osa opiskelijoista onkin äidinkieleltään suomenkielisiä.

– Tulemme molemmat täysin suomenkielisistä perheistä. Ruotsin kielen olemme kuitenkin oppineet käytyämme ruotsin kielen kielikylvyn kaksikielisessä Sipoossa, jossa ruotsin kieli on vahvasti läsnä jokapäiväisessä elämässä, Hilla ja Tuukka toteavat. Tuukka ja Hilla ovat viihtyneet Åbo Akademin kielikylpyluokanopettajakoulutuksessa.

– Tähänastiset opinnot ovat olleet antoisia. Meillä on paljon yhteisiä kursseja muiden luokanopettajaopiskelijoiden kanssa omien kielikylpykurssiemme ohella, mikä on mielestäni hyvä asia. Kommunikaatio äidinkielenään ruotsia puhuvien kanssa auttaa meitä suomenkielisiä vahvistamaan ruotsin kielen taitoja, joita kielikylpyopettajan työssä tarvitaan, Hilla kertoo.

– Mielestäni on ollut helppo sopeutua ruotsinkieliseen opiskeluympäristöön, vaikka äidinkieleni onkin suomi. On helppoa pyytää ja saada apua Åbo Akademin opettajilta, sillä he ovat aina valmiita auttamaan asiassa kuin asiassa, Tuukka lisää. Kielikylvyn koulutusohjelmat antavat laajat työllistymismahdollisuudet valmistumisen jälkeen. Kielikylvyn varhaiskasvatuksen koulutusohjelmasta valmistunut voi toimia kielikylpypäiväkodin lisäksi myös tavallisessa päiväkodissa, perhepäiväkodissa tai esiopetusta antavana opettajana peruskoulussa. Kielikylvyn luokanopettajan koulutusohjelmasta valmistunut voi toimia luokanopettajana, kielikylpyluokanopettajana, ruotsin kielen aineenopettajana tai vaikka suunnata tutkijan uralle. Hillan ajatukset tulevasta eivät ole vielä täysin selkeytyneet:

– Opiskelen toista vuotta kielikylpyopettajakoulutuksessa, joten valmistumiseeni on vielä useampi vuosi. Tiedän kuitenkin, että valmistumisen jälkeen haluan työskennellä opettajan tehtävissä kielikylvyssä tai yleisopetuksessa. Olen myös kiinnostunut kansainvälisistä työllistymismahdollisuuksista, hän kertoo.

Tuukalla, jonka opinnot ovat jo loppupuolella, on selkeät ajatukset tulevasta.

– Tulevaisuuden haaveenani on, että saisin työskennellä opettajana kielikylvyssä. Opiskelen kielikylpyluokanopettajaopintojen lisäksi myös koulutusjohtamista Åbo Akademissa, sillä haluaisin jatkossa mahdollisesti toimia myös rehtorin tehtävissä. Kielikylvyn koulutusohjelmiin hakeville Hilla ja Tuukka lähettävät seuraavat terveiset:

– Voimme suositella kielikylvyn koulutusohjelmia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita opettajan ammatista. Ruotsin kielen taidot kehittyvät kuin itsestään koulutuksen aikana, joten ei tarvitse olla peloissaan, vaikka ruotsi ei olisikaan oma äidinkieli. Kielikylpyluokanopettajakoulutuksesta saa monipuolisen pätevyyden, mikä on eduksi työmarkkinoilla!

Hilla ja Tuukka, kasvatustiede, kielikylpyLue lisää Åbo Akademi

Ota yhteyttä


Request information

Lämna en intresseanmälan om du vill komma i kontakt med Åbo Akademi

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan


reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.