Sivuston käyttötapa: Mobiili

Yhteishaku

Yhteishaku

Syksyn 2017 yhteishaku


Mikä ala sinua kiinnostaa? Haluatko työhön käytännönläheiselle vai teoreettiselle alalle? Niin ammatillisen koulutuksen kuin lukionkin jälkeen sinulla on mahdollisuus hakeutua ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoihin. Jos olet jo suorittanut kandidaatin tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon, voit hakea myös suoraan maisterikoulutuksiin tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Lue lisää hakuajoista ja vaihtoehdoista alapuolelta. Jos et vielä tiedä mikä ala sinua kiinnostaa, voit tehdä ammatinvalintatestin.


» Ammatilliset oppilaitokset ja lukiokoulutus

» Ammattikorkeakoulut ja yliopistot

Katso tästä syksyn yhteishaussa mukana olevat AMK-koulutuksetAmmatilliset oppilaitokset ja lukiokoulutus

  • Ammatillisissa oppilaitoksissa alkaa tammikuussa jonkin verran ammatilliseen perustutkintoon johtavia koulutuksia. Näihin ei enää haeta yhteishaussa, vaan erikseen jokaiseen koulutukseen. Opiskelijavalinnassa noudatetaan ammatillisen koulutuksen valintaperusteita.

  • Tammikuussa alkavat koulutukset julkaistaan Opintopolussa alkusyksystä. Hakuajat vaihtelevat oppilaitoksittain ja koulutuksittain, mutta haku tapahtuu Opintopolun kautta. Saat lisätietoja tulevista koulutuksista oppilaitoksilta.

  • www.opintopolku.fi


Ammatilliset oppilaitokset

Ammatillisessa oppilaitoksessa voit opiskella tehokkaasti ja nopeasti käytännönläheiseen työhön. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin. Suurimpaan osaan perustutkinnoista haetaan yhteishaussa. Nettihaku ohjaa ja tukee hakemista, tarkistaa syötetyt tiedot sekä antaa neuvoja eri kohdissa.

Tutustu ammatillisten oppilaitosten koulutustarjontaan


Lukiot

Lukiokoulutus on yleissivistävää koulutusta, josta voi jatkaa eteenpäin yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin tai ammatillisen koulutuksen lukio- ja ylioppilaspohjaisiin opintoihin. Lukio-opinnot voi suorittaa niin nuorena kuin aikuisenakin.

Tutustu lukioiden koulutustarjontaan


Erillishaku

Erillishaku on oppilaitoksen järjestämä oma haku tiettyihin koulutuksiin, jotka eivät kuulu yhteishaun piiriin. Ammatillisen perustutkinnon erillishaku on tarkoitettu niille hakijoille, jotka eivät ole voineet hakea valtakunnallisessa yhteishaussa: hakijat, joilla on aikaisempi ammatillinen perustutkinto, muu perusopetuksen jälkeen suoritettu ammatillinen tutkinto, ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä tai korkeakoulututkinto. Hakeutuminen erillishaussa tapahtuu suoraan oppilaitokseen.Ammattikorkeakoulut ja yliopistot

  • Syksyn yhteishaku korkeakouluihin: 6.9.2017–20.9.2017
  • Hakuaika alkaa klo 8.00
  • Hakuaika päättyy klo 15.00
  • www.opintopolku.fi

Katso tästä syksyn yhteishaussa mukana olevat AMK-koulutukset


Korkeakoulujen yhteinen yhteishaku

Syksystä 2014 lähtien ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin on haettu yhteisessä korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolussa. Koulutuksiin haetaan yhdellä hakulomakkeella ja haussa voi saada yhden opiskelupaikan.


Ammattikorkeakoulut

Yhteishaussa ovat mukana ammattikorkeakouluista:

  • suomen- ja ruotsinkieliset amk-tutkintoon johtavat koulutukset
  • vieraskieliset amk-/Bachelor-tutkintoon johtavat koulutukset
  • suomen- ja ruotsinkieliset ylempään amk-tutkintoon johtavat koulutukset.


Yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Osa koulutuksista on haussa vain kevään yhteishaussa, sillä syksyn haussa koulutuksia on tarjolla vähemmän. Yhteishaun ulkopuolella olevien koulutusten suorahauista saa tietoa korkeakoulujen kotisivuilta.

Ammattikorkeakouluopinnot suunnitellaan työelämän tarpeiden mukaan ja siten ammattikorkeakouluopiskelu onkin käytännönläheinen vaihtoehto. Opiskelu on yleisesti koulumaisempaa kuin yliopistossa ja siihen sisältyy työharjoittelua viiden kuukauden verran.

Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjotaan

Yliopistot ja korkeakoulut

Tavallisesti yliopistoon haetaan korkeakoulujen yhteishaussa, joka järjestetään keväisin ja syksyisin. Valtaosaan yliopistokoulutuksista voi hakea vain kevään yhteishaussa. Syksyn haussa koulutuksia on tarjolla huomattavasti vähemmän. Yhteishaun ulkopuolella oleviin koulutuksiin (esimerkiksi jotkin maisteriohjelmat ja vieraskieliset koulutukset) haetaan erillisvalinnan kautta.

Yliopisto-opinnoissa lähtökohtana on tieteellinen tai taiteellinen tutkimus. Yliopisto-opiskelu kehittää opiskelijan kykyä tieteelliseen ajatteluun ja opiskelija voi yleensä suunnitella opintojaan pitkälti itsenäisesti. Poikkeuksia kuitenkin löytyy, sillä esimerkiksi lääketieteen opinnot yliopistossa ovat selkeästi ammattipainotteisia.

Tutustu yliopistojen ja korkeakoulujen koulutustarjontaan

» Miten haen ammattikorkeakouluun/yliopistoon?Tutustu myös näihin:

» Lisähaku
» Erillishaku

Yhteishaku uudistuu

Mietityttääkö opiskelijavalintauudistus sinua? Mikä muuttuu ja milloin?

» Lue lisää opiskelijavalintauudistuksesta

» Korkeakoulujen yhteishakuun ja opiskeluoikeuteen muutoksia (uutinen, 31.03.2015)

Kommentteja: