Sivuston käyttötapa: Mobiili

Pääsykokeet

Pääsykokeet

Pääsykokeisiin valmistautuminen on monille ensimmäinen askel kohti opiskelijaelämää. Entiset opiskelijat kertovat usein kauhutarinoita unettomista öistä ja kaameasta lukutaakasta, mutta oikealla asenteella kokeisiin voi valmistautua aivan tavallisen päivärytmin puitteissa.

Tälle sivulle olemme koonneet hyödyllistä tietoa suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pääsykokeista ja niihin valmistautumisesta.

» Lue vinkkejä pääsykokeisiin valmistautumiseen

» Tutustu myös eri alojen valmennuskursseihin

Yliopistot

Lähes kaikkiin yliopistojen järjestämiin koulutusohjelmiin tulee pyrkiä pääsykokeiden kautta. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkinnosta saatujen pisteiden sekä pääsykoetulosten perusteella.

Ylioppilastutkintotodistuksen ja pääsykokeen suhteellinen painoarvo riippuu koulutusalasta, ja joillakin tekniikan aloilla opiskelupaikka saattaa avautua jopa pelkän yo-todistuksen avulla. Sitä vastoin esimerkiksi oikeustieteelliseen pyrittäessä on pääsykokeella huomattavasti suurempi painoarvo.

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan tarkemmin eri alojen pääsykoekäytäntöihin.


Yliopistojen pääsykokeet

» Eläinlääketieteellisen pääsykoe

» Farmasian pääsykoe

» Biologian pääsykoe

» Fysiikan, kemian ja matematiikan pääsykoe

» Hammaslääketieteellisen pääsykoe

» Humanistisen alan pääsykoe

» Kasvatustieteellisen pääsykoe

» Kauppatieteellisen pääsykoe

» Kuvataidealan pääsykoe

» Liikuntatieteellisen pääsykoe

» Lääketieteellisen pääsykoe

» Maa- ja metsätaloustieteellisen pääsykoe

    

» Maantieteen pääsykoe

» Musiikkialan pääsykoe

» Oikeustieteellisen pääsykoe

» Psykologian pääsykoe

» Sosiologian pääsykoe

» Sotilasalan pääsykoe

» Taideteollisen pääsykoe

» Teatteri- ja tanssialan pääsykoe

» Tekniikan alan pääsykoe

» Teologian pääsykoe

» Terveystieteellisen pääsykoe

» Yhteiskuntatieteellisen pääsykoe

 

Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulujen valintaperusteissa ylioppilastutkintoa painotetaan yliopistoja enemmän. Lähes kaikkiin ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmiin järjestetään valintakoe. Saat siihen kutsun kirjeitse toukokuun aikana. Valintakokeet ovat hakijalle yleensä maksuttomia. Valintakoe on tehtävä siinä ammattikorkeakoulussa, joka on kutsunut hakijan kokeeseen. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

Monet ammattikorkeakoulut tekevät valintakoeyhteistyötä. Tällöin toisessa ammattikorkeakoulussa samalla  koulutusalalla tai samassa koulutusohjelmassa suoritetun valintakokeen tulos hyväksytään.

Ammattikorkeakoulujen valintakokeet

» Humanistinen ja kasvatusala

» Kulttuuriala

» Luonnonvara- ja ympäristöala

» Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

» Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

» Tekniikka ja liikenne

» Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala