Sivuston käyttötapa: Mobiili

Oikeustieteellisen pääsykoe

Oikeustieteellisen pääsykoe

Oikeustieteellisen pääsykoe

Oikeustieteellinen ala vaatii opiskelijalta tiukkaa päättäväisyyttä ja pitkäjänteistä omistautumista. Syvällinen lakien ja asetusten tuntemus on lakimiehenä toimimisen edellytys, ja lakipykälien viidakkoon tutustuminen alkaa jo pääsykoevaiheessa. Luku-urakan päässä odottaa kuitenkin houkutteleva palkinto, sillä oikeustieteellisestä valmistuneet työllistyvät kovalla prosentilla koulutustaan vastaavaan työhön.

Hakijat ja sisäänpääsyprosentti

Alla olevasta taulukosta löydät tarkemmat tiedot eri yliopistojen hakijamääristä ja sisäänpääsyprosenteista keväältä 2018.

 Hakijat     Kokeeseen osallistuneet    Hyväksytyt    Hyväksymisprosentti*

OPPILAITOS
Helsingin yo 4357 3318 184 5,5 %
(Vaasan yksikkö) 2152 1900 28 1,8 %
Lapin yo 3429 2774 140 5,0 %
Turun yo* 2559 1986 131 6,7 %
Åbo Akademi 146 - 22 -
Itä-Suomen yo 2963 2509 52 2,0 %

*(kokeeseen osallistuneista) * Turun yliopiston tiedot vuodelta 2017

HUOM! Keväällä 2018 siirryttiin yhteisvalintaan, jossa samalla kokeella voi hakea Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistoihin. Tämän takija hakijamäärä moneen yksikköön kasvoi huomattavasti. Hyväksymisprosenttia laskettaessa on otettu huomioon kaikki ne hakijat, jotka ovat nimenneet kyseisen yliopiston hakukohteeksi.

Valintamenettely

Oikeustieteellisiin tiedekuntiin haetaan yhteishaussa yhteisessä valintakokeessa. Oikeustieteellisen alan koulutusohjelmiin on aiemmin voinut hakea joko valintakokeen ja ylioppilastodistuksen yhteispisteillä tai pelkillä valintakokeesta saaduilla pisteillä. 

Vuonna 2019 oikeustieteelliselle alalle avataan myös todistusvalinta (suomenkieliset hakukohteet). Todistusvalinnalla valitaan n. 20 % aloituspaikoista. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat.

Ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavat lähtöpisteet ovat samat kaikkiin yliopistoihin. 

Oikeustieteellisen pääsykoe

Itse pääsykokeessa mitataan hakijan kykyä soveltaa pääsykoekirjallisuudessa käsiteltyjä asioita. Koe koostuu aineistotehtävistä, oikeustapauksista, esseistä ja monivalintatehtävistä, joissa hakijan tulee osata tulkita lainopillisia ongelmia ja selittää niiden taustoja oikeita oikeustieteellisiä termejä käyttäen. Aikaa pääsykokeen tekemiseen on neljä tuntia.

Oikeustieteellisen pisterajat

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi alimmat opiskelupaikkaan oikeuttaneet pistemäärät vuonna 2018 (ensikertalaiset / muut)

  Yhteispistekiintiö

  Pääsykoekiintiö

Yliopisto
Helsingin yliopisto 94.5 62
(Vaasan yksikkö) 91.5 / 96 60 / 62
Lapin yliopisto 86 / 86.5 57 / 58
Turun yliopisto* 82 58
Åbo Akademi - -
Itä-Suomen yliopisto 88.5 59

*Turun yliopiston tiedot vuodelta 2017

Lähteet: yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat

Viimeksi päivitetty: 08 huhti 2019

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi