Sivuston käyttötapa: Mobiili

Oikeustieteellisen pääsykoe

Oikeustieteellisen pääsykoe

Oikeustieteellisen pääsykoe

Oikeustieteellinen ala vaatii opiskelijalta tiukkaa päättäväisyyttä ja pitkäjänteistä omistautumista. Syvällinen lakien ja asetusten tuntemus on lakimiehenä toimimisen edellytys, ja lakipykälien viidakkoon tutustuminen alkaa jo pääsykoevaiheessa. Luku-urakan päässä odottaa kuitenkin houkutteleva palkinto, sillä oikeustieteellisestä valmistuneet työllistyvät kovalla prosentilla koulutustaan vastaavaan työhön.

Hae oikeustieteen koulutuksia

Hakijat ja sisäänpääsyprosentti

Alla olevasta taulukosta löydät tarkemmat tiedot eri yliopistojen hakijamääristä ja sisäänpääsyprosenteista keväältä 2017.

Oppilaitos


Hakeneet

Kokeeseen
osallistuneet

Hyväksytyt

Hyväksymisprosentti
(kokeessa olleista)

Helsingin yliopisto

2448 1638 204 12,5 %
Helsingin yliopisto
Vaasan yksikkö
203 141 26 18,4 %

Lapin yliopisto

1889 507 140 27,6%

Turun yliopisto

2559 1986 131 6,7 %

Åbo Akademi*

133 - 20 -

Itä-Suomen yliopisto

1896 1561 40 2,6 %

* Åbo akademin tiedot vuodelta 2016

Valintamenettely

Oikeustieteellisiin tiedekuntiin haetaan yhteishaussa. Helsingin yliopiston alaisuudessa toimiviin  yksiköihin haetaan omassa valintakokeessaan ja Itä-Suomen yliopistoon, Turun oikeustieteelliseen sekä Lapin yliopistoon haetaan omalla yhteisellä kokeellaan. Näin ollen Itä-Suomen yliopistoon oikeustieteelliselle alalle hakeva voi tehdä valintakokeen Joensuussa, Kuopiossa tai Turussa. Oikeustieteellisen alan koulutusohjelmiin voi hakea joko valintakokeen ja ylioppilastodistuksen yhteispisteillä tai pelkillä valintakokeesta saaduilla pisteillä. 

Ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavat lähtöpisteet vaihtelevat yliopistojen välillä. Helsingin ja Turun yliopistoissa otetaan huomioon neljä eniten pisteitä antavaa yo-koetta, kun taas Lapin yliopistossa otetaan huomioon enintään kuuden kokeen tulos. Yhteistä yliopistojen painotuksissa on äidinkielen kokeen suuri merkitys.

Myös yo-kokeen tuloksista saatavien lähtöpisteiden painotus opiskelijavalinnassa vaihtelee hieman, mutta yleisesti ottaen pääsykokeen tuloksella on yhteispistevalinnassa suurempi painoarvo.

Oikeustieteellisen pääsykoe

Itse pääsykokeessa mitataan hakijan kykyä soveltaa pääsykoekirjallisuudessa käsiteltyjä asioita. Koe koostuu aineistotehtävistä, oikeustapauksista, esseistä ja monivalintatehtävistä, joissa hakijan tulee osata tulkita lainopillisia ongelmia ja selittää niiden taustoja oikeita oikeustieteellisiä termejä käyttäen. Aikaa pääsykokeen tekemiseen on neljä tuntia.

Oikeustieteellisen pisterajat

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi alimmat opiskelupaikkaan oikeuttaneet pistemäärät vuonna 2017.

Oppilaitos

Yhteispistekiintiö

Koepistekiintiö

Helsingin yliopisto* 60 41

Helsingin yliopisto*
Vaasan yksikkö

54 39
Lapin yliopisto 73/122 53/80
Turun yliopisto 82 / 109 58 / 80
Åbo Akademi - -
Itä-Suomen yliopisto 94,8/95,43 / 133 56 / 80

*Helsingin yliopiston tiedot vuodelta 2016

Pisterajat eivät ole yliopistojen välillä vertailukelpoisia lukuunottamatta Helsingin yliopiston Helsingin ja Vaasan yksikköjä sekä Turun yliopistoa ja Itä-Suomen yliopistoa.

Katso tietoa muiden alojen pääsykokeista

Lähteet: yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat

Viimeksi päivitetty: 07 kesä 2018

Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.