Sivuston käyttötapa: Mobiili

Oikeustiede

Juristin tutkinto on perinteisten työtehtävien ohella portti erittäin monipuolisiin mahdollisuuksiin, sillä useat sekä yksityisen että julkisen sektorin huippupaikat työllistävät juristeja. Suomessa juristin koulutus on 5-vuotinen oikeustieteen maisterin tutkinto.

 
Näyttää 1-22 yhteensä 22 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Oikeustiede
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Oikeustieteellinen tutkinto on yleistutkinto, joka antaa valmiudet sijoittua monenlaisiin tehtäviin yksityisellä ja julkisella sektorilla. Suurimmat työllistäjät ovat elinkeinoelämä, valtionhallinto ja...
Oikeustieteen opintolinja
Etelä-Pohjanmaan Opisto
         
(1)
Kansanopistot
Ilmajoki
Hae menestystä oikeustieteellisen pääsykokeisiin! Oikeustieteen opintolinjalla perehdyt oikeustieteelliseen ajatteluun ja eri oikeudenalojen perusteisiin. Opintolinja antaa laaja-alaiset ja perusteelliset pohjatiedot yliopistollisiin...
Oikeustieteen linja
Työväen Akatemia
         
(1)
Kansanopistot
Kauniainen
Työväen Akatemiassa opiskelet oikeustieteen opintoja ja parannat valmiuksiasi päästä opiskelemaan oikeustiedettä. Akatemiassa suoritat Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämiä avoimen yliopiston...
Oikeustieteen linja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
Oikeustieteen linjalla opiskellaan päätoimisesti avoimen yliopiston oikeustieteen opintoja. Opinnot valmentavat tehokkaasti oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeisiin ja sopivatkin sellaiselle, joka tähtää yliopistoon...
Oikeustieteen valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (5)
Oikeustiedettä   voi opiskella Helsingin, Turun ja Lapin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa sekä Helsingin yliopiston alaisessa Vaasan yksikössä. Oikeustieteen tutkinto antaa...
Oikeustieteen linja
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Oletko kiinnostunut oikeustieteen opiskelusta? Miltä tuntuisi aloittaa yliopistotasoiset oikeustieteen opinnot Päivölän opistossa Pirkanmaalla ja hankkia oikeustieteellistä osaamista ja varmuutta pääsykokeisiin...
Oikeustieteen opinnot Tallinnassa tai Helsingissä
Veridium Education
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Useita (2)
Haluatko kansainvälisiin lakimiehen tehtäviin? Veridium Educationin kautta voit suorittaa laadukkaan oikeusnotaarin ja maisterin tutkinnon Tallinn University Law Schoolissa. Tallinnan yliopisto...
Oikeustieteen linja
Turun kristillinen opisto
Kansanopistot
Turku
Oikeustieteen perusopintojakson aikana perehdytään Suomen oikeusjärjestelmän keskeisimpiin ominaispiirteisiin ja oikeudenaloihin. Keskeisenä painopistealueena on oikeudellisen ajattelun ja sitä kautta oikeudellisten ongelmien...
Oikeustieteen valmennuskurssi
Uplus Yksityisopetus
Valmennuskurssit
Useita paikkakuntia
Oikeustieteelliseen pääseminen edellyttää kykyä omaksua suuri määrä tietoa ja erikoissanastoa lyhyessä ajassa, sanatarkkoja oikeustieteellisiä termejä myöten. Pelkkä lukemisen määrä ei...
Oikeustieteen Videokurssi
Pykälä ry Valmennuskurssit
Valmennuskurssit
Helsinki
Pykälä ry:n Videokurssi tukee oppimistasi valintakoekirjojen keskeisimmistä kokonaisuuksista. Perusasioiden ohessa Videokurssilla syvennytään myös valintakoekirjojen haastavimpiin osuuksiin ja niiden lähempään tarkasteluun....
Oikeustieteen Intensiivikurssi
Pykälä ry Valmennuskurssit
Valmennuskurssit
Helsinki
Intensiivikurssi on valintakoekevään loppupuolelle sijoittuva tiivis kokonaisuus, jonka aikana keskitytään valintakoekirjojen vaikeimpien asioiden kertaamiseen. Intensiivikurssi järjestetään kuutena iltana huhti–toukokuun aikana....
Oikeustieteen Teoriakurssi
Pykälä ry Valmennuskurssit
Valmennuskurssit
Helsinki
Teoriakurssi soveltuu erityisesti niille pyrkijöille, jotka arvostavat tiivistä pääsykoekirjojen läpikäymistä ja haluavat opetusta myös vastaustekniikan osalta. Vastaustekniikka käydään kurssilla läpi...
Bachelor's Programme in Law
Tallinnan yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Useita (2)
Tallinnan yliopisto tarjoaa englanninkielisen oikeustieteiden kandidaatinohjelman, joka antaa opiskelijalle korkeatasoisen ja ajankohtaisen koulutuksen. Koulutusohjelma pyrkii vastaamaan nopeasti muuttuvassa ja globalisoituvassa...
Oikeustieteen Etäkurssi
Pykälä ry Valmennuskurssit
Valmennuskurssit
Verkko- tai etäopiskelu
Mikäli ryhmässä tapahtuva opetus ei sovi sinulle, tarjoaa Pykälän valmennuskurssit valintakoevalmistautumisesi tueksi markkinoiden edullisimman ja laajimman etäkurssin. Itsenäisen opiskelun avulla,...
Oikeustieteen Johdantokurssi
Pykälä ry Valmennuskurssit
Valmennuskurssit
Helsinki
Johdantokurssi on tammikuussa pidettävä viikon mittainen valmistava kurssikokonaisuus. Johdantokurssi on hyvä kurssipaketti ensimmäistä kertaa oikeustieteelliseen hakeville. Kurssi antaa hyvän yleiskuvan oikeustieteestä,...
Oikeustieteen Pienryhmäkurssi
Pykälä ry Valmennuskurssit
Valmennuskurssit
Helsinki
Oikeustieteen pienryhmäkurssilla valmentaudut tiiviissä pienryhmässä. Henkilökohtaisen ja laajan teoriaopetuksen yhteyteen on liitetty vastaustekniikkaharjoittelujakso. Näin pääset välittömästi valintakoekirjaa käsittelevän teoriaosuuden jälkeen...
Oikeustieteen Tehokurssi
Pykälä ry Valmennuskurssit
Valmennuskurssit
Helsinki
Tehokurssi on laajin Pykälän valmennuskursseista. Kurssilla pääset mittaamaan osaamistasi jokaisella kurssikerralla pidettävän pistokokeen avulla. Kattavan opetuksen lisäksi sinulla on oppimisen...
Oikeustieteen Luku- ja opiskelutekniikkakurssi
Pykälä ry Valmennuskurssit
Valmennuskurssit
Helsinki
Valintakokeen kehittyessä vuosi vuodelta enemmän soveltamista edellyttäväksi korostuvat oikeat luku- ja opiskelutekniikat. Niiden avulla pystyt täysimääräisesti hyödyntämään käytössäsi olevan rajoitetun...
Oikeustieteen Tampere-kurssi
Pykälä ry Valmennuskurssit
Valmennuskurssit
Tampere
Helsingin kurssien parhaat ominaisuudet on koottu monipuoliseksi kurssikokonaisuudeksi Tampereelle. Kurssilla kutakin valintakoekirjaa käsittelevän kattavan teoriaopetuksen loppuun on liitetty jakso vastaustekniikkaharjoittelua. Helsingin...
Oikeustieteellinen ohjelma | Juridiska programmet
Västra Nylands folkhögskola
Kansanopistot
Karjaa
Haluatko valmentautua oikeustieteellisen pääsykokeisiin? Vai haluatko lisätä oikeustieteen tuntemustasi työsi puolesta? VNF:n oikeustieteen ohjelma antaa sinulle laajan tietoperustan oikeustieteen jatko-opinnoille yliopistossa...
Yritysjuridiikan maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Yritysjuridiikan maisteriohjelmasta valmistuu talouden ammattilaisia, jotka hallitsevat yritystoimintaa koskevan oikeudellisen sääntelyn. Oikeusnormien tuntemuksen merkitys yrityksen liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Riskejä hallitsemaan...
Universidad Europea De Madrid
HeiHei! Travel
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Useita (3)
Universidad Europea De Madrid kuuluu Laureate International Universities -yliopistoverkostoon, mikä on yksi maailman johtavia korkeamman asteen koulutuksen tarjoajia. Verkoston filosofian...
Näyttää 1-22 yhteensä 22 tulosta
 

Oikeustiede

Oikeustieteen eli juridiikan tehtävänä on oikeudellisten asioiden tutkiminen ja niiden yhdenmukaistaminen. Tavoitteena on järjestää oikeudellinen tieto hallittavaan muotoon. Lisäksi pyritään saamaan ratkaisuja oikeudellisiin ongelmiin. Historiallisesti juridiikka on yliopistolaitoksen kulmakiviä. Oikeustiede on alana merkittävä siinä mielessä, että se suoraan muokkaa yhteiskuntaa ja jopa kulttuuria.

Oikeustiede

Oikeustieteen opiskelu

Oikeustiedettä voi lukea yliopistoissa, joista valmistuu oikeustieteen maistereita. Opinnot kestävät viisi vuotta ja niiden tavoitteena on valmentaa opiskelijoita vaativiin oikeustieteellisiin tehtäviin kansallisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita kutsutaan oikeusnotaareiksi (kesto kolme vuotta). 

Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat oikeudellisiin ongelmiin tutustuminen ja niiden ratkaiseminen, laaja-alainen argumentointikyky ja kommunikointitaidot. Opinnoissa tutustutaan muun muassa kauppa-, esine-, perhe- ja jäämistö-, velvoite-, työ-, ympäristö-, rikos-, eurooppa- sekä kansainväliseen oikeuteen.

Oikeustieteen maisteriohjelman lisäksi alaa voi opiskella liiketalouden ja yhteiskuntatieteen koulutusaloilla. Tällöin opinnot liittyvät läheisesti koulutusalan omiin oikeudellisiin tapauksiin, kuten esimerkiksi kauppatieteellisellä alalla yritysjuridiikkaan tai vero-oikeuteen. Oikeustieteen ja kauppatieteiden opinnot yhdistäneitä kutsutaan "lakiekonomeiksi".

Oikeustieteen valintakoe

Oikeustieteen valintakoe edellyttää hyvin paljon suoraa lukemista. Valintakoemateriaali on perinteisesti ollut laaja ja kokeessa on edellytetty materiaalin kattavaa ja tarkkaa osaamista. Ulkoa pitääkin osata paljon, mutta ei kaikkea. Tämän lisäksi pitää kyetä soveltamaan ulkoa opittuja asioita joustavasti. Viime vuosina soveltamisen osaaminen valintakokeessa on korostunut entisestään.

Oikeustieteen opiskelu ulkomailla

Monet haluavat myös opiskella ulkomailla, jolloin yleisin tapa on opiskelijavaihto. Vaihtoon voi päästä opiskelijavaihto-ohjelmien kautta tai hankkimalla vaihto-opiskelupaikkansa itse. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvat moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Jos taas olet kiinnostunut suorittamaan koko juristin tutkinnon ulkomailla, kannattaa sinun ottaa yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun saadaksesi kaikki tarvittavat tiedot.

Työtehtävät ja -paikat oikeustieteen opintojen jälkeen

Valtaosa oikeustieteen ammattilaisista työllistyy oikeuslaitokseen, valtionhallintoon, asianajotoimintaan ja elinkeinoelämään. Maisterin tutkinnon suorittaneiden ammattinimikkeenä voi olla esimerkiksi tuomari, asianajaja, syyttäjä tai opettaja. Tuomioistuinharjoittelun suorittaneet maisterit saavat varatuomarin arvonimen. Suurin osa asianajajista, syyttäjistä ja tuomareista ovat varatuomareita. Oikeusnotaarit voivat puolestaan työskennellä muun muassa oikeusaputoimistoissa ja muissa oikeudellisen alan toimistoissa hallinto- ja asiantuntijatehtävissä. Juristeja tarvitaan myös yrityksissä yritysjuridiikan alalla. Moni alan ammattilainen perustaa myös oman yrityksen. 

Tulevaisuus

Oikeustieteen opiskelijat sijoittuvat hyvin työelämään. Lähes kaikki tutkinnon suorittaneet ovat saaneet työpaikan koulutustaan vastaavasta organisaatiosta. Ponnahduslauta työelämään voi olla kuitenkin hankala ja lyhytaikaista työttömyyttä esiintyy erityisesti vastavalmistuneilla. Alan tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin hyvät, sillä suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle ja globaalin yhteistyön kasvu lisää asiantuntijoiden tarvetta. Hyvä kielitaito onkin eduksi alan työmarkkinoilla.

» Tutustu tarkemmin tarjolla oleviin oikeustieteen koulutuksiin

Oikeustiede

Lue lisää aiheeseen liittyvää sisältöä

» Työelämäosio: Kaupallinen ala

Lähteet: Lapin Yliopisto, Helsingin yliopisto, Opintoluotsi.fi, Huippuvalmennus Oy, Ammattinetti.fi