Sivuston käyttötapa: Mobiili

Oikeustiede

Ole tosielämän Matlock – opiskele huippuasianajajaksi!

Juristin tutkinto on perinteisten asianajajan työtehtävien ohella portti erittäin monipuolisiin mahdollisuuksiin. Juristina et vain loista oikeussalissa, vaan oikeustiede on paljon muutakin! Tutustu oikeustieteen koulutuksiin!

 
Näyttää 1-14 yhteensä 14 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Oikeustiede
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Oikeustieteellisissä tutkinnoissa keskiössä on oikeustieteellisen tiedon, teorian ja systematiikan hallinta sekä ymmärrys, oikeudellisten ongelmien monipuolinen tunnistamis- ja ratkaisukyky sekä argumentaatiotaidot...
Oikeustieteen linja
Työväen Akatemia
         
(1)
Kansanopistot
Kauniainen
Valitse oikeustieteen opinnot ja paranna valmiuksiasi päästä opiskelemaan oikeustiedettä. Akatemiassa suoritat Turun ja Itä-Suomen yliopistojen järjestämiä oikeustieteen avoimen yliopiston opintoja...
Oikeustieteen valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (5)
Oikeustiedettä   voi opiskella Helsingin, Turun ja Lapin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa sekä Helsingin yliopiston alaisessa Vaasan yksikössä. Oikeustieteen tutkinto antaa...
Oikeustieteen linja
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Laaja oikeustieteen linja (9 kk) antaa hyvän pohjan oikeustieteen osaamiselle ja luo vamiuksia pääsykokeisiin. Oikeustieteen opinnot opiskellaan avoimen yliopiston opintoina....
Oikeustieteen opintolinja
Etelä-Pohjanmaan Opisto
         
(1)
Kansanopistot
Ilmajoki
Oikeustieteen opintolinjalla opiskelijan tavoite on menestys kevään pääsykokeissa. Opintovuosi päättyy pääsykoevalmennukseen, joka sisältää asiantuntijoiden opetuksen ja harjoituspääsykokeet. Opiskelijana saat siis...
Oikeustieteen opinnot Tallinnassa tai Helsingissä
Veridium Education
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Useita (2)
Haluatko kansainvälisiin lakimiehen tehtäviin? Veridium Educationin kautta voit suorittaa laadukkaan oikeusnotaarin ja maisterin tutkinnon Tallinn University Law Schoolissa. Tallinnan yliopisto...
Oikeustieteen linja
Turun kristillinen opisto
Kansanopistot
Turku
Oikeustieteen perusopintojakson aikana perehdytään Suomen oikeusjärjestelmän keskeisimpiin ominaispiirteisiin ja oikeudenaloihin. Keskeisenä painopistealueena on oikeudellisen ajattelun ja sitä kautta oikeudellisten ongelmien...
Oikeustieteen linja
Kainuun opisto
Kansanopistot
Mieslahti
Tahdotko tietää enemmän ihmisoikeuksista? Ihmetteletkö, miksi oikeudenmukaisuus ei aina toteudu maailmassa? Tahdotko vaikuttaa vähemmistöjen tai lasten asemaan yhteiskunnassa -kotikunnastasi alkaen?...
Oikeustieteen opintolinja
HEO Kansanopisto
Kansanopistot
Helsinki
HEOn Oikeustieteen opintojen tavoitteena on se, että opiskelijat hallitsevat oikeustieteen perusteet. Lukuvuoden aikana suoritetaan 37 opintopistettä avoimen yliopiston oikeustieteellisiä opintoja....
Oikeustieteen valmennuskurssi
Uplus Yksityisopetus
Valmennuskurssit
Useita paikkakuntia
Oikeustieteelliseen pääseminen edellyttää kykyä omaksua suuri määrä tietoa ja erikoissanastoa lyhyessä ajassa, sanatarkkoja oikeustieteellisiä termejä myöten. Pelkkä lukemisen määrä ei...
Bachelor's Programme in Law
Tallinnan yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Useita (2)
Tallinnan yliopisto tarjoaa englanninkielisen oikeustieteiden kandidaatinohjelman, joka antaa opiskelijalle korkeatasoisen ja ajankohtaisen koulutuksen. Koulutusohjelma pyrkii vastaamaan nopeasti muuttuvassa ja globalisoituvassa...
Oikeustieteellinen ohjelma | Juridiska programmet
Västra Nylands folkhögskola
Kansanopistot
Karjaa
Haluatko valmentautua oikeustieteellisen pääsykokeisiin? Vai haluatko lisätä oikeustieteen tuntemustasi työsi puolesta? VNF:n oikeustieteen ohjelma antaa sinulle laajan tietoperustan oikeustieteen jatko-opinnoille yliopistossa...
Master’s Programme in Human Rights in the Digital Society
Tallinnan yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Tallinna
Human Rights in the Digital Society -koulutusohjelman tavoitteena on käsitellä uusia kehityssuuntauksia ja haasteita, jotka liittyvät kasvavaan digitalisaation oikeussäädäntöihin. Se...
Yritysjuridiikan maisteriopinnot
Aalto-yliopisto
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsinki
Yritysjuridiikan maisteriohjelmasta valmistuu talouden ammattilaisia, jotka hallitsevat yritystoimintaa koskevan oikeudellisen sääntelyn. Oikeusnormien tuntemuksen merkitys yrityksen liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Riskejä hallitsemaan...
Näyttää 1-14 yhteensä 14 tulosta
 

Oikeustiede muokkaa yhteiskuntaa

Oikeustieteen eli juridiikan tehtävänä on oikeudellisten asioiden tutkiminen ja niiden yhdenmukaistaminen. Tavoitteena on järjestää oikeudellinen tieto hallittavaan muotoon. Lisäksi pyritään saamaan ratkaisuja oikeudellisiin ongelmiin. Historiallisesti juridiikka on yliopistolaitoksen kulmakiviä. Oikeustiede on alana merkittävä siinä mielessä, että se muokkaa suoraan yhteiskuntaa ja sitä kautta kulttuuria.

Oikeustieteen opiskelu

Oikeustiedettä voi lukea yliopistoissa, joista valmistuu oikeustieteen maistereita. Opinnot kestävät viisi vuotta ja niiden tavoitteena on valmentaa opiskelijoita vaativiin oikeustieteellisiin tehtäviin kansallisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita kutsutaan oikeusnotaareiksi (kesto kolme vuotta). 

Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat oikeudellisiin ongelmiin tutustuminen ja niiden ratkaiseminen, laaja-alainen argumentointikyky ja kommunikointitaidot. Opinnoissa tutustutaan muun muassa kauppa-, esine-, perhe- ja jäämistö-, velvoite-, työ-, ympäristö-, rikos-, eurooppa- sekä kansainväliseen oikeuteen.

Oikeustieteen maisteriohjelman lisäksi alaa voi opiskella liiketalouden ja yhteiskuntatieteen koulutusaloilla. Tällöin opinnot liittyvät läheisesti koulutusalan omiin oikeudellisiin tapauksiin, kuten esimerkiksi kauppatieteellisellä alalla yritysjuridiikkaan tai vero-oikeuteen. Oikeustieteen ja kauppatieteiden opinnot yhdistäneitä kutsutaan "lakiekonomeiksi".

Oikeustieteen valintakoe

Oikeustieteen valintakoe edellyttää hyvin paljon suoraa lukemista. Valintakoemateriaali on perinteisesti ollut laaja ja kokeessa on edellytetty materiaalin kattavaa ja tarkkaa osaamista. Ulkoa pitääkin osata paljon, mutta ei kaikkea. Tämän lisäksi pitää kyetä soveltamaan ulkoa opittuja asioita joustavasti. Viime vuosina soveltamisen osaaminen valintakokeessa on korostunut entisestään.

oikeustieteen Valmennuskurssit

Valintakokeeseen voit valmistautua paitsi ahkeralla itsenäisellä työkentelyllä, myös osallistumalla valmennuskurssille. Valmennuskurssit auttavat keskittymään oikeisiin asioihin teoriapaljouden keskellä ja hahmottamaan, miten teoria toimii käytännössä. Valmennuskurssit eivät korvaa itsenäistä työskentelyä, vaan auttavat jäsentämään ja soveltamaan tietoa.

Valmennuskurssin viot aloittaa jo ennen kuin varsinaiset pääsykoemateriaalit on julkaistu, mikä auttaa oppimaan asioita laajemmin pidemmällä aikavälillä. Pääsykoemateriaalit julkaistaan perinteisesti myöhään, mikä jättää todella vähän aikaa kokeeseen valmistautumiseen. Valmennuskursseilla käydään läpi paitsi teoriaa ja sen soveltamista, myös vastaustekniikkaa ja -varmuutta.

Oikeustieteen opiskelu ulkomailla

Monet haluavat myös opiskella oikeustiedettä ulkomailla, jolloin yleisin tapa on opiskelijavaihto. Vaihtoon voi päästä opiskelijavaihto-ohjelmien kautta tai hankkimalla vaihto-opiskelupaikkansa itse. Suomalaiset oikeustieeteen oppilaitokset osallistuvat moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Jos taas olet kiinnostunut suorittamaan koko juristin tutkinnon ulkomailla, kannattaa sinun ottaa yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun saadaksesi kaikki tarvittavat tiedot.

Ulkomailla suoritetuissa lakiopinnoissa kannattaa huomioida, että eri maissa on erilainen lainsäädäntö. Mikäli suunnittelet oikeustieteellisen tutkinnon suorittamista ulkomailla, mutta haluat työllistyä Suomeen, kannattaa selvittää etukäteen, mitä ulkomaisen tutkinnon pätevöittäminen Suomessa vaatii.

Työtehtävät ja -paikat oikeustieteen opintojen jälkeen

Valtaosa oikeustieteen ammattilaisista työllistyy oikeuslaitokseen, valtionhallintoon, asianajotoimintaan ja elinkeinoelämään. Maisterin tutkinnon suorittaneiden ammattinimikkeenä voi olla esimerkiksi tuomari, asianajaja, syyttäjä tai opettaja. Tuomioistuinharjoittelun suorittaneet maisterit saavat varatuomarin arvonimen. Suurin osa asianajajista, syyttäjistä ja tuomareista ovat varatuomareita.

Oikeusnotaarit voivat puolestaan työskennellä muun muassa oikeusaputoimistoissa ja muissa oikeudellisen alan toimistoissa hallinto- ja asiantuntijatehtävissä. Juristeja tarvitaan myös yrityksissä yritysjuridiikan alalla. Moni alan ammattilainen perustaa myös oman yrityksen. 

Tulevaisuus

Oikeustieteen opiskelijat sijoittuvat hyvin työelämään. Lähes kaikki tutkinnon suorittaneet ovat saaneet työpaikan koulutustaan vastaavasta organisaatiosta. Ponnahduslauta työelämään voi olla kuitenkin hankala, ja lyhytaikaista työttömyyttä esiintyy erityisesti vastavalmistuneilla. Alan tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin hyvät, sillä suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle ja globaalin yhteistyön kasvu lisää asiantuntijoiden tarvetta. Hyvä kielitaito onkin eduksi alan työmarkkinoilla.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Lapin Yliopisto, Helsingin yliopisto, Opintoluotsi.fi, Huippuvalmennus Oy, Ammattinetti.fi