Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tukea opiskeluun

Kaipaatko tukea tai apua opiskeluusi?

Tukea opiskeluun

Kaipaatko apua tai tukea opiskeluusi? Onko sinulla erityistarpeita, jotka pitäisi ottaa huomioon opiskelutaipaleellasi? Olemme koonneet tietopankin erilaisista opiskelua tukevista palveluista, joista voit lukea alta.

Mitä tehdä peruskoulun jälkeen?

Peruskoulun päättäneille on tarjolla erilaisia tukipalveluita, joissa nuoren on mahdollista selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan ja parantaa opiskelutaitojaan ennen ammatilliseen koulutukseen tai lukioon siirtymistä. Niin sanottu 10. luokka on mahdollinen opiskelijalle, joka tarvitsee yhden lukuvuoden kestävää lisäopetusta. Lisäopetus tarjoaa mahdollisuuden korottaa arvosanoja ja kerrata perusopetuksessa käytyjä asioita. Lisäksi opinnot tutustuttavat eri ammatteihin ja työelämään. Lisäopetuksesta voit kysellä lisää oman peruskoulusi opinto-ohjaajalta.

Koulutuskokeilut ovat hyvä vaihtoehto opiskelijalle, joka ei vielä tiedä, mitä ammattia haluaa lähteä lukemaan. Koulutuskokeiluun on mahdollista hakeutua Kelan, vakuutusyhtiön tai te-toimiston kautta. Kokeilun kesto on yleensä yhdestä viikosta muutamaan viikkoon.

Työpajatoiminta soveltuu erityisesti niille opiskelijoille, joiden koulunkäynti uhkaa keskeytyä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksien takia. Työpajat ovat osa ammatillista koulutusta ja niissä opitaan käytännön töitä tekemällä. Työpajatoiminta poikkeaa normaalin opiskelun aikatauluista ja etenee henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.

Studentum.fi-sivusto pyrkii auttamaan yksilöitä löytämään oman opinahjonsa. Tutustu esimerkiksi ammatinvalintatestiimme tai selvitä kumpi sopii sinulle paremmin, lukio vai ammatillinen oppilaitos? Voit myös lukea täältä, mitä mieltä muut tietyn koulutuksen valinneet henkilöt ovat olleet suuntautumisestaan.

Ammatillisissa opinnoissa mennään opiskelijan ehdoilla

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat tukea tarvitsevat oppilaat pyritään sijoittamaan tavallisiin opetusryhmiin. Opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka pitää sisällään muun muassa opiskelijan tarvitsemat erilaiset toteutustavat ja tarvittavat tukipalvelut. Ammatillisen perustutkinnon opintojen kestoa on mahdollista pidentää erityisopetuksellisin perustein. Vastaavasti on mahdollista suorittaa osatutkinto, jonka voi myöhemmin täydentää tutkinnoksi.

Ammatilliset erityisoppilaitokset soveltuvat henkilöille, jotka tarvitsevat huomattavaa tukea opiskeluun, kuten esimerkiksi vaikeasti vammaiset, sairaat tai tunne-elämähäiriöiset. Erityisoppilaitoksissa opiskelijan tukena ovat erityisopettajat, pienet opetusryhmät ja monipuoliset opetusmenetelmät sekä kattava opiskelijahuolto. Eri ammatilliset erityisoppilaitokset ovat erikoistuneet erilaisten opiskelijaryhmien palveluun ja oppilaitoksesta riippuen, niihin haetaan joko erillis- tai yhteishaussa.

» Lue lisää ammatillisista opinnoista

Opiskelijan tukipalvelut

Lukiot auttavat oppimaan paremmin

Lukioissa järjestettävä tuki on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat jääneet jälkeen opinnoissaan tai joilla ei ole mahdollisuutta normaaliin opiskeluun esimerkiksi vamman tai oppimisvaikeuksien vuoksi. Lukioiden tukipalvelut keskittyvät yleensä oppimisen pulmiin, oman oppimistyylin löytämiseen ja itsetunnon vahvistamiseen. Tukipalveluina voivat olla erityisopetus, opiskelijahuollon palvelut tai koulun ulkopuoliset palvelut. Ammatillisen koulutuksen lailla opiskelija voi saada lisäaikaa lukio-opintojen suorittamiseen. Erityistukea tarvitsevalla opiskelijalla on myös mahdollisuus erikoisjärjestelyihin ylioppilaskirjoituksissa.

» Lue lisää lukiossa opiskelusta

Korkeakoulut tarjoavat monipuoliset tukipalvelut

Ammattikorkeakouluissa käytännön järjestelyt erityistukea tarvitsevien oppilaiden kesken vaihtelevat sen mukaan millaista tukea tarvitaan. Tukipalveluista kannattaakin kysyä suoraan ammattikorkeakoulusta. Valtaosasta yliopistoista löytyy opas, kuinka erityistukea tarvitsevat opiskelijat on oppilaitoksessa otettu huomioon. Niin yliopistoissa kuin ammattikorkeakouluissakin on mahdollista saada erityisjärjestelyjä valintakokeeseen.

Korkeakoulut pyrkivät auttamaan myös monissa eri elämäntilanteisiin liittyvissä ongelmissa. Tälläisiä tilanteita voivat olla esimerkiksi ihmissuhdekriisit, masentuneisuus, oppimisvaikeus, jännittäminen tai taloudelliset ongelmat. Useissa korkeakouluissa on mahdollista jutella asioista opintokuraattorin, opintopsykologin, opetutoreiden, opiskelijatutoreiden, opinto-ohjaajien, terveydenhoitajien, oppilaspastoreiden ja muiden opiskelijapalveluista vastaavien tahojen kanssa.

» Lue lisää ammattikorkeakoulussa opiskelusta

» Lue lisää yliopistossa opiskelusta

Tukea opiskeluun

Lähteet: Opintoluotsi.fi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Koulutuksen tutkimuslaitos/Peda.net, Kela

Viimeksi päivitetty: 11 huhti 2017

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Opintojen rahoitus ulkomailla apurahoin ja stipendein

Viimeksi päivitetty 18.4.2018

Opintojen rahoitus on varmasti yksi tärkeimmistä asioista, joka täytyy ottaa huomioon ulkomailla opiskelua suunniteltaessa.

Lue lisää

Ole nöyrä, mutta älä nöyristele!

Viimeksi päivitetty 12.2.2018

Tamperelainen Arto Lappalainen, 30, työskentelee freelancer-kokkina ja opettaa restonomiopiskelijoita. Muun muassa Suomen Top Chef -ohjelmassa esiintynyt ja kokkien maajoukkueessa kisannut Arto nauttii erityisesti alan jatkuvasta murroksesta.

Lue lisää

Hallinnollinen ala

Viimeksi päivitetty 7.5.2018

Hallinnollisen alan työtä tehdään kaikissa organisaatioissa julkishallinnosta yrityksiin ja järjestöihin. Tutustu hallinnollisen alan työhön, työllisyyteen ja siihen, mitä alalle haluavan kannattaa opiskella!

Teemat: Opiskelu , Työelämä
Lue lisää

Kommentteja: