Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opintojen rahoitus

Opintojen rahoitus

Tältä sivulta löydät tietoa opintojen rahoituksesta ja opintotuesta sekä rahoitusvaihtoehdoista ammatilliseen koulutukseen ja lukio-opintoihin, korkeakouluopintoihin, aikuiskoulutukseen, muihin opintoihin ja opiskeluun ulkomailla.  

Opintojen rahoitus ja opintotuki


Yleistä opintojen rahoituksesta

Koulutus on loistava sijoitus tulevaisuuteen, mutta opiskelijan on hyvä ottaa selvää opintojen rahoitusvaihtoehdoista hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Opiskeluun voi saada monenlaista rahoitusta, joista tyypillisin on Kelan myöntämä opintotuki.

Opintotuen saaminen ja tuen muoto riippuu hakijan elämäntilanteesta. Esimerkiksi peruskoulun jälkeisiä opintoja aloitteleville nuorille myönnetään erilaisia tukia kuin jo työelämässä toimiville. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa rahoittajana on Työ- ja elinkeinohallinto. Opiskelun lisäksi opiskelijat voivat saada tukea myös asumiseen ja matkakuluihin kodin ja opiskelupaikan välille.

Opintotuki

Opintotuki on valtion maksama avustus, joka maksetaan opiskelijan tilille kuukausittain. Kelan myöntämä opintotuki koostuu opintorahasta, yleisestä asumistuesta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta.

Kela myöntää opintotukea pääsääntöisesti seuraavasti:

  • opintorahaa 17 vuotta täyttäneille opiskelijoille
  • yleistä asumistukea, joka maksetaan yhteisesti koko ruokakunnalle
  • asumislisää ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskeleville, jotka asuvat vuokralla sekä Suomessa kansanopistoissa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskeleville oppilaitoksen asuntolassa asuville henkilöille
  • valtion takaamaa opintolainaa tai aikuiskoulutustukea saaville opiskelijoille.

Suomessa suoritettaviin opintoihin opintotukea voivat saada Suomen kansalaiset ja tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset. Opintotukea myönnetään vain päätoimiseen opiskeluun, ja koulutuksen tulee kestää vähintään kaksi kuukautta. Opintotuen maksamisen edellytyksenä on myös opintojen riittävä edistyminen.

Opintolaina

Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin opintojen päätyttyä. Voit hakea opintolainan valtiontakausta Kelalta opintotukihakemuksesi yhteydessä. Jos sinulle on myönnetty opintolainan valtiontakaus, voit hakea opintolainaa omasta pankistasi. Koska opintolainan takaa valtio, pankki ei vaadi lainalle muuta vakuutta. Valmistuneilla on oikeus myös opintolainan verovähennykseen, jos he ovat suorittaneet tutkinnon määräaikaan mennessä (tutkinnon tavoiteaika + 2 vuotta). Lisää tietoa opintolainan verovähennyksestä sekä opintolainan hyvityksestä voit lukea opintolainanottajan muistilistasta.

Raha-asiat mietityttävät monen opiskelijan mieltä.


Millaisiin opintoihin tukea voi saada?


Ammattikoulut ja lukiot

Ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa Kelan opintotukea voi saada ammatilliseen peruskoulutukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen tai lukion oppimäärän suorittamiseen. Opintorahaa myönnetään 17-vuotta täyttäneille opiskelijoille. Alle 17-vuotias voi kuitenkin määrätyin ehdoin saada opintotuen asumislisää ja opintolainan valtiontakauksen.

Aikuislukiossa opiskeluun ei voi saada opintotukea. Lue lisää aikuiskoulutuksen rahoitusvaihtoehdoista.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Korkeakouluopiskelijat voivat saada Kelan opintotukea perustutkinnon, tieteellisen jatkotutkinnon tai erillisen ammatillisen täydennyskoulutusohjelman suorittamiseen. Avoimessa korkeakoulussa tai kesäyliopistossa suoritettaviin opintoihin ei voi saada opintotukea.

Muu opintotuen alainen koulutus

Opintotukea voi saada myös muuhun peruskoulun jälkeiseen koulutukseen, joka on julkisen valvonnan alaista. Opintojen pitää aina olla päätoimisia ja kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Esimerkiksi kansanopistojen vuoden mittaiset opintolinjat kuuluvat opintotuen piiriin. Myös yksityisten oppilaitosten järjestämään opetukseen voi hakea opintotukea, mikäli oppilaitos on rinnastettu julkiseen oppilaitokseen. Muussa tapauksessa yksityisten oppilaitosten koulutuksiin tai lukukausimaksuihin ei voi hakea opintoavustuksia Kelalta.

Aikuiskoulutuksen rahoitusvaihtoehdot

Aikuiskoulutus toteutetaan usein joustavasti opiskelijoiden ehdoilla, ja opinnot on usein mahdollista suorittaa myös kokopäivätyön ohessa. Joihinkin aikuiskoulutuksiin on mahdollista hakea opintotukea, aikuiskoulutustukea tai muita opintoetuuksia. Aikuiskoulutuksessa rahoituksen järjestää usein myös opiskelija itse.

Työllisyysrahasto myöntää omaehtoiseen koulutukseen osallistuville aikuisopiskelijoille aikuiskoulutustukea. Tuen saajan täytyy olla työ- tai virkasuhteessa tai toimia itsenäisenä yrittäjänä. Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää, että olet ollut vähintään kahdeksan vuotta työelämässä, nykyinen työsuhteesi on kestänyt vähintään vuoden ja olet opintojen ajan työstäsi opintovapaalla. 

Täysmääräistä aikuiskoulutustukea voi saada silloin, jos jää palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi eikä saa opiskeluun muuta tukea. Opintovapaan aikana saa tienata sivutulona korkeintaan 250 euroa bruttona kuukaudessa.

Jos ansaitsee opintovapaan aikana yli 250 euroa kuukaudessa tai opiskelu on osa-aikaista, voi hakea tukea soviteltuna aikuiskoulutustukena jälkikäteen kalenterikuukausittain. Opiskelukuukauden aikana saadut tulot vaikuttavat soviteltuna maksettavan tuen määrään.

Aikuiskolutustukea saavalla voi olla myös oikeus opintolainan valtiontakaukseen. Opintolainan valtiontakausta voi hakea Kelalta sähköisesti. 

Aikuisille suunnattuihin ammatillisiin perustutkintoihin sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen voi saada myös Kelan myöntämää opintotukea, jos opinnot ovat päätoimisia. Aikuislukiossa opiskeluun ei kuitenkaan voi saada opintotukea. Ammattitutkinnon suorittamiseen on mahdollista hakea myös Koulutusrahaston myöntämää ammattitutkintostipendiä.

Oppisopimuskoulutus ja työvoimakoulutus ovat opiskelijoille maksuttomia. Työvoimakoulutus on suunniteltu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille ja sitä rahoittaa Työ- ja elinkeinohallinto.

Opiskelu ulkomailla

Kun harkitset opiskelua ulkomailla, kannattaa rahoitusvaihtoehtoihin perehtyä entistä tarkemmin. Opiskelukustannuksista kannattaa tiedustella suoraan oppilaitoksesta, jonka koulutuksista olet kiinnostunut. Ulkomailla tapahtuvaan vaihto-opiskeluun tai opintoihin kuuluvaan työharjoitteluun on mahdollista hakea opintotukea Suomesta. Opintotukea voidaan myöntää tietyin ehdoin myös koko tutkinnon suorittamiseen ulkomailla.

Rahoitusmahdollisuuksia ulkomailla opiskeluun ovat muun muassa opintotuki, yliopistojen apurahat, yksityisten säätiöiden ja järjestöjen jakamat apurahat, kaupunkien ja kuntien myöntämät opintostipendit, kansainvälisten säätiöiden ja järjestöjen myöntämät apurahat ja stipendit, vaihto-ohjelmien stipendit (Nordplus ja Erasmus) ja valtioiden välisten kulttuuri- tai stipendivaihto-ohjelmien apurahat (CIMO).Lähteet ja lisätietoa: Kela.fi, Koulutusrahasto.fi, Opintoluotsi.fi
Viimeksi päivitetty: 13 kesä 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 2.1.2019

Younghearted – lukion käytäviltä bändin jäseniksi

Sympaattinen Younghearted on yhtye, joka koostuu kolmesta lahjakkaasta nuoresta muusikosta. Reeta toimii yhtyeen solistina, Emil soittaa kitaraa ja Atte laulaa välillä kitaran soiton ohessa.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 22.3.2018

Muistitekniikasta apua opiskeluun

Yleensä unohdamme asiat siksi, ettemme paina niitä kunnolla mieleemme. Jos oppimiseen ei keskity, muistikuvat jäävät hatariksi ja ja pitkäaikaiseen muistiin ei synny pitäviä muistivihjeitä. Erilaisista tekniikoista on apua asioiden mieleen painamisessa.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 30.10.2018

Opiskelijaelämän parhaat puolet

Olet varmasti kuullut tarinoita siitä, miten mahtavaa opiskelijaelämä on. Listasimme kuusi enemmän tai vähemmän pätevää syytä aloittaa korkeakouluopinnot!

Lue lisää
Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.
Koulutus.fi