Sivuston käyttötapa: Mobiili

Humanistisen alan pääsykoe

Humanistisen alan pääsykoe

Humanistisen alan pääsykoe

Humanistisissa tiedekunnissa voi opiskella muun muassa kieliä, historiaa ja filosofiaa. Suomessa humanistinen tiedekunta löytyy kahdeksasta yliopistosta, joilla kaikilla on omat valintakriteerinsä ja pääsykokeensa.

Kielet

Kieliä voi opiskella useissa eri yliopistoissa, ja niillä kaikilla on omat valintakriteerinsä. Joissain kielten koulutusohjelmissa painotetaan kielen kääntämistä ja tulkkausta, kun taas toisissa kiinnitetään enemmän huomiota kielen rakenteeseen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin.

Pääsykokeet koostuvat usein monesta eri osiosta, joissa testataan luetun ymmärtämistä, kieliopin hallintaa sekä pääsykoekirjallisuudessa käsitellyn tiedon sisäistämistä. Luonteeltaan tehtävät voivat olla monivalintoja, esseitä tai väittämiä.

Esimerkki: Vuonna 2018 Itä-Suomen yliopiston englannin kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan pyrki 340 hakijaa, joista 235 osallistui pääsykokeeseen. Heistä 59 (25,1 %) hyväksyttiin opiskelemaan. Suomen kielen ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelmaan pyrki puolestaan 89 hakijaa, joista 53 osallistui pääsykokeeseen. Heistä 29 (54,7 %) hyväksyttiin opiskelemaan.

Historia

Historiaa voi opiskella muun muassa Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Lukion historian kurssien hallinta antaa hyvät lähtökohdat kokeisiin valmistautumiselle, mutta tämän lisäksi joissain ylipistoissa on hallittava myös pääsykoekirjallisuus.

Koekysymyksissä testataan usein hakijoiden tietämystä taloudesta, yhteiskunnasta sekä sotien historiasta.

Esimerkki: Vuonna 2018 Helsingin yliopiston historian koulutusohjelmaan pyrki 689 hakijaa, joista 335 osallistui pääsykokeeseen. Heistä 33 (9,9 % kokeeseen osallistuneista) hyväksyttiin opiskelemaan.

Filosofia

Useat eri yliopistot tarjoavat filosofian opintoja, ja jokaiseen koulutusohjelmaan on oma pääsykokeensa. Lukion filosofian kurssien hallinta antaa hyvät lähtökohdat pääsykokeeseen valmistautumiselle, mutta pääsykoekysymykset liittyvät vahvasti pääsykoekirjallisuuteen. Kokeessa testataan hakijan kykyä ymmärtää lukemaansa ja valmiuksia soveltaa oppimaansa laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamiseksi.

Esimerkki: Vuonna 2018 Turun yliopiston filosofian tutkinto-ohjelmaan pyrki 205 hakijaa, joista 79 osallistui kokeeseen. Heistä 17 (21,5 % kokeeseen osallistuneista) hyväksyttiin opiskelemaan.

Viimeksi päivitetty: 21 maalis 2019

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi