Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Humanistisen alan pääsykoe ja todistusvalinta
05 touko 2023

Humanistisen alan valintakoe ja todistusvalinta

Humanistisissa tiedekunnissa voi opiskella muun muassa kieliä, historiaa ja filosofiaa. Suomessa humanistinen tiedekunta löytyy kahdeksasta yliopistosta, joilla kaikilla on omat valintakriteerinsä ja pääsykokeensa. Opiskelijat valitaan todistusvalinnalla tai pääsykokeen perusteella. 

 


Humanistisen alan todistusvalinta

51–60 % humanistisen alan opiskelijoista valitaan opiskelemaan todistusvalinnalla. Todistusvalinnan pisteytys vaihtelee hakukohteen mukaan ja todistusvalinnassa pisteytetään yleensä 4–5 ainetta. Hakukohteesta riippumatta, todistusvalinnassa saa pisteitä äidinkielestä. Kielten hakukohteissa pisteitä saa yleensä ainakin hakukohteen kielestä.

Haluatko laskea, mihin pisteesi riittävät todistusvalinnassa? Kokeile todistusvalintalaskuria ja laske pisteesi ✔️

Kielten pääsykoe

Kieliä voi opiskella useissa eri yliopistoissa, ja niillä kaikilla on omat valintakriteerinsä. Joissain kielten koulutusohjelmissa painotetaan kielen kääntämistä ja tulkkausta, kun taas toisissa kiinnitetään enemmän huomiota kielen rakenteeseen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin.

Pääsykokeet koostuvat usein monesta eri osiosta, joissa testataan luetun ymmärtämistä, kieliopin hallintaa sekä pääsykoekirjallisuudessa käsitellyn tiedon sisäistämistä. Luonteeltaan tehtävät voivat olla monivalintoja, esseitä tai väittämiä.

Esimerkki: Vuonna 2022 Helsingin yliopiston englannin kielen tutkinto-ohjelmaan pyrki 764 hakijaa, joista ensisijaisia hakijoita oli 221. Kaikista hakijoista 66 (8,6 %) hyväksyttiin opiskelemaan.

Historian pääsykoe

Historiaa voi opiskella muun muassa Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Lukion historian kurssien hallinta antaa hyvät lähtökohdat kokeisiin valmistautumiselle, mutta tämän lisäksi joissain ylipistoissa on hallittava myös pääsykoekirjallisuus.

Koekysymyksissä testataan usein hakijoiden tietämystä taloudesta, yhteiskunnasta sekä sotien historiasta.

Esimerkki: Vuonna 2022 Helsingin yliopiston historian koulutusohjelmaan pyrki 863 hakijaa, joista 302 oli ensisijaisia hakijoita. Hakijoista 32 (3,7 %) hyväksyttiin opiskelemaan.

Historian opiskelijavalinnoissa ei ole käytössä yhteisvalintaa, vaan jokainen yliopisto järjestää oman pääsykokeensa omana päivänään. 

Filosofian pääsykoe

Useat eri yliopistot tarjoavat filosofian opintoja, ja jokaiseen koulutusohjelmaan on oma pääsykokeensa. Lukion filosofian kurssien hallinta antaa hyvät lähtökohdat pääsykokeeseen valmistautumiselle, mutta pääsykoekysymykset liittyvät vahvasti pääsykoekirjallisuuteen. Kokeessa testataan hakijan kykyä ymmärtää lukemaansa ja valmiuksia soveltaa oppimaansa laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamiseksi.

Esimerkki: Vuonna 2022 Helsingin yliopiston filosofian tutkinto-ohjelmaan pyrki 537 hakijaa, joista 202 oli ensisijaisia hakijoita. Hakijoista 29 (5,4 %) hyväksyttiin opiskelemaan.

Filosofian opiskelijavalinnoissa ei ole käytössä yhteisvalintaa, vaan jokainen yliopisto järjestää oman pääsykokeensa omana päivänään. 

Lähteet: opintopolku.fi, helsinki.fi

Viimeksi päivitetty: 05 touko 2023

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 15.5.2023

Mikä yhteishaku on ja milloin voin hakea?

Yhteishakuja on vuoden aikana neljä; keväällä kolme ja syksyllä yksi. Yhteishaussa voit hakea toisen asteen oppilaitoksiin tai korkeakouluihin. Katso hakuajat!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 27.3.2020

Tie oikikseen

Opiskelupaikka oikeustieteellisessä on keväisin monen ykköshaave.  Lue Idan haastattelu oikiksen pääsykokeeseen valmistautumisesta!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 11.4.2023

Rauma on Suomen 7. paras opiskelukaupunki!

Rauma nousee ensimmäistä kertaa Suomen parhaimpien opiskelukaupunkien joukkoon.

Lue lisää