Sivuston käyttötapa: Mobiili

Humanistisen alan pääsykoe

Humanistisen alan pääsykoe

Humanistisen alan pääsykoe

Humanistisissa tiedekunnissa voi opiskella muun muassa kieliä, historiaa ja filosofiaa. Suomessa humanistinen tiedekunta löytyy kahdeksasta yliopistosta, joilla kaikilla on omat valintakriteerinsä ja pääsykokeensa.

Hae kielten koulutuksia

Hae historian koulutuksia

Hae filosofian koulutuksia

Kielet

Kieliä voi opiskella useissa eri yliopistoissa, ja niillä kaikilla on omat valintakriteerinsä. Joissain kielten koulutusohjelmissa painotetaan kielen kääntämistä ja tulkkausta, kun taas toisissa kiinnitetään enemmän huomiota kielen rakenteeseen, kirjallisuuteen ja kultuuriin.

Pääsykokeet koostuvat usein monesta eri osiosta, joissa testataan luetun ymmärtämistä, kieliopin hallintaa sekä pääsykoekirjallisuudessa käsitellyn tiedon sisäistämistä. Luonteeltaan tehtävät voivat olla monivalintoja, esseitä tai väittämiä.

Esimerkki: Vuonna 2017 Tampereen yliopiston englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkintoohjelmaan pyrki 741 hakijaa, joista 481 osallistui pääsykokeeseen. Heistä 61 (12,7 %) hyväksyttiin opiskelemaan. Suomen kielen tutkinto-ohjelmaan pyrki puolestaan 192 hakijaa, joista 115 osallistui pääsykokeeseen. Heistä 28 (24,3 %) hyväksyttiin opiskelemaan.

Historia

Historiaa voi opiskella muun muassa Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Lukion historian kurssien hallinta antaa hyvät lähtökohdat kokeisiin valmistautumiselle, mutta tämän lisäksi joissain ylipistoissa on hallittava myös pääsykoekirjallisuus.

Koekysymyksissä testataan usein hakijoiden tietämystä taloudesta, yhteiskunnasta sekä sotien historiasta.

Esimerkki: Vuonna 2017 Turun yliopiston historian koulutusohjelmaan pyrki 540 hakijaa, joista 303 osallistui pääsykokeeseen. Heistä 50 (16,5 % kokeeseen osallistuneista) hyväksyttiin opiskelemaan.

Filosofia

Useat eri yliopistot tarjoavat filosofian opintoja, ja jokaiseen koulutusohjelmaan on oma pääsykokeensa. Lukion filosofian kurssien hallinta antaa hyvät lähtökohdat pääsykokeeseen valmistautumiselle, mutta pääsykoekysymykset liittyvät vahvasti pääsykoekirjallisuuteen. Kokeessa testataan hakijan kykyä ymmärtää lukemaansa ja valmiuksia soveltaa oppimaansa laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamiseksi.

Esimerkki: Vuonna 2017 Tampereen yliopiston filosofian tutkintoohjelmaan pyrki 240 hakijaa, joista 106 osallistui kokeeseen. Heistä 14 (13,2 % kokeeseen osallistuneista) valittiin opiskelemaan.

Katso tietoa muiden alojen pääsykokeista

Viimeksi päivitetty: 07 kesä 2018

Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.