🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kandi- ja maisteriohjelmat

Kulttuuri, historia ja filosofia | Kultur, historia och filosofi

Åbo Akademi, paikassa Turku
Längd
3+2 år
Språk
Svenska
Studiestöd
Möjlighet till studiestöd
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Utbildningsform
Lähiopetus
Längd
3+2 år
Språk
Svenska
Studiestöd
Möjlighet till studiestöd
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Utbildningsform
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Kulttuuri, historia ja filosofia | Kultur, historia och filosofi

Kultur, historia och filosofi

Vårt moderna samhälle präglas av traditioner, kultur och trossatser, som påverkar sättet vi ser på världen och oss själva. Som humanist vill du veta varifrån dessa olika samhälleliga uttryck kommer och vilka roller de spelar i våra liv. Varifrån kommer dagens jultomte med röda kläder och vitt skägg? Hur påverkade andra världskriget konsten, litteraturen och musiken i Finland? På vilket sätt formar kristendomen vad vi i västvärlden anser vara rätt eller fel? Vilka samhällsstrukturer gör att så få kvinnor ännu idag innehar chefsuppdrag? Humaniora ger dig svar på denna typ av frågor och lär dig tillämpa dina specialkunskaper bland annat i expertuppdrag, ledarskapsuppgifter och kommunikation. Dina insikter i mänskligt liv hjälper dig lösa problem och skapa ny kunskap på ett kreativt sätt.

Innehållet i utbildningen

Huvudämnena inom utbildningslinjen är filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap, kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik, litteraturvetenskap, musikvetenskapochreligionsvetenskap.

På magisternivå väljer studerande i historia antingen huvudämnet allmän historia eller nordisk historia, och studerande i kulturanalys antingen nordisk etnologi eller nordisk folkloristik. Med ett eller flera biämnen från hela Åbo Akademi, valbara kurser, språkstudier och möjlighet till internationella studier eller praktik, skräddarsyr du den akademiska grund du bygger din karriär på. Oavsett val av huvudämne blir du först kandidat i humanistiska vetenskaper och därefter filosofie magister.

Du som humanist i arbetslivet

I arbetslivet placerar sig humanister på en mängd olika arbetsplatser inom stat och kommun, i företag, i föreningar, församlingar och stiftelser, inom det akademiska och som egenföretagare. Vissa jobbar som ämneslärare, projektchefer, museiamanuenser, koordinatorer eller arkivarier, andra som forskare, bibliotekarier, kulturproducenter, webbredaktörer, journalister eller informatörer. Humanistens analytiska förmåga och kritiska tänkande behövs inom alla samhällssektorer!

Bonus: För drivna humanister erbjuder Åbo Akademi också intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

Kulttuurin, historian ja filosofian koulutusohjelma

Moderni yhteiskuntamme perustuu traditioille, kulttuurille ja uskomuksille, jotka vaikuttavat maailmankatsomukseemme ja käsitykseemme itsestämme. Humanisti on kiinnostunut siitä, mistä yhteiskuntaa peilaavat ilmaukset ovat peräisin ja minkälainen merkitys niillä on elämässämme.

Missä ovat nykypäivän punapukuisen ja valkopartaisen joulupukin juuret? Minkälainen vaikutus toisella maailmansodalla oli taiteeseen, kirjallisuuteen ja musiikkiin Suomessa? Millä tavoin kristinusko muovaa länsimaisen ihmisen käsitystä oikeasta ja väärästä? Mitkä yhteiskunnan rakenteet ovat syynä siihen, että naisia on edelleen niin vähän johtopaikoilla? Humanistisia aineita opiskelemalla saat vastauksia tämänkaltaisiin kysymyksiin ja opit soveltamaan oppimaasi mm. asiantuntijatehtävissä, johtotehtävissä ja viestinnän parissa. Inhimillisen elämän tuntemus auttaa sinua ratkaisemaan ongelmia ja oppimaan uutta luovalla tavalla.

Koulutuksen sisältö

Koulutusohjelman pääainevaihtoehdot ovat filosofia, sukupuolentutkimus, historia, taidehistoria, kulttuurianalyysi (etnologian ja folkloristiikan opintosuuntaukset), kirjallisuustiede, musiikkitiede ja uskontotiede. Maisterivaiheessa historian opiskelijat valitsevat pääaineeksi joko yleisen historian tai pohjoismaisen historian ja kulttuurianalyysin opiskelijat joko pohjoismaisen etnologian tai pohjoismaisen folkloristiikan.

Sinulla on mahdollisuus valita sivuaineita Åbo Akademin kaikista koulutusohjelmista sekä opiskella valinnaisia aineita ja kieliä oman kiinnostuksesi mukaan. Voit suorittaa ulkomailla sekä opintoja että harjoittelujakson, ja näiden valintojesi avulla rakennat juuri sellaisen koulutuksen, josta haluat ponnistaa työelämään. Pääainevalinnasta riippumatta suoritat ensin humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen filosofian maisterin tutkinnon.

Uramahdollisuudet

Humanistit pääsevät työelämässä erilaisiin työpaikkoihin valtion ja kunnan sisällä, yrityksissä, yhdistyksissä, seurakunnissa ja säätiöissä, korkeakouluissa ja voivat toimia itsenäisinä ammatinharjoittajina. Jotkut työskentelevät aineenopettajina, projektipäällikköinä, museon assistentteina, koordinaattoreina tai arkistonhoitajina, toiset tutkijoina, kirjastonhoitajina, kulttuurituottajina, verkkotoimittajina, toimittajina tai informaattoreina. Humanistin analyyttistä kykyä ja kriittistä ajattelua tarvitaan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla!

Bonus: Innokkaille humanisteille Åbo Akademi tarjoaa mielenkiintoisia uramahdollisuuksia myös tutkijana.

För att beställa gratis information om Kulttuuri, historia ja filosofia | Kultur, historia och filosofi, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Ansökan till utbildningen sker via den gemensamma ansökan.

Examen / diplom

  • Kandidat i humanistiska vetenskaper
  • Filosofie magister

Beställ information

Request information

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om Kulttuuri, historia ja filosofia | Kultur, historia och filosofi.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan


reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.