🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Itsenäiset maisteriohjelmat

Historian maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Historian maisteriohjelma

Oletko kiinnostunut ihmisistä ja inhimillisestä toiminnasta, maailmasta ja menneisyydestä? Haluaisitko ymmärtää miksi ja miten meitä ympäröivä yhteiskunta on muotoutunut? Historian opiskelu antaa vastauksia näihin kysymyksiin: se auttaa ymmärtämään sitä, kuinka mennyt vaikuttaa nykyisyydessä ja kuinka nykyisillä valinnoillamme voi olla pitkäkestoisia seurauksia. Historia opettaa ymmärtämään ihmistä ja ihmisen toimintaa, mutta myös omaa itseä ja paikkaa maailmassa.

Tavoitteet

Historiassa et opiskele yksinomaan tosiasioita tai faktoja, vaan ennen kaikkea opettelet tulkitsemaan menneisyyttä. Ihmiset, yhteisöt, kulttuuri, politiikka, talous ja yhteiskunta muodostavat sen monimuotoisen kudelman, jota historia tieteenä pyrkii ymmärtämään. Kuva menneisyyden tapahtumista, henkilöistä ja aikakausista on aina historioitsijan tulkintaa, joten historiaa tehdään tutkimalla mennyttä aikaa.

Historian ja etnologian laitos tähtää kaikessa koulutuksessaan opiskelijoiden kasvamiseen itsenäisiksi ja vuorovaikutukseen kykeneviksi akateemisiksi asiantuntijoiksi, jotka voivat toimia valmistuttuaan erilaisissa työtehtävissä. Historian opiskelu antaa sinulle valmiudet tehokkaaseen tiedon löytämiseen, sen lähdekriittiseen analysoimiseen ja siihen pohjautuvan uuden tiedon tuottamiseen. Näistä taidoista on hyötyä lähes millä alalla tahansa. Historian alalta valmistutaan esimerkiksi opettajaksi, kouluttajaksi, tiedottajaksi, toimittajaksi, tutkijaksi, arkistotyöhön tai hallintotehtäviin.

Sisältö

Maisterintutkinnossa historian opinnot koostuvat maisterintutkielmasta ja muista syventävistä opinnoista.

Maisterintutkielma on maisterintutkinnon opinnäyte, johon liittyy maisteriseminaari. Maisterintutkielma viimeistellään seminaarin päätyttyä ohjatusti tutkielmatyöryhmässä. Kaikille yhteisissä opintojaksoissa perehdyt historiantutkimuksen menetelmiin ja valinnaiset opintojaksot antavat mahdollisuuden keskittyä juuri sinua kiinnostaviin teemoihin. Näiden erikoistumisopintojen valinnassa kannattaa huomioida työllistymistavoitteet, maisterintutkielman aihe sekä omat kiinnostuksen kohteet. Maisteriseminaari ja osin tutkielmatyöryhmäkin edellyttävät läsnäoloa, mutta muut opintojaksot voit halutessasi suorittaa myös itsenäisesti.

Laitos tarjoaa historian aineopintoihin ja syventäviin opintoihin useita vuosittain vaihtuvia valinnaisia kursseja aiheista, jotka kytkeytyvät laitoksella tehtävään tutkimukseen ja projektityöskentelyyn.

Suuntautumisvaihtoehdot

Maisterintutkintoon kuuluvissa syventävissä opinnoissa voit kuitenkin valinnaisten opintojaksojen avulla keskittyä juuri sinua kiinnostaviin alueisiin ja teemoihin.

Teet heti opintojesi alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops), joka tarkentuu ja päivittyy opintojen aikana. Opintosuunnitelmasta keskustelet omaopettajan ja koulutussuunnittelijan kanssa.

Opintojen rakenne

Maisterintutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

  1. Historian syventävät opinnot sisältäen tutkielman
  2. Valinnaiset opinnot, esim. toisen/toisten aineiden opintoja, viestintä- ja kieliopintoja ja/tai muita valinnaisia opintoja.

Maisterintutkinnon laajuus on vähintään 120 opintopistettä, joka vastaa kahden vuoden työmäärää.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Historian maisteriohjelmaan valitaan kaksi uutta opiskelijaa suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu