Sivuston käyttötapa: Mobiili

Etkö oikein tiedä, mitä lähtisit opiskelemaan?🎓📚 Tule mukaan digitaalisille koulutusmessuille 17.-18.11. ja ota selvää!✨ Lue lisää tästä!

Korkeakoulut

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa.

Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa lähes sadasta eri maasta. Mahdollisuudet lähteä opiskelijavaihtoon ovat laajat. Kaikkiaan opiskelijoita Jyväskylän yliopistossa on 15 000.


Koulutukset

Yliopistot ja korkeakoulut
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Historia Paikkakunta
Historia Jyväskylä
Historian kandiohjelma Jyväskylä
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Erityispedagogiikan kandiohjelma Jyväskylä
Erityispedagogiikka Jyväskylä
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede Jyväskylä
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandiohjelma Jyväskylä
Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka Jyväskylä
Liikuntapedagogiikka Jyväskylä
Luokanopettaja Jyväskylä
Luonnontieteiden ja matematiikan luokan- ja aineenopettaja Jyväskylä
Musiikkikasvatus Jyväskylä
Taidehistoria ja taidekasvatus Jyväskylä
Varhaiserityispedagogiikka Jyväskylä
Varhaiskasvatuksen opettaja Jyväskylä
Kauppatiede / Liiketalous
Taloustiede Jyväskylä
Yrityksen taloustieteet Jyväskylä
Kielet / Kirjallisuus
Kieliasiantuntija Jyväskylä
Kielten aineenopettaja Jyväskylä
Kirjallisuuden kandiohjelma Jyväskylä
Kirjallisuus Jyväskylä
Kirjoittamisen kandiohjelma Jyväskylä
Suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettaja Jyväskylä
Liikunta / Urheilu
Liikunnan yhteiskuntatieteet Jyväskylä
Liikuntabiologinen aineryhmä Jyväskylä
Luonnontieteet
Biologia Jyväskylä
Fysiikka (fyysikko tai fysiikan aineenopettaja) Jyväskylä
Kemia (kemisti tai kemian aineenopettaja) Jyväskylä
Matematiikan aineenopettaja Jyväskylä
Matematiikka ja tilastotiede Jyväskylä
Lääketiede / Farmasia
Terveystieteiden kandiohjelma Jyväskylä
Media / Viestintä
Journalistiikka Jyväskylä
Viestintä Jyväskylä
Psykologia / Käyttäytymistiede
Psykologia Jyväskylä
Sosiaali- ja terveysala
Sosiaalityö Jyväskylä
Sosiaalityö (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) Kokkola
Terveystieteet Jyväskylä
Taide / Kulttuuri
Museologia Jyväskylä
Musiikkiterapian kandiohjelma Jyväskylä
Musiikkitiede Jyväskylä
Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandiohjelma Jyväskylä
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Koulutusteknologia Jyväskylä
Tietojärjestelmätiede Jyväskylä
Tietotekniikan aineenopettaja Jyväskylä
Tietotekniikka Jyväskylä
Yhteiskuntatieteet
Yhteiskuntatieteet ja filosofia Jyväskylä
Ympäristö / Luonto
Luonnonvarat ja ympäristö Jyväskylä
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Erityispedagogiikan maisteriohjelma Jyväskylä
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriohjelma Jyväskylä
Kielikylpykoulutuksen maisteriohjelma Jyväskylä
Luokanopettajan maisteriohjelma Jyväskylä
Master's Degree Programme in Educational Sciences Jyväskylä
Master’s Degree Programme in Development, Education and International Cooperation Jyväskylä
Ohjausalan maisteriohjelma Jyväskylä
Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma Jyväskylä
Kauppatiede / Liiketalous
Arkistonhallinnan maisteriohjelma Jyväskylä
Master's Degree Programme in Banking and International Finance Jyväskylä
Master's Degree Programme in Corporate Environmental Management Jyväskylä
Master's Degree Programme in Digital Marketing and Corporate Communication Jyväskylä
Master's Degree Programme in International Business and Entrepreneurship Jyväskylä
Taloustieteen maisteriohjelma Jyväskylä
Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelmat Jyväskylä
Kielet / Kirjallisuus
Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -maisteriohjelma Jyväskylä
Master’s Degree Programme in Language, Globalization and Intercultural Communication Jyväskylä
Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma Jyväskylä
Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma Jyväskylä
Liikunta / Urheilu
Hyvinvointiteknologian maisteriohjelma Jyväskylä
Liikunnan yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma Jyväskylä
Liikuntabiologian maisteriohjelma Jyväskylä
Liikuntalääketieteen maisteriohjelma Jyväskylä
Liikuntapedagogiikan maisteriohjelma (aikuiskoulutus) Jyväskylä
Liikuntateknologian maisteriohjelma (Vuokatti) Jyväskylä
Luonnontieteet
Akvaattisten tieteiden maisteriohjelma Jyväskylä
Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma Jyväskylä
Fysiikan aineenopettajan maisteriohjelma Jyväskylä
Fysiikan maisteriohjelma Jyväskylä
Kemian maisteriohjelma Jyväskylä
Master's Degree Programme in Biological and Environmental Science Jyväskylä
Master's Degree Programme in Biology of Physical Activity Jyväskylä
Master's Degree Programme in Mathematics Jyväskylä
Master’s Degree Programme in Nuclear and Particle Physics Jyväskylä
Matematiikan aineenopettajan maisteriohjelma Jyväskylä
Matematiikan maisteriohjelma Jyväskylä
Solu- ja molekyylibiologian maisteriohjelma Jyväskylä
Tilastotieteen maisteriohjelma Jyväskylä
Biologia
Master’s Degree Programme in Nanoscience Jyväskylä
Media / Viestintä
Journalistiikan maisteriohjelma Jyväskylä
Viestinnän maisteriohjelma Jyväskylä
Sosiaali- ja terveysala
Fysioterapian maisteriohjelma Jyväskylä
Gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelma Jyväskylä
Sosiaalityön maisteriohjelma (JY) Jyväskylä
Sosiaalityön maisteriohjelma (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) Kokkola
Terveyskasvatuksen maisteriohjelma Jyväskylä
Terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelma (fysioterapia) Jyväskylä
Taide / Kulttuuri
Museologian maisteriohjelma Jyväskylä
Musiikkikasvatuksen maisteriohjelma Jyväskylä
Musiikkitieteen maisteriohjelma Jyväskylä
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Kognitiotieteen maisteriohjelma Jyväskylä
Koulutusteknologian maisteriohjelma Jyväskylä
Koulutusteknologian opintosuunta, tietotekniikan maisteriohjelma Jyväskylä
Kyberturvallisuuden maisteriohjelma Jyväskylä
Master's Degree Programme in Cognitive Computing and Collective Intelligence Jyväskylä
Master's Degree Programme in Information Systems Jyväskylä
Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelma Jyväskylä
Tietotekniikan maisteriohjelma Jyväskylä
Tietotekniikan maisteriohjelma (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) Kokkola
Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelma Jyväskylä
Yhteiskuntatieteet
Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -maisteriohjelma Jyväskylä
Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma Jyväskylä
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelma Jyväskylä
Ympäristö / Luonto
Ympäristötieteen maisteriohjelma Jyväskylä

Näytä kaikki

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä


Arvioinnit

Jyväskylän yliopisto ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.