Sivuston käyttötapa: Mobiili

Korkeakoulujen kevään 1. yhteishaku on käynnissä 7.1. klo 8 – 20.1. klo 15. Katso haussa olevat ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutukset ja hae!

Musiikkikasvatus

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Jyväskylä
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Musiikkikasvatus

Tavoite

Musiikkikasvatus on sinulle sopiva koulutusohjelma, mikäli olet kiinnostunut perusopetuksen, lukion ja muun yleissivistävän koulutuksen musiikinopettajan työstä.

Musiikkikasvatuksen opiskelijana perehdyt musiikkikasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin sekä saat taidolliset, tiedolliset, pedagogiset ja asenteelliset valmiudet musiikinopetukseen yleissivistävässä koulutuksessa. Opintojen kautta saat valmiudet musiikkikasvatusta koskevan tutkimuksen tekemiseen ja seuraamiseen. Musiikkikasvatuksen opintojen luonne ja sisällöt määräytyvät oppiaineen perustehtävästä.

Musiikkikasvatuksen pääainetutkintoon kuuluu opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuus. Tutkinto kanssa antaa kelpoisuuden peruskoulun ja lukion musiikin aineenopettajan virkoihin sekä vapaan sivistystyön ym. opetustehtäviin. Musiikin lisäksi tutkintoon on mahdollista sisällyttää toisen opetettavan aineen opinnot, joita Jyväskylän yliopistossa on tarjolla monipuolisesti.

Koulutuksen sisältö

Kandidaatintutkinnossa musiikkikasvatuksen opinnot koostuvat perusopinnoista (30 op) ja aineopinnoista (60 op). Perusopinnot suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Perusopinnoissa opiskelija kehittää opetustaitojaan, tutkijan taitojaan sekä instrumenttitaitojaan pedagogisesta näkökulmasta. Perusopinnoissa tutustutaan myös musiikkikulttuureihin. Perusopintoihin osallistuminen edellyttää läsnäoloa ja aktiivista omatoimista työskentelyä.

Aineopinnoissa perehdytään monipuolisesti eri musiikkikulttuureihin ja kehitetään edelleen yhtye- ja instrumenttitaitoja. Keskeisenä aineopinnoissa ovat opetustaidot ja tutkijan taidot sekä pedagogisen asiantuntijuuden kehittyminen.  Myös aineopinnoissa opetus edellyttää läsnäoloa kursseilla ja aktiivista omatoimista työskentelyä musiikillisten tietojen ja taitojen kehittämisessä. Osan opintojaksoista voi suorittaa esimerkiksi esseesuorituksina tai kirjatentteinä. Aineopinnoissa tehdään kirjallinen kandidaatintutkielma.

Musiikkikasvatuksen maisteriopintoihin kuuluu musiikkikasvatuksen syventäviä opintoja 40 opintopistettä, 40 opintopisteen laajuinen maisterintutkielma ja 40 opintopistettä muita opintoja, joista tutkintoon kuuluvat pedagogiset opinnot antavat kelpoisuuden musiikin aineenopettajan tehtävään. Maisteriopinnoissa syvennetään aineopinnoissa hankittua osaamista ja perehdytään tieteenalan keskeiseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin sekä laaditaan maisterintutkielma. Syventävissä opinnoista opiskelijalla on mahdollisuus erikoistua oman asiantuntijuuden kannalta kiinnostaviin tutkimusalueisiin ja lähestymistapoihin. Lähtökohtaisesti syventävät opinnot edellyttävät läsnäoloa, mutta osan voi suorittaa esseesuorituksina tai kirjatentteinä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa. Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvoinnit
Musiikkikasvatus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: