🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 259 tuloksesta
1
2
3
4
...
13
Mainokset

Suositut sijainnit

Opiskelijoiden kokemuksia alalla Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka

Kasvatusalan opiskelu

Oletko pedagogisesti lahjakas ja taitava opettamaan muita? Haluatko työskennellä lasten kanssa tai aikuiskoulutuksessa? Kasvatusalan ammatti tai opettajakoulutus voi siinä tapauksessa olla sinua varten. Alalla löytyy useita eri ammattivaihtoehtoja riippuen valitsemastasi suuntautumisesta. Kasvatusalan ammattilaiselta vaaditaan oman opetusalansa hallinnan lisäksi luovuutta, kehittämishenkisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Opettajan pedagogiset opinnot antavat opettajan kelpoisuuden

Kasvatustieteitä voi opiskella eri yliopistoissa. Opettajankoulutuslaitos (OKL) löytyy Jyväskylän yliopistosta, Turun yliopistosta, Lapin yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Oulun yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta sekä Helsingin yliopistosta.

Lehtoreilta ja tuntiopettajilta vaaditaan pääsääntöisesti soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Monet suorittavatkin opettajankoulutuksen yliopistossa tai korkeakoulussa, jossa suuntautumisvaihtoehtoina on mm. luokanopettajan, oppilaan- ja opinto-ohjaajan, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen sekä lastentarhanopettajan opinnot. Yliopistosta valmistuu kasvatustieteiden kandidaatteja sekä maistereita.

Luokanopettajaksi peruskoulun luokille 1-6 voi kouluttautua suorittamalla kasvatustieteen maisterin tutkinnon pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia. Luokanopettajakoulutus kestää näin ollen noin viisi vuotta. Luokanopettajan koulutus sitältää myös työharjoitteluja.

Aineenopettajaksi peruskouluun tai lukioon voi opiskella suorittamalla ylemmän korkeakoulututkinnon, joka useimmiten sisältää kahden koulussa opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Pedagogiset opinnot yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa antavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden. Niiden jälkeen voi siis työskennellä opettajana eri oppilaitoksissa.

Sinulle, joka haluat lyhyemmän koulutusvaihtoehdon, löytyy 2,5 vuoden pituinen ammatillinen opettajan koulutus ammattikorkeakoulussa. Ammatillinen opettajakoulutus antaa pedagogisen pätevyyden opettajan tehtäviin ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa. Koulutukseen voivat osallistua sekä opettajiksi tähtäävät että jo opettajina toimivat.

Ammattikorkeakoulut tarjoavat ammatillisen opettajankoulutuksen lisäksi mm. tanssinopettajan ja ohjaustoiminnan koulutusohjelmat. Myös esimerkiksi liikunta-alan opinnoissa voi suuntautua ohjaamiseen suorittamalla liikunnanohjaajan AMK-tutkinnon.

Kasvatusalan opiskelu kansanopistoissa

Kasvatusalan koulutusta löytyy runsaasti myös kansanopistoista. Kansanopistoissa voit valmistautua kasvatusalan yliopisto-opintojen pääsykokeisiin jos vietät välivuotta tai haluat kokeilla, miltä kasvatusalan opiskelu tuntuu.

Opettajankoulutusta tarjotaan myös etäopiskeluna, jonka lisäksi alalla löytyy aikuisopiskelumahdollisuuksia. Aikuiskoulutuksena ja usein myös monimuoto-opintoina voit suorittaa esimerkiksi perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tai koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon. 

Kasvatusalan opiskelu ulkomailla

Ulkomaille kasvatusalaa opiskelemaan pääsee esim. vaihto-opintojen kautta. Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen onkin helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvat moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Voit myös halutessasi järjestää vaihto-opiskelupaikkasi itse.

Jos olet kiinnostunut suorittamaan koko opettajankoulutuksen ulkomailla, ota siinä tapauksessa yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun saadaksesi kaikki tarvitsemasi tiedot.

Kasvatus- ja ohjausalan työpaikat

Kasvatusalalla voi suuntautua myös tutkimustehtäviin ja tutkia kasvatusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä ihmisen kasvua, kehitystä ja oppimista eri ikäkausina. Kasvatustieteilijä tarkastelee myös eri maiden kasvatus- ja koulutusjärjestelmiä ja koulutussuunnittelua.

Kasvatustieteen koulutuksesta valmistuneet maisterit työskentelevät esimerkiksi hallintovirkamiehinä, kouluttajina, tutkijoina, koulutussuunnittelijoina ja henkilöstöpäällikköinä sekä opettajan ammatissa. Kasvatustieteen lisäksi opetusalalla löytyy monia eri koulutusohjelmia joista voit valita itsellesi parhaiten sopivan.

Kasvatusalan ammattilaisen työpaikkoja ovat mm. päiväkodit, peruskoulujen ala- ja yläasteet, lukiot, aikuislukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, ammattikorkeakoulut, yliopistot, konservatoriot, kansanopistot, kansalaisopistot, työväenopistot, yksityiset oppilaitokset ja koulutuspalveluja tarjoavat yritykset. Kunnat ja kuntayhtymät ovat suurin työnantaja, mutta kasvatuksen ammattilaisia työskentelee myös yksityisellä opetusalalla ja valtiolla. Kasvatusalan ammattinimikkeitä ovat muun muassa:

 • Luokanopettaja
 • Aineenopettaja
 • Erityisopettaja
 • Erityisluokanopettaja
 • Ammatillisen oppilaitoksen opettaja
 • Ammattikorkeakoulun opettaja
 • Äidinkielen opettaja
 • Kieltenopettaja
 • Reaaliaineiden opettaja
 • Matematiikan opettaja
 • Koulutussuunnittelija
 • Assistentti
 • Yliassistentti
 • Koulunkäyntiavustaja
 • Kotitalousopettaja
 • Liikunnanopettaja
 • Taideaineiden opettaja
 • Musiikinopettaja
 • Lastentarhanopettaja
 • Oppilaanohjaaja
 • Opintojen ohjaaja
 • Rehtori
 • Liikenneopettaja
 • Opintositeeri
 • Koulutussihteeri
 • Lehtori
 • Professori
 • Viittomakielen tulkki

Kasvatusalalla toimitaan myös muilla ammatti- ja tehtävänimikkeillä sekä eri tehtäväalueilla hallinnosta kehittämiseen ja tietotekniikan tukitehtäviin.

Kasvatusalan ammattilaiset työllistyvät yleisesti ottaen hyvin koulutustaan vastaavaan työhön, mutta työllistyminen riippuu omasta koulutuksesta. Varsinkin lastentarhanopettajien, erityisopettajien, harvinaisempien kielten ja matemaattisten aineiden opettajista on pulaa. Työntekijöiden tarpeessa ja työllisyydessä on alueellisia eroja.

Kasvatusalalla esiintyy myös työttömyyttä esimerkiksi aikuiskoulutuksessa ja yliopistoissa. Työttömyys vaihtelee kausittain siten, että kesällä ja joulun aikaan on enemmän työttömyyttä. Työllistymisessä vaikeinta on uran alku. Esimerkiksi luokanopettajilla vakinaisen viran tai toimen saaminen voi olla hankalaa. Opetusalalla toimitaan myös määräaikaisuuksissa ja sijaisuuksissa. Luokanopettajakoulutus ei takaa heti vakituista työpaikkaa ja töiden perässä saattaa joutua muuttamaan toiselle paikkakunnalle.

Opettajia siirtyy lähivuosina paljon eläkkeelle, mikä luo runsaasti työpaikkoja uusille opettajille. Työllisyyteen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, esimerkiksi pienenevät tuntikehykset, tuntiopettajista säästäminen ja oppilasryhmien koon kasvattaminen. Opettajat ja muut kasvatusalan ammattilaiset ovat kuitenkin kysyttyjä työntekijöitä myös muilla aloilla.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: tyomarkkinatori.fi