Sivuston käyttötapa: Mobiili

Oletko hakemassa korkeakouluun? Osallistu Hae korkeakouluun! -digimessuille 17.3.! Tapahtuma on maksuton.

Terveystieteet

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Jyväskylä
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Terveystieteet

Tavoite

Terveystieteiden kandidaattikoulutuksen jälkeen opiskelija tunnistaa ihmisten ja yhteisöjen terveyteen, toimintakykyyn, fyysiseen aktiivisuuteen ja osallisuuteen eri elämänvaiheissa vaikuttavia tekijöitä ja tietää minkälaisilla toimilla edellä mainittuihin tekijöihin voi vaikuttaa. Hän kykenee kriittisesti arvioimaan tiedon luotettavuutta. Hän pystyy seuraamaan ja arvioimaan terveyteen ja liikuntaan liittyvää tutkimustietoa sekä yhteiskunnallisia linjauksia ja päätöksiä.

Suoritettuaan oman opintosuuntansa mukaisen maisterikoulutuksen opiskelija osaa toimia gerontologian ja kansanterveyden, liikuntalääketieteen tai terveyden edistämisen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveyttä ja toimintakykyä edistäviä toimia erilaisille kohderyhmille ja soveltaa liikunta- ja terveystieteellisen tutkimuksen menetelmiä alansa ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin.

 

Koulutuksen sisältö

Terveystieteiden kandidaattiohjelmassa paneudutaan laaja-alaisesti ihmisen terveyteen, sairauteen ja toimintakykyyn eri-ikäisillä väestöryhmillä. Keskeisiä näkökulmia ovat liikunnan, terveyden ja ikääntymisen väliset yhteydet, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, sekä kuntoutuksen merkitys. Lisäksi tärkeässä asemassa on terveystieteellisen tutkimuksen taitojen opettelu. Koulutus sisältää myös terveystieteisiin suunnatut viestintä- ja kieliopinnot.

Maisteriohjelmassa suuntaudutaan syvällisesti oman opintosuunnan aihepiireihin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Opintojen keskeisenä osana on opiskella terveystieteellisen tiedon hankintaa, tiedon kriittistä arviointia, tutkimusmetodologiaa ja niiden soveltamista omassa opinnäytetyössä. Oman alan asiantuntijuuden syventämiseen pyritään muun muassa maisterivaiheen työharjoittelulla, jossa opiskelija soveltaa osaamistaan harjoitteluorganisaationsa työtehtävissä.

Valinnaiset opintokokonaisuudet ja muut valinnaiset opinnot voi valita vapaasti, ja niiden avulla voi suunnata omaa asiantuntijuuttaan haluamaansa suuntaan.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Terveystieteiden kandidaatti ja maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa. Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Terveystieteet ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Opiskele lähihoitajaksi

Haluatko tehdä tärkeää ja merkityksellistä työtä? Tule lähihoitajakoulutukseen! Opinnoissa voit valinnoillasi syventää osaamista haluamaasi suuntaan.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: