Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala

Ihmisläheinen työ sosiaali- ja terveysalalla on monen kutsumusammatti. Alalla on lukuisia koulutusmahdollisuuksia ja hyvä työllisyystilanne sekä Suomessa että ulkomailla. Väestörakenteen muuttuessa ikääntyneiden määrän kasvu tuo sosiaali- ja terveysalalle tulevaisuudessa haasteita, mutta samalla myös lisää työpaikkoja. Teknologian kehittyessä myös terveyspalvelujen rakenne ja toimintatavat ovat uusien haasteiden edessä.

Näyttää 1-50 yhteensä 330 tulosta
Aikuiskoulutus
Hieronta Paikkakunta Arvostelut Oppilaitokset
Hierontakurssi Rovaniemi Santasport Lapin Urheiluopisto
Kasvatustiede / Opetus / Pedagogiikka
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Helsinki Amiedu
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Ilmajoki Etelä-Pohjanmaan Opisto
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Loimaa Novida – ammattiopisto ja lukio
Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Ilmajoki Etelä-Pohjanmaan Opisto
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Ilmajoki Etelä-Pohjanmaan Opisto
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Salo Salon seudun ammattiopisto
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Tampere Tampereen seudun ammattiopisto | Tredu
Kauneudenhoitoala
Jalkojenhoidon ammattitutkinto Vantaa Edupoli
Jalkojenhoidon ammattitutkinto Kuopio Savon ammatti- ja aikuisopisto
Kauppatiede / Liiketalous
Lähiesimiestyön ammattitutkinto | sosiaali- ja terveystoimiala Helsinki Amiedu
Kielet / Kirjallisuus
Asioimistulkin ammattitutkinto Helsinki Amiedu
Maahanmuuttajakoulutus
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto maahanmuuttajille Salo Salon seudun ammattiopisto
Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus sosiaali- ja terveysalalle Helsinki Amiedu
Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus välinehuoltajan ammattitutkintoon Helsinki Amiedu
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto maahanmuuttajille Vaasa Vamia
Sihteeri
Sihteerin ammattitutkinto Useita (2) Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto
Sihteerin ammattitutkinto | terveydenhuollon osastonsihteeri Espoo Omnia Koulutus
Sihteerin ammattitutkinto | terveydenhuollon sihteeri Valkeakoski Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
Sosiaali- ja terveysala
Akupunktiohoitaja Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Geronomikoulutus | monimuotototeutus Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Grundexamen inom social- och hälsovård | närvårdare Useita (2) Axxell
Grundexamen inom social- och hälsovård, delexamen | vårdassistant Parainen Axxell
Hammastekniikan perustutkinto | hammaslaborantti Helsinki Stadin aikuisopisto
Hoiva-avustajakoulutus Sastamala Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos
Hyvinvointivalmentaja Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Jalkojenhoidon ammattitutkinto Kokkola Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Jalkojenhoidon ammattitutkinto Porvoo Point College
Kalevalainen jäsenkorjaus Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Espoo Omnia Koulutus
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Joensuu Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Ylivieska Raudaskylän Kristillinen Opisto
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Salo Salon seudun ammattiopisto
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Kuopio Savon ammatti- ja aikuisopisto
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Tampere Tampereen seudun ammattiopisto | Tredu
Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Oulu Oulun seudun ammattiopisto
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Tampere Tampereen seudun ammattiopisto | Tredu
Luontaishoitaja Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
NLP Practioner Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Loimaa Novida – ammattiopisto ja lukio
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Joensuu Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Päihdetyön ammattitutkinto Kokkola Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Päihdetyön ammattitutkinto Espoo Omnia Koulutus
Päihdetyön ammattitutkinto Joensuu Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Päihdetyön ammattitutkinto Ylivieska Raudaskylän Kristillinen Opisto
Päihdetyön ammattitutkinto Useita (2) Savon ammatti- ja aikuisopisto
Päihdetyön ammattitutkinto Helsinki Stadin aikuisopisto
Ravintoterapian perusteet Kälviä Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto Kuopio Savon ammatti- ja aikuisopisto
Sairaanhoitajakoulutus | monimuotototeutus Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Näyttää 1-50 yhteensä 330 tulosta
123...67
Näytä kaikki (280) koulutukset

Sosiaali- ja terveysala -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:


Haluatko vastuullisen, merkittävän ja haastavan työn lähellä ihmistä? Haluatko auttaa ja toimia erilaisten ihmisten tukena heidän elämänsä eri tilanteissa? Lue lisää sosiaali- ja terveysalasta, alan vaatimuksista, sosiaali- ja terveysalan koulutusvaihtoehdoista ja työllistymisestä.

AMMATTEJA:

Ensihoitaja

Välinehuoltaja

Lähihoitaja

Sosionomi

Perhepäivähoitaja

Hammaslaborantti

Fysioterapeutti

Päihdetyön ammattilainen

Sairaanhoitaja

Kätilö

Terveydenhoitaja

Geronomi

» Tutustu toimintaterapeutin, lähihoitajan, sairaanhoitajan tai lääkärin kokemuksiin opiskelusta ja työelämästä!

MISSÄ VOI OPISKELLA:

Kansanopistot

Ammatilliset oppilaitokset

Ammattikorkeakoulut

Yliopistot

Aikuisopiskelu

TULEVAISUUS JA TYÖELÄMÄ:

TYÖPAIKAT: Työpaikkoja on muun muassa terveyskeskuksissa, sairaaloissa, kouluissa, laboratorioissa ja päiväkodeissa.
TYÖLLISYYSTILANNE: Sosiaali- ja terveysalalla työllisyystilanne on erittäin hyvä. Myös alan tulevaisuudennäkymän työllisyyden osalta ovat hyvät, sillä työvoiman tarve kasvaa jatkuvasti erityisesti suurten ikäluokkien ikääntyessä.
ULKOMAILLA TYÖSKENTELY: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat halutessaan työllistyä myös ulkomaille, sillä alalla on jatkuva työvoimapula ympäri maailmaa.
TYÖSUHTEET: Alan työpaikoista suuri osa on lyhytkestoisia sijaisuuksia. Uusia vakinaisia virkoja tai toimia perustetaan vähän, vaikka ammattikohtaisia ja alueellisia eroja onkin. Tilanne tulee kuitenkin kehittymään tulevaisuudessa.

Sosiaali- ja terveysala ja lääketiede

Sosiaali- ja terveysala on laaja ja koulutus- ja erikoistumismahdollisuuksia on monia. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena olet tärkeässä asemassa vaikuttamassa ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Sosiaali- ja terveysala on tulevaisuussuuntautunutta ja käytännönläheistä.

Sosiaali- ja terveysalalta on mahdollisuuksien ala, josta löytyy runsaasti koulutus- ja suuntautumisvaihtoehtoja. Alaa voivat opiskella niin peruskoulun päättäneet nuoret kuin aikuiset ammatinvaihtajatkin. Voit opiskella sosiaali- ja terveysalaa niin yliopistossa, ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa kuin kansanopistoissakin.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset työskentelevät sekä julkisissa terveyspalveluissa, kuten perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä yksityisellä sektorilla. Sosiaali- ja terveysalalla ammatinharjoittaminen on tarkasti säänneltyä ja valvottua.

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalla työskenteleviltä edellytetään valmiuksia erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa toimimiseen. Työ edellyttää yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja ja empatiakykyä sekä riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa ja terveyttä.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat vastuussa omasta työstään ja potilaiden tai asiakkaidensa hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta tarvitaan muun muassa potilaiden lääkehoidossa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta vaaditaan joustavuutta, sopeutumiskykyä ja valmiuksia toimia tehokkaasti paineen alla. Alalle aikovien kannattaa myös huomioida, että työ on usein fyysisesti raskasta vuorotyötä. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten on myös oltava valmiita jatkuvaan itsensä ja oman osaamisensa kehittämiseen. Ala kehittyy nopeasti ja vaatii työntekijöiltä usein täydennyskoulutusta uran eri vaiheissa.

Sosiaali- ja terveysalan koulutus

Ammatillisissa oppilaitoksissa voit suorittaa muun muassa lähihoitajan ammattiin valmistavan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon.

Ammattikorkeakouluissa voit suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon. Ammattikorkeakoulusta voi valmistua esimerkiksi sairaanhoitajan, kätilön, laboratoriohoitajan/ bioanalyytikon, suuhygienistin, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, geronomin ja optikon ammatteihin.

Yliopistoissa voi opiskella muun muassa lääkäriksi, terveystieteiden maisteriksi, sosiaalityöntekijäksi, hammaslääkäriksi, puheterapeutiksi tai ravitsemusterapeutiksi. Sosiaalityöntekijät työskentelevät asiantuntijatehtävissä muun muassa sosiaalitoimistoissa, vanhustyössä, lastensuojelussa, päihde-, mielenterveys- ja kriisityössä, kouluissa, terveydenhuollossa, kuntouttavassa työtoiminnassa sekä projekti- ja järjestötehtävissä.

» Lääketieteen opinnoista voit lukea tarkemmin lääketieteen kategoriasta.

Erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnot ovat yliopistollisia jatkotutkintoja. Opintoja voi jatkaa aina tohtorin tutkintoon saakka.

Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutus on suosittua ja myös koulutustarjonta runsasta. Aikuiskoulutuksena toteutettavat opinnot on suunniteltu siten, että ne on usein mahdollistaa suorittaa joustavasti myös oman työn ohella. Aikuiskoulutukset toteutetaan yleensä monimuoto-opiskeluna muodostuen lähiopetuspäivien lisäksi ohjatusta etäopiskelusta ja itsenäisestä työskentelystä. Myös täydennyskoulutukset ovat suosittuja hoitoalalla, esimerkiksi lähihoitajan kouluttautuminen sairaanhoitajaksi.

Kansanopistoissa voit suorittaa muun muassa sosiaali- ja terveysalalle ja jatko-opintoihin valmentavaa koulutusta tai nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tai liikunnanohjaajan työtehtäviin valmentavaa koulutusta. Kansanopisto-opintojen aikana voit usein suorittaa myös avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Työelämä

Sosiaali- ja terveysalalla työllisyystilanne on erittäin hyvä. Myös alan tulevaisuudennäkymän työllisyyden osalta ovat hyvät, sillä työvoiman tarve kasvaa jatkuvasti erityisesti suurten ikäluokkien ikääntyessä. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat halutessaan työllistyä myös ulkomaille, sillä alalla on jatkuva työvoimapula ympäri maailmaa.

Alan työpaikoista suuri osa on lyhytkestoisia sijaisuuksia. Uusia vakinaisia virkoja tai toimia perustetaan vähän, vaikka ammattikohtaisia ja alueellisia eroja onkin. Tilanne tulee kuitenkin kehittymään tulevaisuudessa.

Suurin osa sosiaali- ja terveysalan työpaikoista on julkisella sektorilla kunnissa ja kuntayhtymissä. Myös valtio ja järjestöt työllistävät hoitoalan ammattilaisia. Työpaikkoja on muun muassa terveyskeskuksissa, sairaaloissa, kouluissa, laboratorioissa ja päiväkodeissa. Valmistunut voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana. Yksityisiä terveydenhuoltopalveluja tarjoavat esim. yksityissairaalat, lääkärien yksityisvastaanotot ja hammaslääkäriasemat.

» Lue lisää sosiaali- ja terveysalan työllisyystilanteesta ja ammateista työelämäosiostamme

Sosiaali- ja terveysala

Lisää sosiaali- ja terveysalaan liittyvää sisältöä

» Työelämäosio: sosiaali- ja terveysala

» Sosiaali- ja terveysalan valintakokeet (AMK)

» Lääkäri

» Lähihoitaja

» Hammashuolto

» Fysioterapeutti

» Sosiaaliala


» Kysy ja keskustele