Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Näyttää 1-20 koulutusta 27 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 27 tuloksesta
12

Terveydenhoitajan koulutus

Terveydenhoitaja työskentelee asiantuntijana hoitoalalla vahvistaen terveellisiä elämäntapoja ja ehkäisten sairauksia. Terveydenhoitajan työn vaatimuksina on muunmuassa kyky oppia ja soveltaa tietoa tehokkaasti käytäntöön hoitoalalla. Työ on vastuullista ja itsenäistä, joka vaatii rohkeutta puuttua asiakkaiden eri elämäntilanteisiin. Terveydenhoitajan perustutkintoa tarjotaan yli 20:ssa ammattikorkeakoulussa Suomessa ja opinnot kestävät keskimäärin neljä vuotta. Tyypillisiä työpaikkoja terveydenhoitajalle ovat sairaalat, neuvolat, terveyskeskukset ja useat monialalliset instituutit. Terveydenhoitaja voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä sekä kouluttajana.

Terveydenhoitaja 

Terveydenhoitajan perustutkinnon suoritettuaan terveydenhoitaja on oman alansa asiantuntija hoitotyössä sekä erityisesti terveydenhoitajatyössä, kansanterveystyössä sekä terveyden edistämisessä. Terveydenhoitaja vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, kykyä elää terveellisestä sekä asiakkaiden itsehoitoa. Yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen sekä ympäristön terveyden edistäminen ja ylläpitäminen ovat esimerkkejä terveydenhoitajan vastuullisesta työstä sairauksien ehkäisimen ohella. Tärkeimpiä osaamisalueita terveydenhoitajantyössä sairaanhoitajan valmiuksen lisäksi ovat mm.

  • Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö, 
  • Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
  • Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen
  • Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
  • Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen 

Terveydenhoitajalla on oltava kyky ja rohkeus puuttua asiakkaan elämäntilanteisiin jo varhaisesssa vaiheessa.

Terveydenhoitajan ammatin vaatimukset 

Terveydenhoitajan työ on vastuullista, sillä hänen on pystyttävä päättämään asiakkaiden tai potilaiden hoitoon liittyvistä toimenpiteistä itsenäisesti. Suullinen ja kirjallinen ilmaisu on tärkeää, jotta vuorovaikutus toimii läheisesti ihmisten kanssa ja apuna työskennellessä. Terveydenhoitajan ammatissa toimiminen edellyttää myös järjestelmällisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Terveysalan ominaispiirteisiin kuuluu niin ikään uusien teknologioiden oppimiskyky.

Terveydenhoitajan koulutus 

Terveydenhoitajaksi valmistutaan sairaanhoitajan tapaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnosta. Opiskelija voi suorittaa terveydenhoitajatutkinnon eri puolilla Suomea yli 20:ssa ammattikorkeakoulussa ja koulutuksen ollessa EU-direktiivien säätelemää on opiskellijan mahdollista työskennellä valmistutttuaan myös kansainvälisissä työtehtävissä. Opiskelellessasi terveydenhoitajaksi, sisältyy tutkintoosi myös sairaanhoitajan tutkinto.

Koulutuksen tarkoituksena on laajentaa opiskelijan hoitotyön osaamista terveydenhoitotyöhön sekä syventää opiskelijan osaamista terveyden edistämiseen liittyen. Opintojen kesto on noin neljä vuotta ja opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Monipuoliset opinnot ovat kokopäiväisiä ja päätoimisia. Niihin sisältyy myös ohjattua harjoittelua erilaisissa terveysalan organisaatioissa. Valmistumisen jälkeen terveydenhoitaja laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkiläksi sekä sairaanhoitajana että terveydenhoitajana.

Terveydenhoitaja työelämässä 

Terveydenhoitaja voi työskennellä esimerkiksi terveyskeskuksissa, yksityisellä puolella, työterveydessä tai oppilaitoksissa. Muita terveydenhoitajalle tyypillisiä työpaikkoja ovat neuvolat, avosairaanhoidon vastaanotto, kotihoito, erikoissairaanhoito sekä ikääntyneiden palvelut. Terveydenhoitajan on toteutettava työssään terveyden edellytyksiä luovaa ja tukevaa sekä sairauksien kannalta ennaltaehkäisevää toimintaa.

Terveydenhoitatyön lisäksi terveydenhoitajan perustutkinnon suorittanut voi toimia terveydenhoitajan tehtävien lisäksi sairaanhoitajana hoitotyössä ja vastuuhoitajana sekä erilaisissa moniammatillisissa yhteisöissä, koulutus- ja projektitehtävissä, järjestöissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Palaa sivun alkuun

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!