Sivuston käyttötapa: Mobiili

Terveydenhoitajan koulutus

Haluatko vastuullisen työnkuvan, joka tarjoaa mahdollisuuden ihmisten kanssa työskentelyyn ja heidän auttamiseen? Terveydenhoitajan ammatti antaa sinulle mahdollisuuden kouluttautua terveysalan ammattilaiseksi. Terveydenhoitajan ammatin tavoitteena on edistää potilaiden terveyttä ja aktivoida heitä huolehtimaan omasta terveydestään.

Tutustu terveydenhoitajan koulutuksiin ja vertaile koulutuksia keskenään! Voit olla yhteydessä kiinnostaviin oppilaitoksiin kustakin esittelystä löytyvällä yhteydenottolomakkeella.

 
Näyttää 1-19 yhteensä 19 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Terveydenhoitaja (AMK) | monimuotototeutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Kouvola
Terveys on tärkeä – siksi suomalaiset tutustuvat terveydenhoitajaan jo vauvasta lähtien. Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja...
Terveydenhoitaja (AMK) | päivätoteutus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kouvola
Terveys on tärkeä – siksi suomalaiset tutustuvat terveydenhoitajaan jo vauvasta lähtien. Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja...
Terveydenhoitajakoulutus | Terveydenhoitaja (AMK) | päivätoteutus
Vaasan ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Vaasa
Terveydenhoitaja (AMK) -koulutuksen   tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet hoito- ja terveydenhoitotyön asiantuntijatehtäviin sekä hoitotyön kehittämiseen perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa....
Terveydenhoitajakoulutus | päivätoteutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Helsinki
Terveydenhoitajan työssä keskeistä on terveyden tasa-arvon lisääminen sekä terveyserojen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Terveydenhoitotyö rakentaa terveyden edellytyksiä ja sen tavoitteena on...
Terveydenhoitajakoulutus | päivätoteutus
Laurea-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Espoo
Terveydenhoitajana olet hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija. Asiantuntemus kattaa ihmisen elämänkulun eri vaiheet. Valmistuvalla terveydenhoitajalla on...
Terveydenhoitajakoulutus | päivätoteutus
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Seinäjoki
SeAMKin terveydenhoitajan opinnoissa opit ennaltaehkäisemään, edistämään ja ylläpitämään terveyttä sekä hoitamaan ja kuntouttamaan sairastuneita. Terveydenhoitajana saat ajatella kriittisesti, tehdä itsenäisesti...
Terveydenhoitajakoulutus | päivätoteutus
Kajaanin ammattikorkeakoulu
         
(2)
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kajaani
Kajaanin ammattikorkeakoulun nelivuotinen terveydenhoitajakoulutus valmistaa sinut sekä terveydenhoitajaksi että sairaanhoitajaksi.  Opintojen   vaihtoehtoiset ammattiopinnot painottuvat yhteisölähtöiseen terveydenhoitotyöhön, jonka tarkoituksena on...
Terveydenhoitajakoulutus | päivätoteutus
Turun ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Turku
Terveydenhoitaja´on terveyden edistäjä, kehityksen ja muutoksen ennakoija sekä uudistaja. Terveydenhoitaja tuntee ja tunnistaa suuntauksia ja ennusteita yhteiskunnan ja väestön kehityksessä sekä tietää,...
Terveydenhoitajakoulutus | päivätoteutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Hämeenlinna
Hämeen ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa voit suorittaa 240 opintopisteen laajuisen terveydenhoitajan (AMK) -tutkinnon. Terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinto valmistaa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtäviin ja...
Terveydenhoitajakoulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Salo
Turun ammattikorkeakoulussa voit suorittaa terveydenhoitajakoulutuksen monimuokoulutuksena. Terveydenhoitaja´on terveyden edistäjä, kehityksen ja muutoksen ennakoija sekä uudistaja. Terveydenhoitaja tuntee ja tunnistaa suuntauksia ja ennusteita...
Terveydenhoitajakoulutus | päivätoteutus
Centria-ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kokkola
Centria-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutus antaa opiskelijalle hyvät valmiudet työskennellä vastuullisessa terveydenhoitajan ammatissa sosiaali- ja terveysalalla. Kolme ensimmäistä vuotta opiskellaan sairaanhoitajakoulutuksessa ja neljäntenä...
Utbildning till hälsovårdare
Arcada
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Helsinki
Målet för utbildningen inom hälsovård är att utbilda sakkunniga hälsovårdare med goda kunskaper i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete på individ-,...
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut syventää työelämästä jo saamaansa ammatillista osaamista. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa opiskelijasta tulee valitsemansa alan...
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | terveysteknologia | YAMK
Turun ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Turku
Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon avulla syvennät ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen. Koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle valmiudet terveysteknologia-alan...
Sosiaali- ja terveysalan koulutus | YAMK
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kajaani
Kajaanin ammattikorkeakoulussa voit suorittaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelman.  Opiskelussa korostuvat pedagogiset menetelmät, joiden avulla opiskelija oppii ratkaisemaan...
Terveysalan koulutus | monimuotototeutus
Turun ammattikorkeakoulu
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Turku
Terveysalan koulutus on tarkoitettu terveysalan opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Terveysalan koulutuksessa päivität opistotutkinnon ammattikorkeakoulututkinnoksi. Opintojen laajuus ja kesto määräytyy aiemman opistotutkinnon...
Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen | YAMK
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Ylemmät AMK-tutkinnot
Helsinki
Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koulutuksessa opiskelija perehtyy eri tavoin syrjäytymisuhan alaisuudessa elävien henkilöiden terveydenedistämisen erityiskysymyksiin. Koulutuksessa perehdytään erityisesti...
Kliininen asiantuntija | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät AMK-tutkinnot
Mikkeli
Tutkinnon suoritettuasi kykenet toimimaan itsenäisesti kliinisen hoitotyön asiantuntijatehtävissä. Vastaat omalla asiantuntijuusalueellasi potilaan hoidosta. Kykenet itsenäiseen ja vaativaan kliinisen hoitotyön päätöksentekoon. Osaat...
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen | YAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Ylemmät AMK-tutkinnot
Mikkeli
Ylemmän AMK-tutkinnon avulla voit päivittää, syventää ja laajentaa ammattikorkeakoulun perustutkinnossa ja työelämässä hankkimaasi asiantuntijuutta. Opintojen lähtökohtana on monitieteinen ja monialainen...
  • = Videoesittely
Näyttää 1-19 yhteensä 19 tulosta
 

Terveydenhoitajan koulutus

Terveydenhoitaja työskentelee asiantuntijana hoitoalalla vahvistaen terveellisiä elämäntapoja ja ehkäisten sairauksia. Terveydenhoitajan työn vaatimuksina on muunmuassa kyky oppia ja soveltaa tietoa tehokkaasti käytäntöön hoitoalalla. Työ on vastuullista ja itsenäistä, joka vaatii rohkeutta puuttua asiakkaiden eri elämäntilanteisiin. Terveydenhoitajan perustutkintoa tarjotaan yli 20:ssa ammattikorkeakoulussa Suomessa ja opinnot kestävät keskimäärin neljä vuotta. Tyypillisiä työpaikkoja terveydenhoitajalle ovat sairaalat, neuvolat, terveyskeskukset ja useat monialalliset instituutit. Terveydenhoitaja voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä sekä kouluttajana.

Terveydenhoitaja 

Terveydenhoitajan perustutkinnon suoritettuaan terveydenhoitaja on oman alansa asiantuntija hoitotyössä sekä erityisesti terveydenhoitajatyössä, kansanterveystyössä sekä terveyden edistämisessä. Terveydenhoitaja vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, kykyä elää terveellisestä sekä asiakkaiden itsehoitoa. Yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen sekä ympäristön terveyden edistäminen ja ylläpitäminen ovat esimerkkejä terveydenhoitajan vastuullisesta työstä sairauksien ehkäisimen ohella. Tärkeimpiä osaamisalueita terveydenhoitajantyössä sairaanhoitajan valmiuksen lisäksi ovat mm.

  • Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö, 
  • Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
  • Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen
  • Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
  • Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen 

Terveydenhoitajalla on oltava kyky ja rohkeus puuttua asiakkaan elämäntilanteisiin jo varhaisesssa vaiheessa.

Terveydenhoitajan ammatin vaatimukset 

Terveydenhoitajan työ on vastuullista, sillä hänen on pystyttävä päättämään asiakkaiden tai potilaiden hoitoon liittyvistä toimenpiteistä itsenäisesti. Suullinen ja kirjallinen ilmaisu on tärkeää, jotta vuorovaikutus toimii läheisesti ihmisten kanssa ja apuna työskennellessä. Terveydenhoitajan ammatissa toimiminen edellyttää myös järjestelmällisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Terveysalan ominaispiirteisiin kuuluu niin ikään uusien teknologioiden oppimiskyky.

Terveydenhoitajan koulutus 

Terveydenhoitajaksi valmistutaan sairaanhoitajan tapaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnosta. Opiskelija voi suorittaa terveydenhoitajatutkinnon eri puolilla Suomea yli 20:ssa ammattikorkeakoulussa ja koulutuksen ollessa EU-direktiivien säätelemää on opiskellijan mahdollista työskennellä valmistutttuaan myös kansainvälisissä työtehtävissä. Opiskelellessasi terveydenhoitajaksi, sisältyy tutkintoosi myös sairaanhoitajan tutkinto.

Koulutuksen tarkoituksena on laajentaa opiskelijan hoitotyön osaamista terveydenhoitotyöhön sekä syventää opiskelijan osaamista terveyden edistämiseen liittyen. Opintojen kesto on noin neljä vuotta ja opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Monipuoliset opinnot ovat kokopäiväisiä ja päätoimisia. Niihin sisältyy myös ohjattua harjoittelua erilaisissa terveysalan organisaatioissa. Valmistumisen jälkeen terveydenhoitaja laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkiläksi sekä sairaanhoitajana että terveydenhoitajana.

Terveydenhoitaja työelämässä 

Terveydenhoitaja voi työskennellä esimerkiksi terveyskeskuksissa, yksityisellä puolella, työterveydessä tai oppilaitoksissa. Muita terveydenhoitajalle tyypillisiä työpaikkoja ovat neuvolat, avosairaanhoidon vastaanotto, kotihoito, erikoissairaanhoito sekä ikääntyneiden palvelut. Terveydenhoitajan on toteutettava työssään terveyden edellytyksiä luovaa ja tukevaa sekä sairauksien kannalta ennaltaehkäisevää toimintaa.

Terveydenhoitatyön lisäksi terveydenhoitajan perustutkinnon suorittanut voi toimia terveydenhoitajan tehtävien lisäksi sairaanhoitajana hoitotyössä ja vastuuhoitajana sekä erilaisissa moniammatillisissa yhteisöissä, koulutus- ja projektitehtävissä, järjestöissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Palaa sivun alkuun