Näyttää 1-20 koulutusta 38 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 38 tuloksesta
1
2

Opiskele terveydenhoitajaksi!

Terveydenhoitaja työskentelee asiantuntijana hoitoalalla vahvistaen terveellisiä elämäntapoja ja ehkäisten sairauksia. Terveydenhoitajan työn vaatimuksina on muun muassa kyky oppia ja soveltaa tietoa tehokkaasti käytäntöön hoitoalalla. Työ on vastuullista ja itsenäistä, joka vaatii rohkeutta puuttua asiakkaiden eri elämäntilanteisiin.

Terveydenhoitaja 

Terveydenhoitajan perustutkinnon suoritettuaan terveydenhoitaja on oman alansa asiantuntija hoitotyössä sekä erityisesti terveydenhoitajatyössä, kansanterveystyössä sekä terveyden edistämisessä. Terveydenhoitaja vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, kykyä elää terveellisestä sekä asiakkaiden itsehoitoa. Yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen sekä ympäristön terveyden edistäminen ja ylläpitäminen ovat esimerkkejä terveydenhoitajan vastuullisesta työstä sairauksien ehkäisimen ohella.

Tärkeimpiä osaamisalueita terveydenhoitajantyössä sairaanhoitajan valmiuksen lisäksi ovat mm.

  • Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö, 
  • Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
  • Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen
  • Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
  • Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen 

Terveydenhoitajalla on oltava kyky ja rohkeus puuttua asiakkaan elämäntilanteisiin jo varhaisesssa vaiheessa.

Terveydenhoitajan tutkinto (AMK) ja koulutuksen kesto

Terveydenhoitajaksi valmistutaan suorittamalla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (Terveydenhoitaja, AMK).

Sairaanhoitajan opintojen kesto on neljä vuotta ja opintojen laajuus 240 opintopistettä.

Terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa Suomessa yli 10:ssa eri ammattikorkeakoulussa, kuten esimerkiksi XAMKissa, Turun ammattikorkeakoulussa, Metropoliassa, Laureassa ja Lapin ammattikorkeakoulussa.

Terveydenhoitajaksi voit opiskella päiväopintoina tai monimuotokoulutuksena, jolloin opinnot voi suorittaa halutessaan työn ohessa. Monimuoto-opinnot sisältävät yleensä lähi- ja verkko-opiskelua.

Terveydenhoitajakoulutukseen hakeutuminen

Terveydenhoitajan koulutukseen hakeudutaan pääasiassa korkeakoulujen yhteishaussa keväällä tai syksyllä. Keväällä haussa on enemmän koulutuksia kuin syksyllä.

Opintoihin voi hakeutua myös avoimen AMK:n polkuopintojen kautta. 

Oletko suorittanut lähihoitajan tutkinnon, ja haluaisit kouluttautua terveydenhoitajaksi? Voit hakea sairaanhoitajan koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa.

Terveydenhoitajakoulutus

Koulutuksen tarkoituksena on laajentaa opiskelijan hoitotyön osaamista terveydenhoitotyöhön sekä syventää opiskelijan osaamista terveyden edistämiseen liittyen. 

Monipuoliset opinnot ovat kokopäiväisiä ja päätoimisia. Niihin sisältyy myös ohjattua harjoittelua erilaisissa terveysalan organisaatioissa. Valmistumisen jälkeen terveydenhoitaja laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkiläksi sekä sairaanhoitajana että terveydenhoitajana.

Terveydenhoitajan ammatin vaatimukset 

Terveydenhoitajan työ on vastuullista, sillä hänen on pystyttävä päättämään asiakkaiden tai potilaiden hoitoon liittyvistä toimenpiteistä itsenäisesti. Suullinen ja kirjallinen ilmaisu on tärkeää, jotta vuorovaikutus toimii läheisesti ihmisten kanssa ja apuna työskennellessä.

Terveydenhoitajan ammatissa toimiminen edellyttää myös järjestelmällisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Terveysalan ominaispiirteisiin kuuluu niin ikään uusien teknologioiden oppimiskyky.

Terveydenhoitaja työelämässä 

Terveydenhoitaja voi työskennellä esimerkiksi terveyskeskuksissa, yksityisellä puolella, työterveydessä tai oppilaitoksissa. Muita terveydenhoitajalle tyypillisiä työpaikkoja ovat neuvolat, avosairaanhoidon vastaanotto, kotihoito, erikoissairaanhoito sekä ikääntyneiden palvelut. 

Terveydenhoitatyön lisäksi terveydenhoitajan perustutkinnon suorittanut voi toimia terveydenhoitajan tehtävien lisäksi sairaanhoitajana hoitotyössä ja vastuuhoitajana sekä erilaisissa moniammatillisissa yhteisöissä, koulutus- ja projektitehtävissä, järjestöissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Laurea, Metropolia, Turun ammattikorkeakoulu

Usein kysytyt kysymykset

  • Terveydenhoitaja vahvistaa kaiken ikäisten voimavaroja, kykyä elää terveellisesti sekä asiakkaiden itsehoitoa. Yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen sekä ympäristön terveyden edistäminen ja ylläpitäminen ovat esimerkkejä terveydenhoitajan vastuullisesta työstä sairauksien ehkäisemisen ohella.

  • Terveydenhoitajat ovat hoitajia, jotka yhteisen perusopintokauden jälkeen erikoistuivat terveydenhoitoon. Sairaanhoitaja puolestaan on erikoistunut sisätauti-kirurgisten potilaiden hoitoon.

  • Terveydenhoitajan opintojen kesto on neljä vuotta ja opintojen laajuus 240 opintopistettä.

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!